Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Jesteś tu: Strona główna » Pomoc » Inne regulaminy

Na tej stronie znajdziesz następujące regulaminy:„Prezent do polisy” – regulamin promocji

1. Promocja “Prezent do polisy” („Promocja”) jest organizowana przez insu Sp. z o.o. (“Organizator”) i obejmuje Użytkowników serwisu rankomat.pl, którzy zamówią rozmowę z doradcą przy ofercie z promocyjnym produktem na ekranie porównania ofert w serwisie rankomat.pl oraz podczas rozmowy z doradcą zakupią polisę komunikacyjną. Użytkownik może skorzystać z promocji jeden raz.

2. Czas trwania promocji w serwisie rankomat.pl – 04.10.2013 r.

3. Promocją objęci są Użytkownicy którzy zdecydują się na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego w ciągu 7 dni od daty pierwszej rozmowy z doradcą.

4. Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem w ciągu 48h od momentu zamówienia rozmowy przez Użytkownika przy ofercie z promocyjnym produktem na ekranie porównania ofert w serwisie rankomat.pl.

5. Użytkownik otrzyma produkt promocyjny w zależności od wyboru oferty ubezpieczenia z doradcą.
Produkty oferowane w Promocji:

  • porada prawna firmy Coris Lex Services
  • wycieraczki szyby przedniej firmy OXIMO (do samochodu na który została wystawiona polisa komunikacyjna)
  • gps Lark 43.3
  • tablet Lark FreeMe 70.65

6. Zakup ubezpieczenia jest rozumiany jako kompletne wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego z doradcą i opłacenie w całości składki ubezpieczeniowej.

7. Promocja obejmuje umowy ubezpieczenia zawarte jedynie podczas rozmowy z doradcą.

8. Aby wziąć udział w Promocji, Użytkownik jest zobowiązany przesłać – w ciągu 14 dni od daty zawarcia ubezpieczenia – dowód opłacenia ubezpieczenia do Organizatora e-mailem na adres obsluga@rankomat.pl, załączając plik graficzny zawierający dowód wpłaty. W treści wiadomości Użytkownik powinien wskazać adres na który ma być dostarczony promocyjny produkt.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania promocyjnego produktu po weryfikacji opłacenia polisy z Towarzystwem Ubezpieczeń w którym polisa została zawarta.

10. Promocyjny produkt zostanie przesłany Użytkownikowi za pośrednictwem poczty kurierskiej w ciągu 14 dni od daty uzyskania od niego dokumentu zawartego w pkt. 8.

11. Reklamacje związane z niedostarczeniem produktu lub dotyczące uszkodzonego produktu mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na adres obsluga@rankomat.pl

12. ​insu Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem kolejnym po jego publikacji na stronie internetowej rankomat.pl/pomoc/inne-regulaminy.html .
Użytkowników, którzy skorzystali z promocji przed zmianą regulaminu, obwiązują jego wcześniejsze zapisy.

PLIKI DO POBRANIA
Regulamin promocji – Prezent do polisy
„Wycieraczki w prezencie” – regulamin promocji

1. Promocja “wycieraczki w prezencie” („Promocja”) jest organizowana przez rankomat.pl SA i obejmuje Użytkowników serwisu rankomat.pl, którzy podczas rozmowy z doradcą rankomat.pl zakupią polisę komunikacyjną.

2. Czas trwania Promocji: od 30.07.2013 r. do 06.08.2013 r.

3. W ramach Promocji Użytkownik otrzymuje komplet wycieraczek na szybę przednią które pasują do modelu samochodu na który zostało wystawione ubezpieczenie.

4. Zakup ubezpieczenia jest rozumiany jako kompletne wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego z doradcą rankomat.pl i opłacenie w całości składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

5. Promocja obejmuje jedynie zawarcie umów ubezpieczenia dokonane na stronie współpracującej z rankomat.pl SA multiagencji ubezpieczeniowej dawniej: insu Sp. z o.o., lub na stronach internetowych Partnerów po bezpośrednim przekierowaniu z rankomat.pl: TU Benefia SA (benefia24.pl), TU Generali SA (generalidirect.pl), TU You Can Drive Grupy Ergo Hestia (youcandrive.pl), TU Allianz Polska Services (allianzdirect.pl), TU Proama (proama.pl), TU Link4 S.A (link4.pl), lub Aviva Direct (avivadirect.pl) (Partnerzy). Promocja nie obejmuje ofert firm: PZU, Warta, Uniqa.

6. Aby wziąć udział w promocji, Użytkownik jest zobowiązany przesłać – w ciągu maksymalnie 14 dni od daty zawarcia ubezpieczenia – dowód zawarcia i opłacenia ubezpieczenia do rankomat.pl SA e-mailem na adres obsluga@rankomat.pl, załączając plik graficzny zawierający dowód wpłaty.

7. rankomat.pl zastrzega sobie prawo do przesłania promocyjnego produktu po weryfikacji opłacenia polisy z Towarzystwem Ubezpieczeń w którym polisa została wystawiona.

8. Promocyjny produkt zostanie przesłany Użytkownikowi w ciągu maksymalnie 14 dni od uzyskania od niego dokumentów zawartych w pkt. 6.

9. rankomat.pl SA zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez rankomat.pl SA do wiadomości na stronie internetowej rankomat.pl/inne-regulaminy.html

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem rankomat.pl/inne-regulaminy.html oraz pod adresem korespondencyjnym spółki rankomat.pl SA, ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa.

PLIKI DO POBRANIA
Regulamin promocji – Wycieraczki w prezencie
Regulamin promocji „Pomoc drogowa”

1. Promocja “Pomoc drogowa” („Promocja”) jest organizowana przez rankomat.pl SA (“Organizator”) i obejmuje Użytkowników serwisu rankomat.pl, którzy otrzymają e-mail promocyjny od rankomat.pl i wypełnią formularz dostępny pod adresem: /pomoc-drogowa-w-prezencie („Użytkownicy”). Użytkownicy otrzymują w zamian ubezpieczenie Assistance Awaria, bezpłatnie, na cały rok ubezpieczenia (“Gratis”). Użytkownik może skorzystać z promocji jeden raz.
2. Czas trwania Promocji: od 05.08.2011 do 31.05.2012r.. Organizator ma możliwość odwołania promocji szczególnie w przypadku, gdy liczba rozdanych „Gratisów” przekroczy 2000 sztuk. Jednocześnie Organizator ma prawo zwiększyć ilość “Gratisów”.
3. W ramach Promocji Użytkownik otrzymuje polisę typu Assistance, dostarczaną e-mailem, pod warunkiem wysłania zgłoszenia przez stronę /pomoc-drogowa-w-prezencie oraz odbycia rozmowy z konsultantem serwisu rankomat.pl, w tym aktywacji ww. ubezpieczenia. Promocja obejmuje zarejestrowane w RP samochody osobowe lub osobowo-ciężarowe o ładowności do 3,5 tony, wyprodukowane od 2001 do 2011 roku.
4. Konsultant serwisu rankomat.pl skontaktuje się z użytkownikiem w celu aktywacji ubezpieczenia Assistance Awaria najpóźniej 30 dni przed startem ubezpieczenia OC chyba, że polisa startuje wcześniej.
5. Gratisowy „Assistance Awaria” rozpocznie się z najbliższą startującą polisą samochodową odpowiedzialności cywilnej.
6. Organizator może poprosić o przesłanie dokumentu potwierdzającego datę startu ubezpieczenia OC.
7. Polisa Assistance zostanie przesłana Użytkownikowi w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu aktywacji. W przypadku sprzedaży samochodu przez ubezpieczonego, polisa Assistance zostaje automatycznie wypowiedziana i anulowana.
8. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, której wzór znajduje się na stronie /pomoc/Inne-regulaminy.html.
9. rankomat.pl SA zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez rankomat.pl SA do wiadomości na stronie internetowej rankomat.pl/inne-regulaminy.html
10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem rankomat.pl/inne-regulaminy.html oraz pod adresem korespondencyjnym spółki rankomat.pl SA, ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa.

PLIKI DO POBRANIA
Regulamin_promocji_pomoc_drogowa.pdf

deklaracja przystapienia do ubezpieczenia.pdf
„Assistance Gratis” – regulamin promocji

1. Promocja „Assistance Gratis” („Promocja”) jest organizowana przez rankomat.pl SA i obejmuje Użytkowników serwisu rankomat.pl, którzy zakupią polisę ubezpieczeniową przy użyciu serwisu rankomat.pl („Użytkownicy”).

2. Czas trwania Promocji: od 23.09.2010 r. do 31.05.2012r.

3. W ramach Promocji Użytkownik otrzymuje polisę typu Assistance po zakupie ubezpieczenia przez rankomat.pl, dostarczaną e-mailem.

4. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, której wzór znajduje się na stronie /pomoc/Inne-regulaminy.html.

5. Zakup ubezpieczenia jest rozumiany jako kompletne wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego wraz z rejestracją w serwisie i opłacenie w całości składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

6. Promocja obejmuje jedynie zawarcie umów ubezpieczenia dokonane na stronie współpracującej z rankomat.pl SA multiagencji ubezpieczeniowej insu Sp. z o.o., lub na stronach internetowych Partnerów po bezpośrednim przekierowaniu z rankomat.pl: TU Benefia SA (benefia24.pl), TU Generali SA (generalidirect.pl) lub Aviva Direct (avivadirect.pl) (Partnerzy). Promocja nie obejmuje ofert firm: PZU, Warta, Uniqa.

7. Zakup na stronach Partnerów jest objęty promocją tylko wtedy, gdy Użytkownik dokonał obliczenia składki w serwisie rankomat.pl, następnie kliknął guzik „Kup Online” na danej ofercie Partnera i bezpośrednio potem dokonał transakcji zakupu ubezpieczenia na stronie Partnera.

8. Aby wziąć udział w promocji, Użytkownik jest zobowiązany przesłać – w ciągu maksymalnie 14 dni od daty zawarcia ubezpieczenia – dowód zawarcia i opłacenia ubezpieczenia do rankomat.pl SA e-mailem na adres obsluga@rankomat.pl, załączając plik graficzny zawierający polisę ubezpieczeniową i dowód wpłaty.

9. Polisa Assistance zostanie przesłana Użytkownikowi w ciągu maksymalnie 14 dni od uzyskania od niego dokumentów w pkt. 8. W razie anulowania lub wypowiedzenia polisy zakupionej przez rankomat.pl przez ubezpieczonego, polisa Assistance również zostaje wypowiedziana i anulowana.

10. rankomat.pl SA zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez rankomat.pl SA do wiadomości na stronie internetowej rankomat.pl/inne-regulaminy.html

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem rankomat.pl/inne-regulaminy.html oraz pod adresem korespondencyjnym spółki rankomat.pl SA, ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa.

PLIKI DO POBRANIA
deklaracja przystapienia do ubezpieczenia.pdf
„Assistance do Rejestracji” – regulamin promocji

1. Promocja „Assistance Gratis” („Promocja”) jest organizowana przez rankomat.pl SA i obejmuje osoby („Użytkownicy”), które:
- otrzymały materiały promocyjne od ekip promocyjnych zatrudnionych na zlecenie rankomat.pl SA;
- zarejestrują prywatny samochód osobowy w ciągu 30 dni od otrzymania materiałów promocyjnych, nie później niż 30 dni od dnia końca niniejszej promocji;
- posiadają własny adres e-mail i nr telefonu komórkowego;
Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

2. Czas trwania Promocji: od 8.11.2010 r. do 10.11.2010r.

3. W ramach Promocji Użytkownik otrzymuje polisę typu Assistance, dostarczaną e-mailem, pod warunkiem wysłania wiadomości SMS na numer telefoniczny +48 502 602 999, o treści podanej w materiałach promocyjnych oraz odbycia rozmowy z konsultantem serwisu rankomat.pl celem aktywacji ww. ubezpieczenia Assistance.

4. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, której wzór znajduje się na stronie /pomoc/Inne-regulaminy.html, pod niniejszym regulaminem.

5. Polisa Assistance zostanie przesłana Użytkownikowi w ciągu maksymalnie 14 dni od przeprowadzenia rozmowy z doradcą z pkt. 3. W razie anulowania lub wypowiedzenia polisy zakupionej przez rankomat.pl przez ubezpieczonego, polisa Assistance również zostaje wypowiedziana i anulowana.

10. rankomat.pl SA zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez rankomat.pl SA do wiadomości na stronie internetowej rankomat.pl/inne-regulaminy.html

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem rankomat.pl/inne-regulaminy.html oraz pod adresem korespondencyjnym spółki rankomat.pl SA, ul. Młynarska 7, Warszawa.

PLIKI DO POBRANIA
deklaracja przystapienia do ubezpieczenia.pdf
Regulamin promocji „Dla stałych użytkowników– Pomoc drogowa gratis”

1. Promocja “Dla stałych użytkowników – Pomoc drogowa gratis” („Promocja”) jest organizowana przez rankomat.pl SA („Organizator”) i obejmuje Użytkowników serwisu rankomat.pl, którzy otrzymają e-mail promocyjny od rankomat.pl i wypełnią formularz dostępny pod adresem: /pomoc-drogowa-w-prezencie („Użytkownicy”). Użytkownicy otrzymują w zamian ubezpieczenie Assistance Awaria, bezpłatnie, na cały rok ubezpieczenia („Gratis”).

2. Czas trwania Promocji: od 20.01.2011 do 31.05.2012r.. Organizator ma możliwość odwołania promocji szczególnie w przypadku, gdy liczba rozdanych „Gratisów” przekroczy 2000 sztuk. Jednocześnie Organizator ma prawo zwiększyć ilość „Gratisów”.

3. W ramach Promocji Użytkownik otrzymuje polisę typu Assistance, dostarczaną e-mailem, pod warunkiem wysłania zgłoszenia przez stronę /pomoc-drogowa-w-prezencie oraz odbycia rozmowy z konsultantem serwisu rankomat.pl, w tym aktywacji ww. ubezpieczenia.

4. Konsultant serwisu rankomat.pl skontaktuje się z użytkownikiem w celu aktywacji ubezpieczenia Assistance Awaria najpóźniej 30 dni przed startem ubezpieczenia OC chyba, że polisa startuje wcześniej.

5. Gratisowy „Assistance Awaria” rozpocznie się z najbliższą startującą polisą samochodową odpowiedzialności cywilnej.

6. Organizator może poprosić o przesłanie dokumentu potwierdzającego datę startu ubezpieczenia OC.

7. Polisa Assistance zostanie przesłana Użytkownikowi w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu aktywacji. W przypadku sprzedaży samochodu przez ubezpieczonego, polisa Assistance zostaje automatycznie wypowiedziana i anulowana.

8. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, której wzór znajduje się na stronie /pomoc/Inne-regulaminy.html.

9. rankomat.pl SA zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez rankomat.pl SA do wiadomości na stronie internetowej rankomat.pl/inne-regulaminy.html

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem rankomat.pl/inne-regulaminy.html oraz pod adresem korespondencyjnym spółki rankomat.pl SA, ul. Taśmowa 7, 01-205 Warszawa.

PLIKI DO POBRANIA
deklaracja przystapienia do ubezpieczenia.pdf

logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego