Pandemia koronawirusa wciąż trwa, a GIS i MSZ odradzają wszelkie podróże, które nie są konieczne. Czy ubezpieczenie turystyczne za granicą działa w razie zakażenia koronawirusem? Także towarzystwa ubezpieczeniowe dostosowują regulacje do obecnej sytuacji. Sprawdzamy, co oznacza ogłoszenie pandemii i jak w związku z tym wyglądają regulacje ubezpieczycieli. 

Sytuacja związana z koronawirusem jest bardzo dynamiczna. Towarzystwa ubezpieczeniowe zmieniają swoje wytyczne, spływają nowe informacje. W oparciu o otrzymywane dane na bieżąco aktualizujemy artykuł.

Ostatnia zmiana: 27.07.2022 r.

Pandemią nazywana jest epidemia choroby zakaźnej występująca w wielu różnych środowiskach, na ogromnym obszarze, na różnych kontynentach. Na jej rozwój wpływ ma stosunkowo niska śmiertelność, przy jednocześnie dużej zaraźliwości w długim okresie, przypadki bezobjawowego przechodzenia zarażenia, brak naturalnej oporności na wirusa oraz lekceważenie przez niektórych choroby ze względu na niegroźne objawy. Do tej pory mieliśmy do czynienia z pandemiami:

 • grypy hiszpanki – ponad 50 mln zgonów na całym świecie
 • grypy azjatyckiej – około milion zgonów na całym świecie
 • grypy Hong-Kongu – około milion zgonów na całym świecie
 • grypy świńskiej A/H1N1 (2009–2010) – 150–580 tysięcy  zgonów na całym świecie
 • AIDS - masowe zachorowania na całym świecie.

Nazwanie rozprzestrzenia się wirusa SARS CoV-2 pandemią nie zmienia aktualnych działań w celu zmniejszenia liczby zarażeń. 

Pandemia a ubezpieczenia turystyczne - co to zmienia?

Ubezpieczyciele dają możliwość ochrony w razie różnych sytuacji związanych z pandemią. Polisa, w zależności od wybranego zakresu zapewni pokrycie kosztów w takich sytuacjach, jak:

 • hospitalizacja i leczenie w razie zachorowania na Covid-19,

 • wykonanie testu na obecność SARS-CoV-2,

 • przedłużony pobyt opiekuna z powodu zachorowania dziecka,

 • zakwaterowanie i wyżywienie w razie przedłużenia pobytu z powodu pozytywnego wyniku testu,

 • zakwaterowanie i wyżywienie w razie przedłużenia pobytu z powodu kwarantanny,

 • powrót do kraju po przedłużeniu pobytu z powodu kwarantanny.

ubezpieczenie turystyczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Signal Iduna
Koszty leczenia
86 626 zł
Ratownictwo
30 319 zł
Bagaż
-
3,11 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 15 000 złsporty objęte polisą: 83zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
173 253 zł
Ratownictwo
21 657 zł
Bagaż
2 166 zł
6,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 21 657 złOC: 216 566 złOC sportowe: 216 566 złsporty objęte polisą: 10 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
8,89 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
11,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
ubezpieczenie turystyczne
Signal Iduna
3,11 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
86 626 zł
Ratownictwo
30 319 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 15 000 złsporty objęte polisą: 83zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
6,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
173 253 zł
Ratownictwo
21 657 zł
Bagaż
2 166 zł
Dodatkowo: NNW: 21 657 złOC: 216 566 złOC sportowe: 216 566 złsporty objęte polisą: 10 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
8,89 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
11,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19

Pandemia koronawirusa jako wyłączenie odpowiedzialności występuje tylko u nielicznych ubezpieczycieli. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że inne towarzystwa świadczą taką ochronę w czasie pandemii. W większości przypadków mają oni już wyłączenie od epidemii i skażeń wszelkiego rodzaju. 

 • W Nationale-Nederlanden od grudnia 2021 roku rozszerzono ochronę w ramach ubezpieczenia turystycznego o kolejne elementy związane z pandemią Covid-19. Ubezpieczenie uwzględnia obecnie pokrycie kosztów poniesionych na izolację (przez maksymalnie 10 dni do 3000 zł), jeśli pobyt jest zalecony przez służby medyczne danego kraju, w przypadku nagłego zachorowania potwierdzonego pozytywnym testem diagnostycznym, a także pokrycie kosztów lub refundację kosztów transportu powrotnego po pobycie na izolacji i/lub pokryciu kosztów przebukowania biletu (do 500 zł), jeżeli z powodu pobytu na izolacji Ubezpieczony nie może skorzystać z pierwotnie zaplanowanego środka transportu.
 • Allianzinformuje, że w ramach ubezpieczenia turystycznego pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na Covid-19 podczas podróży zagranicznej do wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz koszty transportu do kraju, jeżeli w związku z zachorowaniem na Covid-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek transportu.
 • W Aviva ochroną od zachorowania na Covid-19 objęte są polisy zawarte od dnia 16.07.2020 r., na okres do 21 dni. Towarzystwo zaznacza, że ubezpieczenie nie będzie działać w przypadku rozszerzenia o wykonywania ciężkiej pracy fizycznej oraz w przypadku podróży poza terytorium Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego.
 • Axa Assistance - towarzystwo obejmuje zachorowanie na Covid-19 do wysokości sumy gwarantowanej ubezpieczenia kosztów leczenia. 
 • Europa Ubezpieczenia udziela ochrony w przypadku zachorowania na Covid-19 do wysokości sumy gwarantowanej kosztów leczenia.
 • Wiener informuje, że nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy.
 • Generali informuje, że od 02.04.2020 r. w ubezpieczeniach podróżnych Generali oraz Proama w zakresie podróży zagranicznych, pokryje koszty leczenia i usług assistance również w przypadku zachorowania na koronawirusa. Górną granicą odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej będzie suma ubezpieczenia kosztów leczenia wskazana w polisie.
 • PZUobejmuje ochroną zachorowanie na koronawrusa przy wyjazdach krótszych niż 30 dni, do wysokości sumy gwarantowanej kosztów leczenia. 
 • Signal Iduna informuje, że od 08 maja ochroną są objęte koszty leczenia na skutek zachorowania na Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami.
 • W Warcie pandemia, podobnie jak epidemia jest wyłączeniem tylko w przypadku ubezpieczenia samochodu na czas podróży. Zachorowanie na Covid-19 będzie objęte ochroną do wysokości sumy gwarantowanej ubezpieczenia.

Niemniej jednak, podobnie jak przed paroma tygodniami mogą pojawić się w tym zakresie zmiany - będziemy je śledzić i na bieżąco aktualizować w niniejszym artykule. 

Epidemia w ubezpieczeniach turystycznych

Praktycznie każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informuje, że epidemia należy do generalnych wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli więc w konkretnym państwie lub na wyznaczonym obszarze zostanie ogłoszony taki stan, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi pokrywać kosztów leczenia związanych z zakażeniem wirusem ani wypłacać stosownego odszkodowania z tytułu NNW.

Co więcej, firmy zaczynają rozróżniać pojęcie epidemii od stanu epidemii, wprowadzają osobne deklaracje odnośnie ochrony w czasie kwarantanny czy oczekiwania na powrót do kraju. Na podstawie analizy ogólnych warunków i komunikatów ubezpieczycieli sprawdziliśmy, które towarzystwa nie mają takiego wyłączenia i oferują wsparcie nawet w razie epidemii. 

Kto i kiedy ogłasza epidemię?

Epidemię definiuje się jako występowanie zwiększonej liczby zachorowań na daną jednostkę chorobową w określonym czasie i w określonym miejscu. Może zostać ona ogłoszona przez lokalne władze lub na znacznie większą skalę - przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W Wuhan oraz samych Chinach, a także w niektórych rejonach Włoch czy Iranu, gdzie przypadków zarażenia koronawirusem jest z dnia na dzień coraz więcej mamy już do czynienia z epidemią. Z kolei WHO ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Oznacza to, że koronawirus stanowi zagrożenie dla innych krajów, ponieważ zaczyna się rozpowszechniać na inne państwa. Jest też sytuacją nagłą, która wymaga natychmiastowej reakcji. Dyrektor WHO wraz z zespołem ekspertów podjął taką decyzję, jak to już miało miejsce w poprzednich latach:

Nie jest to jeszcze epidemia na światową skalę, jednakże każde towarzystwo odpowiedzialność za skutki zarażenia nowym koronawirusem może interpretować według własnych zasad. 

Czym różni się epidemia od stanu epidemii?

Niektórzy ubezpieczyciele, jak np. Signal Iduna rozróżniają epidemię od stanu epidemii, definiując wyłączenia ochrony. I tak epidemią określa się zdecydowane zwiększenie liczby zachorowań na danym obszarze na chorobę zakaźną lub wystąpienie nowej jednostki chorobowej, która dotychczas nie pojawiała się w danym rejonie.

Stan epidemii jest sytuacją prawną, która została wprowadzona na danym obszarze w związku z pojawienie się epidemii. Ma on na celu podjęcie konkretnych działań profilaktycznych oraz przeciwepidemicznych, by doprowadzić do zmniejszenia się liczby zachorowań.

Czy ubezpieczenie turystyczne zadziała w razie epidemii?

Do tej pory większość ubezpieczycieli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyłączała zarówno epidemię, jak i pandemię. Obecna sytuacja jednak spowodowała, że towarzystwa podeszły do tematu koronawirusa inaczej i w większości przypadków koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na Covid-19 są pokrywane.

Uwaga! Należy jednak  pamiętać, że nadal w OWU wyłączone zostają koszty wynikające z działań wbrew miejscowemu prawu, zakazom i nakazom władz lokalnych.

Czy ubezpieczenie turystyczne chroni w razie pandemii?

AllianzTAK
UniqaTAK
Axa Assistance

TAK 

AvivaTAK, z ograniczeniami
Generali

TAK

Europa Ubezpieczenia

TAK

Nationale-Niderlanden

TAK

ProamaTAK
PZU

TAK, przy wyjazdach do 30 dni

Signal Iduna

TAK

WienerTAK, poza miejscami ogłoszenia stanu wyjątkowego
WartaTAK

Źródło: opracowanie rankomat.pl na podstawie OWU towarzystw                                       

Jakie zalecenia MSZ mają się do ubezpieczenia?

Przed wyjazdem trzeba na bieżąco monitorować obecną sytuację i sprawdzać zalecenia MSZ-u oraz GIS-u. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również odniosło się do zwiększonej liczby zachorowań na koronawirusa. W związku z tym odradza wszelkie podróże, które nie są niezbędne.

Trzeba też pamiętać, że wiele krajów wprowadza szereg ograniczeń dotyczących wjazdu i pobytu na ich terrytorium, np. wymagane jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. 

MSZ zaleca także monitorowanie wszelkich komunikatów dotyczących wyjazdów w tym okresie. Takie ostrzeżenie dla niektórych ubezpieczycieli są wiążące. Np. Axa Assistance bierze pod uwagę wszelkie ostrzeżenia wydawane przez polskie MSZ, jak również przez WHO, a Ergo nie obejmuje ochroną podróży do krajów objętych czwartym stopniem zagrożenia.

Czy kwarantanna jest objęta ochroną ubezpieczenia?

Kwarantanna to przymusowe, czasowe odosobnienie wobec ludzi, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych. Co w przypadku, gdy osoba podróżująca zostanie poddana kwarantannie za granicą już po zakończeniu podróży i tym samym okresu ubezpieczenia? To zależy od indywidualnej interpretacji danego towarzystwa. 

Aktualnie niektórzy ubezpieczyciele zapewniają pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na czas kwarantanny po kontakcie z zarażonym albo izolacji w razie pozytywnego wyniku testu. 

Opieka nad chorym dzieckiem a ubezpieczenie

Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają wsparcie dla zdrowych rodziców lub opiekunów w razie zachorowania na Covid-19 dziecka. Na czas hospitalizacji i leczenia zdrowi członkowie rodziny mogą liczyć na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia. W zależności od konkretnej oferty będzie ono opłacane:

Każdy ubezpieczyciel ma w tym zakresie swoje regulacje - znajdują się one w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Niektóre firmy oferują także pokrycie kosztów transportu. W OWU jednak trzeba sprawdzić, czy opcja pobytu z powodu choroby dziecka dotyczy tylko jednego opiekunka czy wszystkich podróżujących.

Wirus w Polsce a ubezpieczenie

Ubezpieczenia na życie obejmuje ochroną przypadki śmiertlne na wypadek zarażenia się koronawirusem, ponieważ wyłączeń na wypadek śmierci nie ma zbyt dużo - dotyczą zwykle samobójstw lub obecności w rejonie działania wojennych, a karencje obowiązują zazwyczaj do 6 miesięcy od zawarcia polisy. Co jednak w razie samego zachorowania?

Z tytułu zachorowwania na COVID-19 zarażony nie otrzyma wypłaty z ubezpieczenia na życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie za „nazwane” w Warunkach Ubezpieczenia choroby, np. zawał serca, udar mózgu, czy nowotwory złośliwe. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, które z nich znajdują się w polisie. Każdy może jednak ubezpieczyć się na wypadek hospitalizacji z powodu choroby. Wtedy zarażeni koronawirusem za każdy dzień pobytu w szpitalu, otrzymają wypłatę z ubezpieczenia – komentuje Piotr Siekański z rankomat.pl.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na wypadek epidemii?

Najważniejsze są koszty leczenia w wysokości przynajmniej 30 000 - 40 000 euro, ale kwotę najlepiej dopasować do kierunku wyjazdu. Zakres usług assistance powinien być możliwie jak najszerszy i oferować jak najlepszą pomoc w razie zarażenia się wirusem. Do takich usług można zaliczyć:

Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Na terenie Europy najtańszą polisę można mieć już od 3,7 zł/dzień, w przypadku pozostałych krajów świata - od 4,3 zł dziennie. 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży - czy zadziała w razie epidemii?

Niestabilna sytuacja na świecie związana z rozpowszechnieniem się koronawirusa sprawia, że wiele osób zastanawia się, czy planować kolejne podróże. Wsparciem w takiej sytuacji może być ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Dzięki temu otrzyma się zwrot kosztów poniesionych z tytuł anulowania wycieczki z biura podróży, biletu, noclegu czy innego wydarzenia, wcześniej opłaconego.

Trzeba jednak sprawdzić, czy taka polisa zapewnia ochronę w razie ogłoszenia stanu epidemii. Ubezpieczyciele wyróżniają dwa rodzaje umów:

Niemniej jednak w obecnej sytuacji ubezpieczyciele mogą zmieniać zapisy również w tym rodzaju ubezpieczenia. Aktualne regulacje przedstawiamy w poniższej tabeli:

UniqaTAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
Axa  AssistanceNIE - sprzedaż polis została wstrzymana
Europa UbezpieczeniaTAK - za dodatkową składką
Nationale NederlandedNIE

Signal Iduna

TAK

Szczepienie na koronawirusa a podróże - co się zmieni?

Pod koniec roku 2020 pojawiła się szczepionka uodparniająca na wirusa SARS-CoV-2. Kolejne państwa świata zaczynają szczepić swoich obywateli. Można więc mieć nadzieję, że branża turystyczna wkrótce wróci na dawne tory. 

Wiele pozostałych krajów świata wymaga przy wjeździe okazania zaświadczenia o szczepieniu, wyzdrowieniu lub negatywnego wyniku testu. 

Sprawdź, gdzie można lecieć bez testu i kwarantanny

Jak ustrzec się zakażenia koronawirusem w podróży?

Koronawirus objawia się podobnie jak grypa czy zapalenie płuc - przez kaszel, gorączkę, katar, bóle mięśni, duszności i dreszcze. Jeśli ma się takie objawy, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Warto jednak w podróży stosować kilka profilaktycznych zasad:

 • myć ręce możliwie jak najczęściej, używając mydło lub preparaty odkażające,
 • nie zbliżać się do osób, które borykają się z gorączką, kaszlem lub katarem,
 • zasłaniać usta i nos,
 • w miarę możliwości unikać środków transportu publicznego,
 • unikać kontaktu z żywymi zwierzętami, zwłaszcza w miejscach występowania koronawirusa,
 • nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,
 • unikać bazarów i targów.

Co warto wiedzieć?

 1. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia dla międzynarodowego zdrowia publicznego z powodu wzmożonych zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Większość ubezpieczycieli aktualnie zapewnia ochronę w razie zachorowania na koronawirusa za granicą.
 3. W przypadku ubezpieczeń od kosztów rezygnacji niektóre towarzystwa oferują ochronę w razie rezgnacji z powodu pandemii.
 4. By ustrzec się zachorowania na COVID-19, warto stosować się do zaleceń odnośnie profilaktyki i higieny. 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy mamy do czynienia z pademią?

  Pandemia to inaczej epidemia choroby zakaźnej która występuje w wielu różnych środowiskach, na ogromnym obszarze, na różnych kontynentach. Charakteryzują ją niska śmiertelność przy jednocześnie dużej liczbie zachorowań.

 2. Czy pandemia jest wyłączeniem generalnym ochrony ubezpieczeniowej?

  W większości przypadków pandemie i epidemie są wyłączone z ochrony, każde towarzystwo informuje o tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 3. Czy można ubezpieczyć się od zachorowania na Covid-19?

  Tak, aktualnie większość ubezpieczycieli zapewnia ochronę i opłacenie kosztów leczenia w razie zachorowania na Covid-19.