Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

WHO ogłosiło, że koronawirus SARS CoV-2 jest pandemią. Oznacza to, że zarazić się nim może każdy mieszkaniec naszej planety. Wirus dotarł już do ponad 100 państw, przypadki zakażonych mamy również w Polsce. GIS ostrzega przed podróżowaniem do wielu krajów, w których zauważalny jest wzrost zachorowań. Także towarzystwa ubezpieczeniowe dostosowują regulacje do obecnej sytuacji. Sprawdzamy, co oznacza ogłoszenie pandemii i jak w związku z tym wyglądają regulacje ubezpieczycieli. 

mężczyzna na lotnisku w maseczce przeciw zakażeniom
Porównaj ceny
Sytuacja związana z koronawirusem jest bardzo dynamiczna. Towarzystwa ubezpieczeniowe zmieniają swoje wytyczne, spływają nowe informacje. W oparciu o otrzymywane dane na bieżąco aktualizujemy artykuł. Ostatnia zmiana: 02.04.2020, 14:30

Pandemią nazywana jest epidemia choroby zakaźnej występująca w wielu różnych środowiskach, na ogromnym obszarze, na różnych kontynentach. Na jej rozwój wpływ ma stosunkowo niska śmiertelność, przy jednocześnie dużej zaraźliwości w długim okresie, przypadki bezobjawowego przechodzenia zarażenia, brak naturalnej oporności na wirusa oraz lekceważenie przez niektórych choroby ze względu na niegroźne obajwy. Do tej pory mieliśmy do czynienia z pandemiamii:

 • grypy hiszpanki – ponad 50 mln zgonów na całym świecie
 • grypy azjatyckiej – około milion zgonów na całym świecie
 • grypy Hong-Kongu – około milion zgonów na całym świecie
 • grypy świńskiej A/H1N1 (2009–2010) – 150–580 tysięcy  zgonów na całym świecie
 • AIDS - masowe zachorowania na całym świecie.

Nazwanie rozprzestrzenia się wirusa SARS CoV-2 pandemią nie zmienia aktualnych działań w celu zmniejszenia liczby zarażeń. 

Pandemia a ubezpieczenia turystyczne - co to zmienia?

Pandemia jako wyłączenie odpowiedzialności występuje tylko u kilku ubezpieczycieli. Ochroną (zgodnie z OWU) nie obejmuje  ERGO Ubezpieczenia Podróży. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że inni ubezpieczyciele świadczą taką ochronę w czasie pandemii. W większości przypadków mają oni już wyłączenie od epidemii i skażeń wszelkiego rodzaju. 

 • Allianzinformuje, że udzieli ochrony tylko osoobom, które zakupiły ubepezpieczenie przed ogłoszeniem pandemii i obecnie przebywają za granicą. Na pomoc w razie zachorowań związanych z koronawirusem nie mogą liczyć osoby, które wyjechały z kraju mimo ostrzeżeń służb sanitarnych.
 • Axa Assistance - informuje, że  nowe polisy zakupione po 11.03.2020 r. nie będą obejmowały zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa, zgodnie w wyłączeniami odpowiedzialności, znajdującymi się w OWU. Jeśli ubezpieczona podróż rozpoczęła się przed wydaniem przez WHO oświadczenia o pandemii, polisa zagwarantuje ochronę. Niezależnie od powyższego wszystkie polisy zapewniają ochronę dla zdarzeń przewidzianych w OWU nie związanych z epidemią koronawirusa, a ubezpieczyciel nie będzie stosował wyłączenia swojej odpowiedzialności w związku z ogólnym ostrzeżeniem MSZ przed wszelkimi podróżami zagranicznymi. Ponadto ubezpieczenie podróżne nie obejmuje przypadków, gdy klient bez dolegliwości zdrowotnych przebywający za granicą zostanie objęty profilaktyczną kwarantanną. W takiej sytuacji, jeśli pierwotnie planowany czas podróży/ochrony ubezpieczeniowej minął ubezpieczyciel dopuszcza możliwość zawarcia nowej polisy w celu kontynuacji ochrony.
 • Signal Iduna informuje, że polisy zakupione po ogłoszeniu pandemii przez WHO (czyli po 11.03.2020) nie
  obejmują zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa. Ochrone w razie zachorowania na koronawirusa będzie udzielona tylko wtedy, gdy ubezpieczenie zostało zakupione przed ogłoszeniem pandemii. 
 • W Europa Ubezpieczenia od 01 kwietnia zostało wprowadzone wyłączenie odpowiedzialności w zakresie epidemii w ubezpieczeniu kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz ubezpieczeniu pomocy w podróży, niezależnie od kraju docelowego podróży.
 • Wiener informuje, że nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy (obcenie w Czechach, Słowacji i na Węgrzech).
 • Generali informuje, że od 02.04.2020r. w ubezpieczeniach podróżnych Generali oraz Proama w zakresie podróży zagranicznych, pokryje koszty leczenia i usług assistance również w przypadku zachorowania na koronawirusa. Górną granicą odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej będzie suma ubezpieczenia kosztów leczenia wskazana w polisie.
 • W Warcie pandemia, podobnie jak epidemia jest wyłączeniem tylko w przypadku oc-ac/">ubezpieczenia samochodu na czas podróży.
 • W Nationale-Nederlanden pandemia należy do wyłączeń odpowiedzialności. Niemniej jednak towarzystwo informuje, że ochrona ubezpieczeniowa będzie działać, gdy wyjazd nastąpił jeszcze przed jej ogłoszeniem. Natomiast w sytuacji, gdy podróż miała miejsce po oficjalnym ogłoszeniu pandemii, polisa nie zapewnia ochrony w razie zachorowania na wirus COVID-19. Każda sytuacja jednak będzie indywidualnie rozpatrywana przez ubezpieczyciela. 
 • Ergo Ubezpieczenia uznają stan pandemii za wyłączenie generalne - polisa nie pokryje kosztów związanych z diagnostyką ani z leczeniem i skutkami zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 oraz innych zdarzeń, które powstaną wskutek pandemii koronawirusa. Po ogłoszeniu stanu pandemii nie ma znaczenia ani moment zakupu ubezpieczenia ani to gdzie przebywa ubezpieczony (czy już wyjechał, czy jeszcze nie) – każdy przypadek, w każdym kraju na świecie będący skutkiem pandemii jest wyłączony z ochrony. 

Niemniej jednak, podobnie jak przed paroma tygodniami mogą pojawić się w tym zakresie zmiany - będziemy je śledzić i na bieżąco aktualizować w niniejszym artykule. 

Epidemia w ubezpieczeniach turystycznych

Praktycznie każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informuje, że epidemia należy do generalnych wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli więc w konkretnym państwie lub na wyznaczonym obszarze zostanie ogłoszony taki stan, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi pokrywać kosztów leczenia związanych z zakażeniem wirusem ani wypłacać stosownego odszkodowania z tytułu NNW.

Co więcej, firmy zaczynają rozróżniać pojęcie epidemii od stanu epidemii, wprowadzają osobne deklaracje odnośnie ochrony w czasie kwarantanny czy oczekiwania na powrót do kraju. Na podstawie analizy ogólnych warunków i komunikatów ubezpieczycieli sprawdziliśmy, które towarzystwa nie mają takiego wyłączenia i oferują wsparcie nawet w razie epidemii. 

Kto i kiedy ogłasza epidemię?

Epidemię definiuje się jako występowanie zwiększonej liczby zachorowań na daną jednostkę chorobową w określonym czasie i w określonym miejscu. Może zostać ona ogłoszona przez lokalne władze lub na znacznie większą skalę - przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W Wuhan oraz samych Chinach, a także w niektórych rejonach Włoch czy Iranu, gdzie przypadków zarażenia koronawirusem jest z dnia na dzień coraz więcej mamy już do czynienia z epidemią. Z kolei WHO ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Oznacza to, że koronawirus stanowi zagrożenie dla innych krajów, ponieważ zaczyna się rozpowszechniać na inne państwa. Jest też sytuacją nagłą, która wymaga natychmiastowej reakcji. Dyrektor WHO wraz z zespołem ekspertów podjął taką decyzję, jak to już miało miejsce w poprzednich latach:

 • w 2009 roku - przy wirusie H1N1 (świńska grypa)
 • w marcu 2014 roku - przy eboli,
 • w maju 2014 roku przy polio,
 • w 2016 roku przy wirusie Zika,
 • w 2019 roku przy eboli.

Nie jest to jeszcze epidemia na światową skalę, jednakże każde towarzystwo odpowiedzialność za skutki zarażenia nowym koronawirusem może interpretować według własnych zasad. 

Czym różni się epidemia od stanu epidemii?

Niektórzy ubezpieczyciele, jak np. Signal Iduna rozróżniają epidemię od stanu epidemii, definiując wyłączenia ochrony. I tak epidemią określa się zdecydowane zwiększenie liczby zachorowań na danym obszarze na chorobę zakaźną lub wystąpienie nowej jednostki chorobowej, która dotychczas nie pojawiała się w danym rejonie.

Stan epidemii jest sytuacją prawną, która została wprowadzona na danym obszarze w związku z pojawienie się epidemii. Ma on na celu podjęcie konkretnych działań profilaktycznych oraz przeciwepidemicznych, by doprowadzić do zmniejszenia się liczby zachorowań.

Czy ubezpieczenie turystyczne zadziała w razie epidemii?

Jedynie kilka towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje, że epidemia nie jest wyłączeniem ochrony. W przypadku posiadania polisy w firmach Axa, Warta oraz Wiener można liczyć na wsparcie i pokrycie kosztów leczenia nawet w takiej sytuacji. Wiener dodaje jednak, że ochrona nie zadziała w razie ogłoszenia stanu wyjątkowego, a obcenie z taką sytuacją mamy do czynienia w Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Z kolei w Europa Ubezpieczenia ubezpieczenie turystyczne chroni wszystkich klientów, którzy zachorują na koronawirusa jedynie poza osobami, które wyjeżdżają do Chin.  Dodatkowo jeśli epidemia wybuchnie w przyszłości w innym państwie, to zakupione wcześniej polisy z Europa Ubezpieczenia będą w pełni chroniły klientów.

Swoją ofertę zmieniło także towarzystwo Signal Iduna - objęci ochroną ubezpieczeniową są klienci, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie koronawirusem. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną także osoby, które w trakcie podróży znajdują się w kraju, który ogłosił stan epidemii lub pandemii. Wyjątek stanowi sytuacja, w której do zakażenia ubezpieczonego doszło na terenie, na którym ogłoszony został stan pandemii lub epidemii, przed dniem rozpoczęcia podróży zagranicznej.

Podobne zasady obowiązują w Allianz -  na wsparcie w ramach ochrony ubezpieczeniowej mogą liczyć osoby, które przebywają w strefie gdzie ogłoszono epidemię w trakcie trwania ich pobytu. Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, transportu i usług assistance, które powstały w wyniku epidemii. Na ochronę nie pomogą liczyć osoby, które pomimo ostrzeżeń lokalnych władz sanitarnych zdecydują się wjechać do stref zamkniętych lub o ograniczonej dostępności (prowincja Hubei i miasto Wuhan, niektóre rejony Włoch).

Pozostali ubezpieczyciele wyłączają ochronę w razie epidemii, nie można więc liczyć na sfinansowanie leczenia za granicą, jak również nie otrzyma się odszkodowania. Jest to zgodne z zapisem OWU, w którym czytamy że:

zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje [...] kosztów leczenia i usług assistance powstałych wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii oraz skażeń.

Czy ubezpieczenie turystyczne chroni w razie epidemii?

AllianzNIE - koszty rezygnacji z powodu epidemii nie są objęte ochroną
AxaTAK
Axa Assistance

TAK 

AvivaNIE
Generali

TAK

Europa Ubezpieczenia

NIE - epidemia jest wyłączeniem ochrony

ERGO Ubezpieczenia PodróżyNIE
Nationale-Niderlanden

NIE

ProamaTAK
PZU

NIE

Signal Iduna

TAK

WienerTAK, poza miejscami ogłoszenia stanu wyjątkowego
WartaTAK

Źródło: opracowanie rankomat.pl na podstawie OWU towrzystw                                       

Tak jak już wspomnieliśmy - sam stan wystąpienia epidemii może być różnie interpretowany. Co więcej, ma znaczenie także czas ogłoszenia takiego zagrożenia oraz moment wyjazdu ubezpieczonego. W Axa Assistance, Generali (aczkolwiek ubezpieczyciel zaleca monitorowanie bieżącej sytuacji, a także staranny wybór miejsca podroży),Nationale-Nederlanden czy PZU ochrona będzie aktywna, jeśli epidemię bądź stan epidemii ogłoszono po zakupie polisy i po wyjeździe w podróż.  

Jakie zalecenia MSZ mają się do ubezpieczenia?

Przed wyjazdem trzeba na bieżąco monitorować obecną sytuację i sprawdzać zalecenia MSZ-u oraz GIS-u. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również odniosło się do zwiększonej liczby zachorowań na koronawirusa z Wuhan. W związku z tym:

 • odradza wszelkie podróże do: prowincji Hubei w Chinach, w Iranie do prowincji Sistan i Beludżystan, do części prowincji Kerman na wschód od stolicy regionu, do części prowincji Hormozgan na wschód od miasta Bandar Abbas, na pogranicze z Afganistanem i Pakistanem, na pogranicze z Irakiem.
 • odradza podróże, które nie są konieczne: na pozostałe terytorium Chińskiej Republiki Ludowej (poza Hongkongiem i Makao),do Tajlandii (do południowych prowincji: Pattani, Yala, Narathiwat i Songkhla, w rejonie pogranicza z Mjanmą na północ od miejscowości Mae Sot, w rejonie pogranicza z Kambodżą w prowincjach Surin i Sisaket),do miasta Daegu oraz powiatu Cheongdo w prowincji Północny Gyeongsang w Korei Południowej oraz na tereny Iraku nie wymienione wyżej, do Wietnamu, Tajwanu, San Marino, Hiszpanii (Wspólnota Madrytu oraz miasta Vitoria, Labastida i La Rioja w Kraju Basków),San Marino, Japonii, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania) i Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia).
 • zaleca zachowanie szczególnej ostrożności: na terenie Tajlandii, Korei Południowej (poza wymienionymi wyżej regionami)
 • nie są możliwe podróże do: włoskich regionów Lombardii (Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano) oraz Wenecji Euganejskiej (Vo' Euganeo, Padwa).

MSZ zaleca także monitorowanie wszelkich komunikatów dotyczących wyjazdów w tym okresie. Takie ostrzeżenie dla niektórych ubezpieczycieli są wiążące. Np. Axa Assistance bierze pod uwagę wszelkie ostrzeżenia wydawane przez polskie MSZ, jak również przez WHO, a Ergo nie obejmuje ochroną podróży do krajów objętych czwartym stopniem zagrożenia.

Czy kwarantanna jest objęta ochroną ubezpieczenia?

Kwarantanna to przymusowe, czasowe odosobnienie wobec ludzi, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych. Co w przypadku, gdy osoba podróżująca zostanie poddana kwarantannie za granicą już po zakończeniu podróży i tym samym okresu ubezpieczenia? To zależy od indywidualnej interpretacji danego towarzystwa. W większości przypadków jednak kwarantana profilaktyczna, niezwiązana z leczeniem koronawirusa nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową. 

Wirus w Polsce a ubezpieczenie

Ubezpieczenia na życie obejmuje ochroną przypadki śmiertlne na wypadek zarażenia się koronawirusem, ponieważ wyłączeń na wypadek śmierci nie ma zbyt dużo - dotyczą zwykle samobójstw lub obecności w rejonie działania wojennych, a karencje obowiązują zazwyczaj do 6 miesięcy od zawarcia polisy. Co jednak w razie samego zachorowania?

Z tytułu zachorowwania na COVID-19 zarażony nie otrzyma wypłaty z ubezpieczenia na życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie za „nazwane” w Warunkach Ubezpieczenia choroby, np. zawał serca, udar mózgu, czy nowotwory złośliwe. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, które z nich znajdują się w polisie. Każdy może jednak ubezpieczyć się na wypadek hospitalizacji z powodu choroby. Wtedy zarażeni koronawirusem za każdy dzień pobytu w szpitalu, otrzymają wypłatę z ubezpieczenia – komentuje Piotr Siekański z rankomat.pl.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na wypadek epidemii?

Najważniejsze są koszty leczenia w wysokości przynajmniej 30 000 - 40 000 euro, ale kwotę najlepiej dopasować do kierunku wyjazdu. Zakres usług assistance powinien być możliwie jak najszerszy i oferować jak najlepszą pomoc w razie zarażenia się wirusem. Do takich usług można zaliczyć:

 • organizację transportu powrotnego do kraju lub do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana,
 • organizację zakwaterowania na czas powrotu do zdrowia,
 • organizację transportu zwłok lub  pogrzebu za granicą,
 • organizację zakwaterowania i powrotu dla towarzyszy w podróży,
 • przekazywanie pilnych informacji (np. rodzinie lub osobom trzecim),
 • dostarczenie leków,
 • pomoc finansową.

Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Na terenie Europy najtańszą polisę można mieć już od 2,3 zł/dzień, w przypadku pozostałych krajów świata - od 4,3 zł dziennie. 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży - czy zadziała w razie epidemii?

Niestabilna sytuacja na świecie związana z rozpowszechnieniem się koronawirusa sprawia, że wiele osób zastanawia się, czy planować kolejne podróże. Wsparciem w takiej sytuacji może być ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Dzięki temu otrzyma się zwrot kosztów poniesioenych z tytuł anulowania wycieczki z biura podróży, biletu, noclegu czy innego wydarzenia, wcześniej opłaconego. Trzeba jednak sprawdzić, czy taka polisa zapewnia ochronę w razie ogłoszenia stanu epidemii. Ubezpieczyciele wyróżniają dwa rodzaje umów:

 1. towarzystwo odpowiada za ryzyka wymienione w OWU (i tutaj zwykle epidemia jest wyłączeniem odpowiedzialności),
 2. towarzystwo oferuje opcję "all risk", gdzie wszystkie powody rezygnacji z podróży, które można udokumentować są objęte ochroną.

Niemniej jednak w obecnej sytuacji ubezpieczyciele mogą zmieniać zapisy również w tym rodzaju ubezpieczenia. Aktualne regulacje przedstawiamy w poniższej tabeli:

AxaTAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
Axa  AssistanceNIE - sprzedaż polis została wstrzymana
Europa UbezpieczeniaNIE
Nationale NederlandedNIE

Signal Iduna

TAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19

WartaTAK
Ergo Ubepieczenia

NIE - pandemia jest wyłączeniem generalnym ochrony

Jak ustrzec się zakażenia koronawirusem w podróży?

Koronawirus objawia się podobnie jak grypa czy zapalenie płuc - przez kaszel, gorączkę, katar, bóle mięśni, duszności i dreszcze. Jeśli po powrocie z Chin lub z innego kraju zagrożonego wirusem z Wuhan ma się takie objawy, należy natychmiast zgłosić się na oddział zakaźny. Warto jednak w podróży stosować kilka profilaktycznych zasad:

 • myć ręce możliwie jak najczęściej, używając mydło lub preparaty odkażające,
 • nie zbliżać się do osób, które borykają się z gorączką, kaszlem lub katarem,
 • unikać kontaktu z żywymi zwierzętami, zwłaszcza w miejscach występowania koronawirusa,
 • nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,
 • unikać bazarów i targów,
 • zaszczepić się przeciwko grypie.

Co warto wiedzieć?

 1. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia dla międzynarodowego zdrowia publicznego z powodu wzmożonych zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Większość ubezpieczycieli nie zapewnia ochrony w razie epidemii - tylko niektórzy ubezpieczyciele gwarantują wsparcie w razie zachorowania na koronawirusa za granicą.
 3. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczeń od kosztów rezygnacji.
 4. By ustrzec się zachorowania na COVID-19, warto stosować się do zaleceń odnośnie profilaktyki i higieny.