Ochrona od prawie 70 zł miesięcznie, dostęp do nawet 24 lekarzy specjalistów i 175 badań medycznych. Polisa zdrowotna AXA Ochrona z Plusem to przykład uśrednionej oferty na tle konkurencji pod względem ceny i zawartości. 

Zakup polisy zdrowotnej nie jest prosty – na polskim rynku ubezpieczeniowym mamy naprawdę spory wybór, a produkty znacznie różnią się od siebie, nie tylko cenowo, ale i pod względem zakresu ochrony. Dodatkową trudność sprawia fakt, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć problemów zdrowotnych, w związku z czym nie wiadomo – którzy specjaliści mogą nam być faktycznie potrzebni.

Co oferuje AXA w zakresie ochrony zdrowia? 

Ochrona z Plusem oferuje ochronę na wypadek zdiagnozowania 51 jeden chorób, operacji, świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu oraz dostęp do dodatkowych świadczeń medycznych. 

Polisa jest dostępna w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Oprócz ceny składki oba produkty różnią się również w zakresie oferowanych świadczeń.
Składka polisy opłacana jest w cyklu miesięcznym, jednak na wniosek ubezpieczonego częstotliwość płatności może być zmieniona.

Przed zawarciem umowy ubezpieczyciel ustala ryzyko ubezpieczeniowe, co oznacza, że ubezpieczyciel oczekuje udzielenia informacji o stanie zdrowia oraz wypełnienia ankiety medycznej, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty medyczne dotyczące stanu zdrowia. Na podstawie otrzymanych informacji ubezpieczyciel wyznacza moment, w którym może objąć ubezpieczonego ochroną, jak również może odmówić udzielenia ochrony.

AXA Ochrona z Plusem – wariant podstawowy

Wariant podstawowy produktu Ochrona z Plusem można kupić w cenie od 68 zł miesięcznie. Maksymalny wiek, w jakim możemy przystąpić do zakupu polisy to 69 lat. W ramach polisy możemy otrzymać dostęp do lekarzy 9 specjalizacji oraz wykonać 33 różnych badań (m.in. morfologia, cholesterol, EKG).

Polisa nie zapewnia wizyt domowych lekarz lub pielęgniarki, szczepień ani pakietu assistance.

Co oferuje Ochrona z Plusem – wariant podstawowy

Liczba lekarzyLiczba badańWizyty domoweSzczepieniaRezonans magnetycznyAssistanceSkładka miesięczna
933od 68 zł

Tabela 1. Na podstawie rankingu polis zdrowotnych rankomat.pl.

Jak widać – ochrona, którą ma zapewniać pakiet podstawowy – jest dość ograniczona. Może to być dobre rozwiązanie dla osoby, która ma określone problemy zdrowotne, np. kardiologiczne i wymaga regularnych wizyt u tego konkretnego specjalisty. Ubezpieczony jednak nie wykona w ramach polisy kompleksowych badań, a w przypadku specjalisty spoza pakietu – będzie musiał opłacić sobie wizytę z własnej kieszeni.

AXA Ochrona z Plusem – wariant rozszerzony

Do zakupu pakietu rozszerzonego również można przystąpić maksymalnie do 69 roku życia. Tutaj AXA oferuje już trochę więcej. Ubezpieczony może skorzystać z pomocy 24 specjalistów i wykonać 176 różnych badań diagnostycznych. W ramach polisy może wykonać szczepienie przeciw grypie i skorzystać z wizyty domowej lekarza. Ubezpieczony może liczyć również na rehabilitację w ramach polisy.

Co oferuje Ochrona z Plusem – wariant rozszerzony

Liczba lekarzyLiczba badańWizyty domoweSzczepieniaRezonans magnetycznyAssistanceSkładka miesięczna
24176bez limituprzeciw grypietakod 130 zł

Tabela 2. Na podstawie rankingu polis zdrowotnych rankomat.pl.

Ten wariant zdecydowanie bardziej się opłaca – możemy otrzymać ponad dwukrotnie więcej specjalizacji lekarskich, z których pomocy możemy skorzystać, jak również badań których możemy wykonać.

Ograniczona ochrona AXA

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia zdrowotnego – również oferta grupy AXA posiada dokładnie określone wyłączenia odpowiedzialności oraz karencję. Te ograniczenia warto znać przed podpisaniem umowy.

Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ochroną wystąpi wskutek:

  • działań wojennych, zbrojnych lub świadomego i aktywnego brania udziału ubezpieczonego w zamachach terrorystycznych,
  • popełnionego przez ubezpieczonego samobójstwa przed upływem dwóch lat od zawarcia umowy,
  • samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę ubezpieczonego,
  • choroby AIDS oraz zakażenia ubezpieczonego wirusem HIV,
  • masowego skażenia chemicznego, radioaktywnego lub biologicznego,
  • spożycia przez ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub środków odurzających,
  • popełnienia lub usiłowania popełnia przez ubezpieczonego czynu zabronionego prawnie,
  • uprawiania przez ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka, 
  • pełnienia przez ubezpieczonego służby wojskowej,
  • prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu bez posiadania koniecznych uprawnień.
UWAGA!
Karencja jest ustalana w momencie zawierania umowy w oparciu o wyniki ankiety medycznej.

Nasz typ 

O tym, czy oferta AXA Ochrona z Plusem jest dla nas odpowiednia – powinniśmy decydować my sami. Warto zastanowić się nad własnymi potrzebami, określić swoje dotychczasowe problemy zdrowotne i przemyśleć, jaka pomoc może być nam potrzebna w najbliższej przyszłości.

Powinniśmy jednak pamiętać, że zawsze posiadamy wybór – istnieją inne oferty, które mogą być dla nas bardziej atrakcyjne cenowo lub pod względem zakresu świadczeń. Sprawdzając inne oferty, może okazać się, że w niższej cenie otrzymamy większą liczbę specjalistów oraz badań.

Polisa zdrowotna AXA Ochrona z Plusem w wariancie podstawowym wypada niezbyt korzystnie. Cztery inne polisy są tańsze, a wszystkie pozostałe oferują większą liczbę lekarzy specjalistów i badań medycznych. Wyjątkiem jest tylko ubezpieczenie Signal Iduna (Direct) – tylko 5 lekarzy.

AXA wariant podstawowy i konkurencja

ProduktCena składki miesięcznejLiczba lekarzy specjalistówLiczba badań

AXA
Ochrona z Plusem

od 68 zł

9

33

TU Zdrowie
Basic
od 32 zł16190
Signal Iduna
Direct
od 41 zł5116
Signal Iduna
Polmed
od 62 zł15110
InterRisk
Antidotum Plus
od 65 zł1889
Signal Iduna
Start+
od 99 zł15110
Inter Polska
Vision
od 125 zł64173

Tabela 3. Na podstawie rankingu polis zdrowotnych rankomat.pl.

W wariancie rozszerzonym AXA jest prawie najtańsza w zestawieniu konkurencyjnych ofert rankingu Rankomat.pl. Minimalnie lepszą cenę ma InterRisk (Anidotum Plus). Tu ponownie najmniej jest lekarzy specjalistów, za to znacznie lepiej wygląda liczba badań. AXA ze swoimi 176 ustępuje tylko TU Zdrowie – 466.

AXA wariant rozszerzony i konkurencja

ProduktCena składki miesięcznejLiczba lekarzy specjalistówLiczba badań

AXA
Ochrona z Plusem

od 130 zł

24

176

InterRisk
Antidotum Plus
od 125 zł65135
TU Zdrowie
Polisa Zdrowie
od 168 zł40466
Inter Polska
Vision
od 245 zł65175

Tabela 4. Na podstawie rankingu polis zdrowotnych rankomat.pl.

Jak widać – dostępnych ofert jest naprawdę sporo i każdy z nas może znaleźć ofertę najbardziej dopasowaną do siebie. Jednak ofert o większych możliwościach niż pakiet podstawowy Ochrony z Plusem mamy co najmniej kilka. W przypadku wariantu rozszerzonego sytuacja jest podobna – inne polisy oferują nam większą liczbę badań oraz specjalistów. 

Ważne informacje

1. Pakiet AXA Ochrona z Plusem w zakresie podstawowym może nas kosztować od 68 zł miesięcznie
2. W zakresie rozszerzonym AXA Ochrona z Plusem to koszt miesięczny w wysokości 130 zł
3. Nielimitowane wizyty domowe lekarza i pielęgniarki są dostępne tylko w wariancie rozszerzonym
4. Oferta AXA na tle konkurencyjnych polis nie jest najtańsza, dlatego warto przed zakupem ubezpieczenia zrobić porównanie