Ubezpieczenie turystyczne - porównaj ceny i kup online!

Użyj kalkulatora ubezpieczeń podróżnych, aby w 3 min. porównać ceny i zakres ubezpieczenia turystycznego w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jednocześnie. Wybrane ubezpieczenie turystyczne będziesz mógł kupić online płacąc kartą lub przelewem. Już ponad 515 000 Klientów oszczędziło kupując ubezpieczenie podróżne na rankomat.pl

Ubezpieczenie turystyczne dopasowane do Twoich potrzeb, charakteru podróży oraz planowanych aktywności zagwarantuje Ci pełną ochronę na cały czas wyjazdu. Zobacz, co powinna zawierać polisa. Podpowiadamy jak kupić ubezpieczenie turystyczne online.

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne to wsparcie zapewniające ochronę w czasie podróży zagranicznych, jak i krajowych. Każdy wyjeżdżający może zakupić taką polisę i w razie kłopotów z niej skorzystać. Ubezpieczenie turystyczne przede wszystkim zapewnia pokrycie kosztów opieki medycznej oraz odszkodowanie w razie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków.

Polisę tego typu, podobnie jak inne produkty ubezpieczeniowe, można rozbudować o dodatkowe elementy czy rozszerzenia ochrony. Towarzystwa ubezpieczeniowe rozróżniają 3 typy polis pod kątem terytorium ochrony: Polska, Europa, Świat. Do wyboru są różne sumy gwarantowane oraz pakiety. Każdy może samodzielnie dopasować ochronę pod kątem indywidualnych potrzeb.

Każde ubezpieczenie turystyczne na czas podroży zagranicznej można dodatkowo rozszerzyć, np. o sporty wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne, następstwa chorób przewlekłych, klauzulę alkoholową czy pracę fizyczną za granicą.

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie wystarczy?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest bardzo przydatnym dokumentem, który zapewnia dostęp do publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak dla obywateli danego kraju Unii Europejskiej. Jednakże posiadając EKUZ, warto zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń, które mogą wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo i komfort podczas podróży.

Ograniczenia EKUZ

 1. Publiczna opieka zdrowotna: EKUZ zapewnia jedynie dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. W niektórych krajach, zwłaszcza w popularnych regionach turystycznych, większość placówek medycznych może być prywatna. Jeśli trafisz do prywatnej kliniki, koszty leczenia będą musiały być pokryte z własnej kieszeni.

 2. Dopłaty i koszty dodatkowe: Nawet w publicznych placówkach, posiadacze EKUZ mogą być zobowiązani do pokrycia części kosztów, takich jak opłaty za hospitalizację, leki, czy specjalistyczne badania. Te dodatkowe usługi mogą być znaczne, zwłaszcza w krajach o wyższych standardach opieki zdrowotnej. Posiadając tylko te EKUZ, pokryjemy koszty leczenia z własnej kieszeni.

 3. Brak pokrycia za transport medyczny: EKUZ nie obejmuje kosztów transportu medycznego do kraju pochodzenia. Jeśli zajdzie konieczność przetransportowania Cię do Polski w celu dalszego leczenia, koszty tego transportu mogą być bardzo wysokie.

 4. Ratownictwo górskie i wodne: W krajach, gdzie popularne są aktywności takie jak wędrówki górskie czy sporty wodne, EKUZ nie pokrywa kosztów ratownictwa w takich sytuacjach. Akcje ratownicze mogą być bardzo kosztowne, a rachunki za nie mogą wynosić tysiące euro.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne? 

Ubezpieczenie turystyczne (podróżne) gwarantuje ochronę w razie zachorowania, pokryje koszty leczenia, zapewni wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku lub innych problemów w czasie trwania podróży. Można z niego skorzystać zarówno podczas wyjazdów krótszych, jak i dłuższych, w Polsce i za granicą. W tej drugiej opcji ubezpieczenie turystyczne jest wręcz koniecznością.

Ochrona zdrowia i życia

W krajach Unii Europejskiej i należących do EFTA dostęp do podstawowych usług medycznych ratujących zdrowie i życie jest co prawda refundowany w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jednakże niektóre świadczenia, jak np. transport powrotny do kraju, koszty ratownictwa, wizyty u specjalistów czy zakup leków są płatne – pacjent musi zapłacić za nie z własnej kieszeni. W pozostałych krajach świata koszty leczenia ambulatoryjnego czy hospitalizacji i ratownictwa są w 100% opłacane przez poszkodowanego lub jego rodzinę. Brak polisy będzie więc wiązał się z koniecznością pokrycia wszystkich opłat. Dodatkowo EKUZ nie obejmuje kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych, które często są jedyną dostępną opcją w turystycznych regionach.

Ochrona bagażu i sprzętu

Ubezpieczenia turystyczne chronią także w razie kradzieży bagażu lub sprzętu. Wiele polis oferuje odszkodowanie za utracone, uszkodzone lub opóźnione bagaże, co jest szczególnie ważne w przypadku podróży z wartościowymi przedmiotami, takimi jak laptopy, kamery czy sprzęt sportowy. Taka ochrona zapewnia spokój ducha i minimalizuje straty finansowe w razie niespodziewanych zdarzeń.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Ubezpieczenie turystyczne przydaje się również w razie kłopotów prawnych, opóźnienia samolotu czy problemów z samochodem. Polisy często obejmują pomoc prawną, wsparcie w organizacji nowego transportu, a także pokrycie kosztów wynajmu samochodu w razie awarii. Tego typu wsparcie może być nieocenione w sytuacjach stresowych, zapewniając szybką i efektywną pomoc.

Koszty rezygnacji z podróży

Niektóre polisy turystyczne obejmują również koszty rezygnacji z podróży z powodu nagłych wydarzeń, takich jak choroba, wypadek czy śmierć bliskiej osoby. Odszkodowanie pozwala na odzyskanie części lub całości kosztów związanych z odwołaniem wyjazdu, co jest ważne w przypadku drogich podróży.

Dodatkowe korzyści

Ubezpieczenia turystyczne mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb podróżnika, oferując różne poziomy ochrony i dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie od sportów ekstremalnych, pokrycie kosztów następstw chorób przewlekłych, czy klauzula alkoholowa. Dzięki temu każdy może znaleźć polisę odpowiednią do swojego stylu podróżowania i specyficznych wymagań.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne?

W razie jakichkolwiek problemów należy się skontaktować się z centrum alarmowym/informacyjnym ubezpieczyciela. Ubezpieczenie turystyczne pokryje koszty leczenia, gdy w czasie wyjazdu zachorujemy lub wizyty u specjalisty, w szpitalu lub będziemy musieli zakupić leki. W ramach polisy może zostać również zorganizowana opieka dla nieletnich dzieci, przyjazd bliskiej osoby na czas pobytu w szpitalu lub opłacanie dalszego pobytu za granicą dla współuczestników podróży, a takze transport medyczny do i z placówki medycznej. Ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance gwarantuje także powrót do kraju - np. specjalistycznym samolotem medycznym lub karetką w asyście lekarza bądź pielęgniarki.

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa przyda się, jeśli podczas podróży zagranicznej zagubimy się w górach, jaskini lub nad wodą bądź będziemy mieli wypadek. Polisa zapewni pokrycie kosztów akcji ratunkowej specjalistycznych służb. W ramach ubezpieczenia NNW poszkodowany lub jego rodzina otrzyma odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym nie poniesie się żadnych kosztów w razie spowodowania wypadku na osobie trzeciej lub jej mieniu.

Dzięki ochronie bagażu lub sprzętu sportowego w razie jego kradzieży bądź zniszczenia (w sytuacjach jasno określonych w OWU) będzie można liczyć na odszkodowanie rekompensujące poniesione straty. Ubezpieczenie od opóźnienia lotu i bagażu zagwarantuje zwrot kosztów poniesionych w czasie oczekiwania na późniejszy lot oraz niedostarczony bagaż. 

Ubezpieczyciele w zakresie ubezpieczenia oferują także dodatkowe elementy, jak ochrona zdarzeń, do których dojdzie pod wpływem alkoholu, rozszerzenie dla aktywnych (uprawianie sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych bądź zawodowych i wyczynowych) czy zaostrzenie chorób przewlekłych.

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

To, jaki zakres ubezpieczenia turystycznego wybierzesz i to, co obejmuje ubezpieczenie podróżne zależy od Ciebie. Warto jednak zadbać, by zapewniał podstawowe elementy. Polisa turystyczna standardowo obejmuje:

 • koszty leczenia,

 • pokrycie kosztów ratownictwa,

 • Assistance,

 • NNW,

 • OC w życiu prywatnym.

Dodatkowo w ubezpieczeniu podróży oferowane są takie elementy ochrony jak:

 • ubezpieczenie bagażu,

 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,

 • Auto Assistance,

 • opóźnienie lotu,

 • opóźnienie w dostarczeniu bagażu przez linie lotnicze.

Ubezpieczenie turystyczne można też rozszerzyć o:

 • zdarzenia pod wpływem alkoholu,

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych,

 • wykonywanie pracy fizycznej,

 • zaostrzenie chorób przewlekłych.

Koszty leczenia - jaką sumę gwarantowaną wybrać?

Ubezpieczyciele oferują różne sumy gwarantowane. Każdy element ubezpieczenia turystycznego ma inną kwotę do wysokości której będzie zapewniane pokrycie lub zwrot kosztów, odszkodowanie lub inny rodzaj pomocy. W przypadku kosztów leczenia suma gwarantowana powinna być dopasowana do kierunku wyjazdu: na terenie Europy zaleca się kwotę w wysokości minimum 30 000 euro, w pozostałych krajach świata – minimum 50 000 euro. Są też państwa, które słyną z bardzo wysokich kosztów leczenia, jak USA, Japonia, Australia czy Kanada – tam lepiej postawić na możliwie najwyższy wariant (w naszm kalkulatorze jest to obecnie 40 000 000 zł).

Ubezpieczenie podróży zagranicznej - sumy gwarantowane pozostałych elementów

Sumy NNW wahają się od 10 000 zł do nawet 150 000 zł. Odszkodowanie w ramach NNW wypłacane jest w zależności procenta od poniesionego uszczerbku. Przykładowo, jeśli na wakacjach zakamienimy nogę, ubezpieczyciel oszacuje poniesione straty na 5% uszczerbek na zdrowiu i z 10 000 zł sumy gwarantowanej, wypłaci 500 zł. W przypadku OC w życiu prywatnym wypłacone zostanie odszkodowanie osobom trzecim do wysokości sumy gwarantowanej. Warto wiec zdecydować się na możliwie wysoki wariant. Z kolei w przypadku ubezpieczenia bagażu czy sprzętu ubezpieczyciel wyceni straty i zapewni odszkodowanie do wysokości sumy gwarantowanej.

Czy kierunek wyjazdu ma znacznie przy zakupie polisy?

Tak. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, ubezpieczyciele określą trzy typu ubezpieczenia pod kątem terytorium ochrony: Polska, Europa, Świat. W kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych online podczas porównywania ofert należy więc podać, dokąd dokładnie się wybieramy. Dzięki temu zostanie nam przestawiona oferta zapewniająca właściwy do celu podróży zakres ochrony.

Czy charakter podróży ma znacznie przy zakupie ubezpieczenia?

Przy wyborze odpowiedniej ochrony na czas wyjazdu należy zwrócić uwagę również na to, w jaki sposób będzie spędzać się czas. Innego ubezpieczenia potrzebują osoby, które będą tylko odpoczywać na plaży, a innej nurkujący, surferzy czy fani innych sportów. Jeśli podróż będzie związana tylko z wypoczynkiem lub zwiedzaniem, to wystarczy standardowa ochrona. Niemniej warto dokupić klauzula alkoholową, która zapewni wsparcie w razie zdarzeń, do których dojdzie pod wpływem napojów wyskokowych.

Uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych wiąże się z koniecznością zakupu odpowiedniego rozszerzenia. Każde towarzystwo klasyfikuje szereg aktywności jako wymagające dodatkowej ochrony. Może to być trekking górski, zwiedzanie jaskiń, jazda na quadach, lot balonem, sporty wodne, powietrzne czy motorowe, a nawet wyprawa na safari, pustynię czy do dżungli. Listę sportów, jakie są objęte ochroną w ramach polisy można sprawdzić w szczegółach produktu przy porównaniu ofert.

Jeszcze innego rodzaju ubezpieczenia potrzebują wyjeżdżający za granicę do pracy fizycznej. Muszą mieć specjalne rozszerzenie, które zapewni im wsparcie w razie wypadku w czasie wykonywania obowiązków zawodowych.

Kiedy rozpoczyna się ochrona oraz co zrobić, gdy zapomniałem kupić ubezpieczenie podróżne, a jestem już za granicą?

Wykupić ubezpieczenie turystyczne można z wyprzedzeniem i wówczas ochrona zaczyna się w dniu podróży, zaraz po przekroczeniu granicy. Większość ubezpieczycieli daje możliwość zakupienia polisy także w dniu wyjazdu lub najpóźniej dzień przed. 

Jeśli ubezpieczenie turystyczne kupuje się już w czasie trwania podróży, po wyjeździe z kraju, wówczas trzeba liczyć się z karencją. Jest to czas, w którym polisa nie jest aktywna mimo jej opłacenia. To okres od kilku godzin do 7 dni, w którym ubezpieczyciel zabezpiecza się przed wyłudzeniem odszkodowania i sytuacji, w której poszkodowany zakupił ubezpieczenie już po wypadku czy innej nieszczęśliwej sytuacji.

W tabeli poniżej przedstawiamy, jak wygląda karencja w towarzystwach, których ubezpieczenia turystyczne mamy dostępne w ofercie:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

DŁUGOŚĆ KARENCJI

Allianz

3 dni

Axa Assistance

4 godziny

Europa Ubezpieczenia

2 dni

Ergo Ubezpieczenia

3 dni

Generali

4 godziny

Nationale-Nederlanden

3 dni

Proama

4 godziny

Signal Iduna

3 dni

Wiener

7 dni

Kto może zawrzeć ubezpieczenie? Czy ubezpieczenie turystyczne w Rankomacie jest dla osób w każdym wieku?

Ubezpieczenie turystyczne dostępne na rankomat.pl może zakupić osoba, która posiada adres mailowy oraz numer telefonu - jest to konieczne do zawarcia umowy. Polisę na czas podróży można wykupić także na firmę. 

Ochroną zaś może zostać objęta osoba w każdym wieku - od niemowląt aż po osoby starsze. Warto jednak nadmienić, że większość towarzystw nalicza zniżki i zwyżki za wiek. Mniej za turystyczne ubezpieczenie zapłacą dzieci i młodzież, a więcej seniorzy. Aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową należy także posiadać PESEL oraz polski adres zamieszkania. 

Co to jest choroba przewlekła i czy mogę się ubezpieczyć, mając jedną z nich?

Choroba przewlekła to schorzenie wymagające ciągłego leczenia, pozostawania pod opieką specjalisty lub przyjmowania leków. Do najczęstszych chorób przewlekłych można zaliczyć między innymi cukrzycę, nadciśnienie, nowotwory, padaczkę, choroby autoimmunologiczne, osteoporozę, reumatyzm, astmę, otyłość, HIV/AIDS oraz inne schorzenia utrzymujące się dłużej niż 3 miesiące.

Osoby chorujące przewlekle mogą zakupić ubezpieczenie turystyczne na czas podróży. Wystarczy, że w kalkulatorze podczas wypełniania danych zaznaczają, że zmagają się z nawracającym schorzeniem. Wówczas do polisy zostanie dodane to rozszerzenie ochrony, a składka odpowiednio podwyższona. 

Czy potrzebne mi ubezpieczenie turystyczne, skoro mam EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego refunduje tylko podstawowe usługi medyczne ratujące zdrowie i życie. W każdym kraju akceptującym EKUZ zakres usług może wyglądać inaczej. Może więc okazać się, że za część świadczeń trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. Ubezpieczenie turystyczne w większości sytuacji pokryje te nierefundowane usługi.

EKUZ w każdym kraju Unii Europejskiej i w państwach należących do EFTA nie pokrywa transportu powrotnego do kraju z podróży. W większości miejsc refundacją nie są objęte także koszty ratownictwa, jak również wizyty u specjalistów czy zakup leków.

Karta nie zadziała także podczas podróży w pozostałych krajach świata, w których wszystkie koszty leczenia pokrywa sam poszkodowany. Poza tym ubezpieczenie turystyczne oferuje szereg dodatkowych elementów ochrony, jak NNW, OC czy ochrona bagażu.

Z pomocy polisy można skorzystać w:

przypadku zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, kradzieży, opóźnionego lotu, zagubionego bagażu przez przewoźnika, spowodowania wypadku, nieumyślnego zniszczenia własności innej osoby, problemów z dokumentami, zarażenie się koronawirusem (zachorowania na Covid-19), odwołania wyjazdu czy następstwa chorób przewlekłych.

Kto powinien zakupić ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne to ochrona, którą warto mieć w czasie podróży i to niezależnie od tego, gdzie i na ile się wyjeżdża. Przyda się zatem zarówno w przypadku dłuższych wyjazdów, jaki i kilkudniowych wypadów. Sprawdzi się podczas aktywnych urlopów, jak i tych związanych tylko z wypoczynkiem. Ubezpieczyć się można także na podróże służbowe i wyjazdy do pracy za granicę. Warto mieć indywidualną polisę przy wojażach organizowanych samodzielnie, jak i na wycieczkach z biurem podróży. Można ją wykupić dla siebie, dla swojej rodziny, także dla dzieci które wyjeżdżają samodzielnie.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje aktywność sportową?

W zakresie ubezpieczenia znajdziemy zwykle uprawianie sportów amatorskich, uznawane za mniej ryzykowne. W przypadku aktywności wymagających niestandardowych umiejętności, doświadczenia lub po prostu traktowanych jako obarczone większym ryzykiem wypadku konieczne będzie rozszerzenie ochrony o sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne.

Każde towarzystwo sporty klasyfikuje według swoich własnych norm. Zazwyczaj jednak do aktywności wysokiego ryzyka zaliczane są takie dyscypliny jak narciarstwo, nurkowanie, rejsy morskie, lot balonem, zwiedzanie jaskiń, via ferrata itp. Za sporty ekstremalne uznawane są skoki na bungee, spadochroniarstwo, loty na paralotni czy jazda na nartach poza stokiem. Przed wyborem polisy koniecznie trzeba sprawdzić w szczegółach produktu, jak towarzystwo klasyfikuje dany sport. Rozszerzenie ochrony o uprawianie aktywności wiąże się z naliczeniem dodatkowej składki.

Ubezpieczenie turystyczne a wojna – czy polisa zadziała?

Każda polisa turystyczna ma szereg tak zwanych wyłączeń ochrony. Są to sytuacje nieobjęte ubezpieczeniem, w których towarzystwo nie zapewnia wsparcia. Konflikt zbrojny należy do takich wyłączeń. Podróżujący planujący wyjazd za granicę do krajów, w których trwają działania wojenne nie mogą więc liczyć na pokrycie kosztów leczenia, odszkodowanie w razie wypadku czy pomoc w ramach Assistance.

Wyjątkiem są sytuacje, w których ubezpieczony został nagle zaskoczony wojną – to znaczy wyjechał zanim działania zbrojne się zaczęły w danym kraju. W wielu firmach ubezpieczeniowych stosowana jest też klauzula od nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru – pomoc w razie konfliktu zbrojnego lub ataku terrorystycznego będzie udzielana przez jakieś czas w państwach, które nie były przez towarzystwo uznawane jako kraj wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie turystyczne a Covid-19 – czy polisa zadziała?

Aktualnie większość ubezpieczycieli oferuje wsparcie w razie zachorowania na Covid-19 w ramach ubezpieczenia. Zapewniane jest pokrycie kosztów leczenia w razie hospitalizacji czy zakupu leków. Ubezpieczyciele w ramach niektórych pakietów zapewniają również: organizację pobytu na kwarantannie, organizację pobytu w izolacji, sfinansowanie kosztów wykonania testu (ale tylko zleconego przez lekarza lub tylko tego z wynikiem pozytywnym), organizację pobytu opiekunów w razie choroby dziecka, powrót do kraju po wyzdrowieniu. Warto jednak sprawdzić przed zakupem polisy, na co dokładnie można liczyć w zakresie kosztów leczenia w ramach oferty danego towarzystwa na wypadek Covid-19.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji - na czym polega?

To rodzaj polisy, która chroni podróżnych przed finansowymi skutkami przerwania wyjazdu lub w przypadku rezygnacji z podróży. Dzięki temu ubezpieczeniu w przypadku nagłych wydarzeń możesz odzyskać część lub całość poniesionych kosztów, co znacząco minimalizuje ryzyko finansowe związane z rezerwacjami na podróż.

Główne zasady działania

 1. Zakres ochrony obejmuje różne nieprzewidziane sytuacje, które mogą zmusić cię do odwołania podróży. Ubezpieczenie obejmuje takie sytuacje, jak:

  • Choroba lub nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub bliskiego członka rodziny.

  • Śmierć ubezpieczonego lub bliskiej osoby.

  • Nagłe zdarzenia losowe, takie jak pożar, włamanie, zalanie mieszkania.

  • Wezwanie do sądu lub inny obowiązek służbowy, który uniemożliwia wyjazd.

  • Komplikacje związane z ciążą.

  • Rezygnacja z wyjazdu w razie kradzieży samochodu, który planowało się podróż.

 2. Zasady zwrotu kosztów: Ubezpieczyciel zwraca koszty poniesione na rezerwacje podróży, takie jak bilety lotnicze, zakwaterowanie, wycieczki i inne opłaty związane z planowanym wyjazdem. Wysokość zwrotu zależy od warunków polisy i momentu, w którym rezygnujesz z podróży. Zazwyczaj im wcześniej zgłosisz konieczność odwołania, tym większą część kosztów możesz odzyskać.

 3. Procedura zgłaszania roszczeń: Aby zgłosić roszczenie z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających przyczynę odwołania podróży. Mogą to być m.in. zaświadczenia lekarskie, akty zgonu, dokumenty z policji czy sądu. Ubezpieczyciel oceni zasadność roszczenia na podstawie dostarczonych dowodów i warunków polisy.

 4. Wyłączenia i ograniczenia: Każda polisa ubezpieczeniowa ma swoje wyłączenia i ograniczenia, które określają, w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zostanie wypłacone. Przykłady takich wyłączeń to:

  • Rezygnacja z powodu wcześniej istniejącej choroby, która nie była ujawniona przed zakupem polisy.

  • Odwołanie podróży z powodu zmiany planów bez uzasadnionej przyczyny.

  • Sytuacje związane z konfliktami zbrojnymi, zamieszkami czy atakami terrorystycznymi, chyba że polisa obejmuje takie ryzyka.

 5. Dodatkowe korzyści: Ubezpieczenie kosztów rezygnacji może również obejmować koszty przerwania podróży, jeśli musisz wrócić wcześniej niż planowano z powodu nagłego zdarzenia. W takich przypadkach polisa pokryje dodatkowe koszty związane z wcześniejszym powrotem do domu, takie jak nowe bilety lotnicze.

Dlaczego warto mieć polisę na wypadek kosztów rezygnacji?

Podróżowanie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a nieprzewidziane sytuacje mogą zdarzyć się każdemu. Posiadanie ubezpieczenia kosztów rezygnacji daje pewność, że w razie konieczności odwołania lub przerwania podróży nie poniesiesz dodatkowych, często wysokich, kosztów. To dodatkowa warstwa ochrony, która pozwala na spokojne planowanie wyjazdu, wiedząc, że masz zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń.

Jak najprościej zawrzeć umowę? Czy mogę kupić ubezpieczenie turystyczne online?

Ubezpieczenie turystyczne można kupić online, szybko i bez zbędnych formalności Wystarczy tylko wypełnić prosty formularz dostępny na naszej stronie. Należy w nim podać szczegóły dotyczące podróży: kierunek wyjazdu, liczbę wyjeżdżających osób, planowane aktywności,  potrzebne rozszerzenie oraz podstawowe dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczenia.

Po wpisaniu tych informacji będzie można zapoznać się z kilkunastoma ofertami polisy turystycznej najpopularniejszych polskich ubezpieczycieli. Można więc dopasować zakres ubezpieczenia turystycznego pod kątem potrzeb, charakteru wyjazdu oraz dodatkowych rozszerzeń. Każda oferta jest szczegółowo opisana. 

Aby zakupić ubezpieczenie turystyczne online, wystarczy kliknąć  w wybraną ofertę, uzupełnić informacje niezbędne do zawarcia umowy oraz opłacić składkę online za pomocą jednej z kilku opcji bezpiecznych płatności internetowych. Dokument ubezpieczenia turystycznego zostanie wysłany na dany wcześniej adres mailowy, numer umowy ubezpieczenia turystycznego przyjdzie także w wiadomości tekstowej. 

Jakie informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to kluczowy dokument, który precyzuje zasady funkcjonowania polisy ubezpieczeniowej. Znajdziesz w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakresu ochrony, obowiązków ubezpieczonego i ubezpieczyciela oraz procedur związanych z roszczeniami.

1. Zakres ochrony

OWU precyzuje, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem. Może to obejmować m.in.:

 • Koszty leczenia za granicą.

 • Koszty transportu medycznego do kraju.

 • Ratownictwo górskie i wodne.

 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego.

 • Odpowiedzialność cywilna (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim.

2. Wyłączenia odpowiedzialności

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziesz szczegółowo opisane sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody. Typowe wyłączenia mogą obejmować:

 • Działania wojenne, zamieszki i akty terrorystyczne.

 • Szkody powstałe w wyniku działalności przestępczej ubezpieczonego.

 • Choroby przewlekłe niewymienione w polisie.

 • Udział w sportach ekstremalnych bez dodatkowego rozszerzenia polisy.

3. Obowiązki ubezpieczonego

OWU określa, jakie obowiązki spoczywają na ubezpieczonym, aby polisa była ważna i roszczenia mogły zostać uznane. Mogą to być m.in.:

 • Obowiązek zgłoszenia szkody w określonym terminie.

 • Dostarczenie niezbędnej dokumentacji medycznej.

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas podróży.

 • Informowanie ubezpieczyciela o zmianach w planach podróży.

4. Procedura zgłaszania roszczeń

Dokument opisuje, jak należy postępować w razie wystąpienia szkody. Obejmuje to:

 • Sposób kontaktu z ubezpieczycielem.

 • Wymagane dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (np. raporty policyjne, zaświadczenia lekarskie).

 • Terminy zgłaszania roszczeń.

 • Procedurę rozpatrywania roszczeń przez ubezpieczyciela.

5. Suma ubezpieczenia

OWU określa maksymalną kwotę, do której ubezpieczyciel pokryje koszty związane z roszczeniami. Suma ta jest różna w zależności od rodzaju ryzyka i może obejmować różne limity dla poszczególnych świadczeń, takich jak koszty leczenia, transportu czy odpowiedzialności cywilnej.

6. Czas trwania ochrony

OWU definiuje okres, w którym polisa jest ważna. Może to być czas trwania podróży, rok kalendarzowy w przypadku polis długoterminowych lub inny określony okres.

Zgłoszenie szkody a ubezpieczenie turystyczne - jak to zrobić?

Zgłoszenie szkody w ramach ubezpieczenia turystycznego jest kluczowym krokiem, aby uzyskać należne świadczenia. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale przestrzeganie kilku podstawowych kroków pozwala na sprawne i skuteczne przeprowadzenie procedury. Oto jak to zrobić:

1. Przygotuj niezbędne dokumenty

Aby zgłosić szkodę, będziesz potrzebować odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zaistniałe zdarzenie. W zależności od rodzaju szkody, mogą to być:

 • Dokumentacja medyczna: zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, rachunki za leczenie.

 • Raporty policyjne: w przypadku kradzieży, wypadków lub innych zdarzeń wymagających interwencji służb.

 • Rachunki i faktury: za zakupy leków, koszty transportu, dodatkowe wydatki.

 • Potwierdzenia rezerwacji: bilety lotnicze, vouchery hotelowe, rezerwacje wycieczek.

2. Skontaktuj się z ubezpieczycielem

Jak najszybciej po zaistniałym zdarzeniu skontaktuj się z ubezpieczycielem. Możesz to zrobić telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem specjalnej infolinii. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują również aplikacje mobilne, które ułatwiają proces zgłaszania szkód. Ważne jest, aby mieć pod ręką numer polisy oraz dane osobowe.

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Większość ubezpieczycieli wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może być dostępny online na stronie internetowej ubezpieczyciela lub do pobrania i wydrukowania. Wypełnij go dokładnie, podając wszystkie niezbędne informacje na temat zdarzenia, oraz dołącz wymagane dokumenty.

4. Prześlij zgłoszenie

Po wypełnieniu formularza i zebraniu dokumentów prześlij zgłoszenie do ubezpieczyciela. Możesz to zrobić drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez aplikację mobilną, jeśli jest taka możliwość. Upewnij się, że zgłoszenie dotarło do ubezpieczyciela i że masz potwierdzenie jego otrzymania.

5. Monitoruj status zgłoszenia

Po przesłaniu zgłoszenia monitoruj jego status. Ubezpieczyciel może potrzebować dodatkowych informacji lub dokumentów, więc bądź gotów na ewentualny kontakt z ich strony. Czas rozpatrzenia zgłoszenia może się różnić w zależności od ubezpieczyciela i rodzaju szkody.

Ile kosztuje ubezpieczenie na podróż? Za ile kupisz polisę turystyczną?

Cena polisy zależy od wielu czynników. Trzeba wziąć pod uwagę cel podróży zagranicznej, na jak długo, w ile osób. Składkę podnosi także rozszerzenie ochrony – o klauzulę alkoholową, uprawianie sportów czy choroby przewlekłe. Wielu ubezpieczycieli nalicza także zwyżki za wiek – osoby po określonym roku życia (np. te które ukończyły 65 czy 70 lat) muszą za ubezpieczenie zapłacić więcej.

Mniej polisa będzie kosztować też wyjeżdżających do Europy – najtańsze ubezpieczenie można znaleźć od 3,74 zł dziennie. Planujący podróż poza Stary Kontynent ubezpieczą się od 5,74 zł za dzień. Każde towarzystwo ma też swoje pakiety, jedne są bardziej rozbudowane, drugie mniej – i to także wpływa na wysokość składki.

Przy wyborze ubezpieczenia nie warto kierować się jedynie ceną. Najrozsądniej dopasować polisę do swoich potrzeb, kierunku i celu wyjazdu. Dzięki temu w razie potrzeby ochrona zapewniona przez ubezpieczyciela będzie pełna i satysfakcjonująca.

Jak działa kalkulator ubezpieczeń turystycznych?

Kalkulator ubezpieczeń turystycznych to narzędzie online, które pozwala szybko i łatwo porównać oferty różnych ubezpieczycieli. Działa na zasadzie wprowadzenia podstawowych informacji o planowanej podróży, takich jak kierunek, liczba osób, długość wyjazdu oraz rodzaj aktywności (np. sporty ekstremalne).

Na podstawie tych danych kalkulator generuje listę dostępnych polis ubezpieczeniowych, uwzględniając ich zakres ochrony oraz ceny. Dzięki temu można w prosty sposób znaleźć najbardziej odpowiednią ofertę dla swoich potrzeb.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie na podróż poprzez kalkulator?

Kupowanie ubezpieczenia na podróż poprzez kalkulator ma wiele zalet. Przede wszystkim, pozwala na szybkie i efektywne porównanie ofert różnych ubezpieczycieli w jednym miejscu. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i pieniądze, wybierając najlepszą polisę w najbardziej atrakcyjnej cenie. Kalkulator uwzględnia również różne opcje dodatkowe, takie jak rozszerzenie ochrony o sporty ekstremalne, ubezpieczenie bagażu czy OC w życiu prywatnym, co pozwala na pełne dostosowanie polisy do indywidualnych potrzeb podróżnika.

FAQ. Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Najlepiej wykupić ubezpieczenie turystyczne u renomowanych firm ubezpieczeniowych, które oferują szeroki zakres ochrony i dobre opinie klientów. Przykłady takich firm to Allianz, Generali, AXA, czy PZU. Można również skorzystać z porównywarek internetowych, takich jak Rankomat.pl, które umożliwiają porównanie ofert różnych ubezpieczycieli i zakup ubezpieczenia turystycznego.

Gdzie kupisz ubezpieczenie podróżne?

Najlepiej wykupić ubezpieczenie podróżne u znanych i zaufanych firm ubezpieczeniowych. Warto również skorzystać z porównywarek internetowych, takich jak Rankomat.pl, które pozwalają na szybkie i wygodne porównanie różnych ofert. Pomożemy Ci zakup polisy podróżnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i budżetu.

Co lepsze EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne?

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) zapewnia podstawową opiekę zdrowotną w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA, jednak nie pokrywa wszystkich kosztów, takich jak transport medyczny do kraju, ratownictwo górskie czy leczenie w prywatnych placówkach. Pokryjemy koszty leczenia tego typu z własnej kieszeni. Zaś ubezpieczenie obejmuje szerszy zakres ochrony, obejmujący m.in. koszty leczenia, w tym skorzystanie z prywatnej placówki medycznej, koszty ratownictwa, transportu medycznego, a także ochronę bagażu i OC w życiu prywatnym. Dlatego dla pełnej ochrony w trakcie podróży zagranicznej, zwłaszcza na wyjazd za granicę poza UE, warto mieć ubezpieczenie turystyczne.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na 7 dni?

Koszt ubezpieczenia turystycznego na wyjazd za granicę na 7 dni zależy od wielu czynników, takich jak zakres ochrony, destynacja podróży, wiek ubezpieczonego i wybrane dodatki. Przykładowo, podstawowe ubezpieczenie na 7 dni w Europie może kosztować około 20-40 zł, podczas gdy bardziej kompleksowe polisy z dodatkowymi opcjami mogą kosztować od 50 do 200 zł. Warto porównać różne oferty, aby znaleźć najkorzystniejszą polisę.

Czy kalkulator ubezpieczeń podróżnych jest darmowy?

Tak, użytkownik nie ponosi żadnych kosztów za skorzystanie z tego narzędzia. Bez żadnych dodatkowych opłat kupisz ubezpieczenie, które zapewni Ci kompleksową ochronę na cały czas trwania wyjazdu.

Czy korzystanie z kalkulatora jest bezpieczne?

Korzystanie z kalkulatora ubezpieczeń podróżnych jest bezpieczne, o ile używasz sprawdzonych i renomowanych stron internetowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe użytkowników.

Czy za pomocą porównywarki zakupię ubezpieczenie na wyjazd do pracy za granicę?

Tak, oferujemy opcje zakupu ubezpieczenia na wyjazd do pracy za granicę. W takim przypadku warto zaznaczyć odpowiednie opcje w kalkulatorze, aby uzyskać oferty polis, które obejmują ryzyka związane z pracą za granicą. Tego typu ochrona może obejmować ubezpieczenia kosztów leczenia, OC zawodowe, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz inne opcje dostosowane do specyfiki pracy.

Czym jest przedłużenie ochrony w polisie turystycznej?

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy turystycznej jest ważną opcją dla podróżnych, którzy z różnych powodów muszą pozostać za granicą dłużej niż pierwotnie planowali. Aby przedłużyć ochronę ubezpieczeniową, jak najszybciej skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, najlepiej przed wygaśnięciem obecnej polisy. Można to zrobić telefonicznie, mailowo lub za pomocą aplikacji mobilnej, jeśli ubezpieczyciel oferuje taką usługę.

Porównaj ubezpieczenia turystyczne od 15 zł | Rankomat.pl Wybierz najtańsze ubezpieczenie turystyczne z odpowiednią ochroną - porównaj ubezpieczenia podróżne zaufanych firm i kup polisę online w 3 min. rankomat
Oceń nasz kalkulator
4.60 /5 z 227 ocen
Twoja ocena została już dodana: {{ratingCtrl.existingRating}}
cancel down-arrow back next angle-left angle-right cancel-tab chevron-down