Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia dla międzynarodowego zdrowia publicznego z powodu wzmożonych zachorowań na koronawirusa 2019-nCoN nie tylko w Chinach, ale już i na całym świecie. Na lotniskach panują kontrole, wiele linii zawiesiło połączenia z Państwem Środka. Sprawdzamy, czy w sytuacji zachorowania na wirusa za granicą zadziała ubezpieczenie. 

mężczyzna na lotnisku w maseczce przeciw zakażeniom
Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/turystyka/koronawirus-w-chinach-czy-ubezpieczenie-bedzie-chronic-w-razie-swiatowej-epidemii

Praktycznie każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informuje, że epidemia należy do generalnych wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli więc w konkretnym państwie lub na wyznaczonym obszarze zostanie ogłoszony taki stan, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi pokrywać kosztów leczenia związanych z zakażeniem wirusem ani wypłacać stosownego odszkodowania z tytułu NNW. Na podstawie analizy ogólnych warunków ubezpieczycieli sprawdziliśmy, które towarzystwa nie mają takiego wyłączenia o oferują wsparcie nawet w razie epidemii. 

Kto i kiedy ogłasza epidemię?

Epidemię definiuje się jako występowanie zwiększonej liczby zachorowań na daną jednostkę chorobową w określonym czasie i w określonym miejscu. Może zostać ona ogłoszona przez lokalne władze lub na znacznie większą skalę - przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W Wuhan oraz samych Chinach, gdzie przypadków zarażenia koronawirusem jest z dnia na dzień coraz więcej mamy już do czynienia z epidemią. Z kolei WHO ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Oznacza to, że koronawirus stanowi zagrożenie dla innych krajów, ponieważ zaczyna się rozpowszechniać na inne, poza Chinami, państwa. Jest też sytuacją nagłą, która wymaga natychmiastowej reakcji. Dyrektor WHO wraz z zespołem ekspertów podjął taką decyzję, jak to już miało miejsce w poprzednich latach:

 • w 2009 roku - przy wirusie H1N1 (świńska grypa)

 • w marcu 2014 roku - przy eboli,

 • w maju 2014 roku przy polio,

 • w 2016 roku przy wirusie Zika,

 • w 2019 roku przy eboli.

Nie jest to jeszcze stan epidemii, jednakże każde towarzystwo odpowiedzialność za skutki zarażenia nowym koronawirusem może interpretować według własnych zasad. 

Czy ubezpieczenie turystyczne zadziała w razie epidemii?

Jedynie dwa towarzystwa ubezpieczeniowe, dostępne w naszej ofercie gwarantują, że epidemia nie jest wyłączeniem ochrony. W przypadku posiadania polisy w firmach Axa oraz Wiener można liczyć na wsparcie i pokrycie kosztów leczenia nawet w takiej sytuacji. Z kolei w Europa Ubezpieczenia ubezpieczenie turystyczne chroni wszystkich klientów, którzy zachorują na koronawirusa jedynie poza osobami, które wyjeżdżają do Chin.  Dodatkowo jeśli epidemia wybuchnie w przyszłości w innym państwie, to zakupione wcześniej polisy z Europa Ubezpieczenia będą w pełni chroniły klientów.

Pozostali ubezpieczyciele wyłączają ochronę w razie epidemii, nie można więc liczyć na sfinansowanie leczenia za granicą, jak również nie otrzyma się odszkodowania. Jest to zgodne z zapisem OWU, w którym czytamy że:

zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje [...] kosztów leczenia i usług assistance powstałych wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii oraz skażeń.

Tak jak już wspomnieliśmy - sam stan wystąpienia epidemii może być różnie interpretowany. Co więcej, ma znaczenie także czas ogłoszenia takiego zagrożenia oraz moment wyjazdu ubezpieczonego. W Axa Assistance, Nationale-Nederlanden czy PZU ochrona będzie aktywna, jeśli epidemia została ogłoszona (przez uprawnione do tego instytucje i rozpropagowana w mediach) przed zakupem polisy i przed wyjazdem w podróż.  

Z kolei w Generali nie ma to żadnego znaczenia - nawet jeśli epidemia wybuchła w trakcie podróży, to epidemia nadal pozostanie wyłączeniem ochrony. 

Jakie zalecenia MSZ mają się do ubezpieczenia?

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również odniosło się do zwiększonej liczby zachorowań na koronawirusa z Wuhan. W związku z tym odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei oraz  odradza podróże, które nie są konieczne na pozostałe terytorium Chińskiej Republiki Ludowej (poza Hongkongiem i Makao). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z czwartym stopniem ostrzeżenia dla podróżujących w czterostopniowej skali, a w drugim z trzecim. 

MSZ zaleca także monitorowanie wszelkich komunikatów dotyczących wyjazdów w tym okresie, szczególnie dotyczy to nie tylko Chin, ale i Tajlandii oraz pozostałych krajów wschodnioazjatyckich. Takie ostrzeżenie dla niektórych ubezpieczycieli są wiążące. Np. Axa Assistance bierze pod uwagę wszelkie ostrzeżenia wydawane przez polskie MSZ, jak również przez WHO, a Ergo nie obejmuje ochroną podróży do krajów objętych czwartym stopniem zagrożenia.

Co, jeśli wirus dotrze do Polski?

Ubezpieczenia na życie obejmuje ochroną przypadki śmiertelne na wypadek zarażenia się koronawirusem, ponieważ wyłączeń na wypadek śmierci nie ma zbyt dużo - dotyczą zwykle samobójstw lub obecności w rejonie działania wojennych, a karencje obowiązują zazwyczaj do 6 miesięcy od zawarcia polisy. Co jednak w razie samego zachorowania?

Jeśli wirus dotrze do Polski, to z tytułu choroby zarażony nie otrzyma wypłaty z ubezpieczenia na życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie za „nazwane” w Warunkach Ubezpieczenia choroby, np. zawał serca, udar mózgu, czy nowotwory złośliwe. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, które z nich znajdują się w polisie. Każdy może jednak ubezpieczyć się na wypadek hospitalizacji z powodu choroby. Wtedy zarażeni koronawirusem za każdy dzień pobytu w szpitalu, otrzymają wypłatę z ubezpieczenia – komentuje Piotr Siekański z rankomat.pl.

Ile kosztuje leczenia w Chinach i ubezpieczenie na wypadek epidemii?

Koszty leczenia w Chinach są bardzo wysokie - wyjazd do tego kraju bez ubezpieczenia jest bardzo ryzykowny. Sam pobyt w szpitalu to koszt od 60 do 200 dolarów za dobę. Konsultacja z lekarzem może kosztować nawet 90 dolarów, a to wszystko bez wydatków na leki czy badania. 

Warto więc wybierając ubezpieczenie do Chin, zdecydować się na koszty leczenia w wysokości przynajmniej 30 000 - 40 000 euro. Zakres usług assistance powinien być możliwie jak najszerszy i oferować jak najlepszą pomoc w razie zarażenia się wirusem. Do takich usług można zaliczyć:

 • organizację transportu powrotnego do kraju lub do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana,

 • organizację zakwaterowania na czas powrotu do zdrowia,

 • organizację transportu zwłok lub  pogrzebu za granicą,

 • organizację zakwaterowania i powrotu dla towarzyszy w podróży,

 • przekazywanie pilnych informacji (np. rodzinie lub osobom trzecim),

 • dostarczenie leków,

 • pomoc finansową.

Jaki jest koszt ubezpieczenie do Chin?

W przypadku wyjazdu do Chin w obecnej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę tylko dwa towarzystwa, które oferują ochronę w razie epidemii. Do wyboru mamy kilka wariantów. Najtańsze ubezpieczenie jest dostępne od 4,25 zł za dzień. Najszerszy pakiet można kupić, zapewniający koszty leczenia na ponad 200 000 złotych i szeroki zakres usług assisatnce za 20 zł/dzień.

Jak ustrzec się zakażenia koronawirusem w podróży?

Koronawirus objawia się podobnie jak grypa czy zapalenie płuc - przez kaszel, gorączkę, katar, bóle mięśni, duszności i dreszcze. Jeśli po powrocie z Chin lub z innego kraju zagrożonego wirusem z Wuhan ma się takie objawy, należy natychmiast zgłosić się na oddział zakaźny. Warto jednak w podróży stosować kilka profilaktycznych zasad:

 • myć ręce możliwie jak najczęściej, używając mydło lub preparaty odkażające,

 • nie zbliżać się do osób, które borykają się z gorączką, kaszlem lub katarem,

 • unikać kontaktu z żywymi zwierzętami, zwłaszcza w miejscach występowania koronawirusa,

 • nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,

 • unikać bazarów i targów,

 • zaszczepić się przeciwko grypie.

Co warto wiedzieć?

 1. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia dla międzynarodowego zdrowia publicznego z powodu wzmożonych zachorowań na koronawirusa 2019-nCoN.
 2. Większość ubezpieczycieli nie zapewnia ochrony w razie epidemii - tylko Axa i Wiener gwarantują wsparcie w razie zachorowania na koronawirusa za granicą.
 3. Koszty leczenia w Chinach są bardzo wysokie - za dobę w szpitalu można zapłacić od 60 do 200 dolarów.
 4. Ubezpieczenie do Chin aktywne w razie epidemii kosztuje od 4,25 zł do 20 zł.