Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Regulamin usługi “Kontakt: najlepsza oferta”

1. Definicje

a. rankomat.pl – serwis ubezpieczeniowy prowadzony wspólnie przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. oraz multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.;

b. Najlepsza Oferta – oferta przedstawiana przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
która w ocenie rankomat.pl może być najlepsza dla danego użytkownika;

c. Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe, strona w umowie ubezpieczenia,
która zobowiązuje się wypłacić świadczenie, jeżeli zdarzy się określona szkoda;

d. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca
ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.

2. Każdy użytkownik serwisu rankomat.pl może dobrowolnie zamówić bezpłatny kontakt
w sprawie Najlepszej Oferty, w związku z wpisanymi przez niego w formularzu
porównywarki danymi ubezpieczeniowymi.

3. Użytkownik dokonuje zgłoszenia za pomocą pola typu checkbox na
pierwszej stronie formularza kalkulacyjnego rankomat.pl.

4. W przypadku zamówienia Usługi, w ciągu 72h po wykonaniu kalkulacji
w serwisie, rankomat.pl przekaże nr telefonu użytkownika wyłącznie do
jednego towarzystwa ubezpieczeniowego – tego, które wg
rankomat.pl może mieć dla niego najlepszą ofertę
ubezpieczenia.

5. Aby skrócić czas oczekiwania na wykonanie kalkulacji przez dane
towarzystwo, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę aby rankomat.pl
wraz z numerem telefonu przekazał jednokrotnie do towarzystwa również
dane podane wcześniej w formularzu kalkulatora, lub nr kalkulacji
ubezpieczeniowej użytkownika.

6. W celu dokładnego obliczenia składki ubezpieczeniowej oraz
potencjalnego zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu, Użytkownik
udziela rankomat.pl zgody na przekazanie swojego numeru telefonu oraz
danych kalkulacji do jednego z towarzystw ubezpieczeniowych,
znajdujących się na poniższej liście:

a. Allianz Polska Services Sp. z o.o. ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
b. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa
c. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
d. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1
e. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 02-675 Warszawa ul. Wołoska 22 A
f. TUiR "WARTA" S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
g. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
h. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
i. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
j. MTU STU Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
k. Proama: Česká pojišťovna SA Oddział w Polsce ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
l. Axa Direct: AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
m. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

7. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wycofania uprzednio wyrażonej zgody na świadczenie ww. usługi, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem /pomoc/regulamin-uslugi-kontakt-najlepsza-oferta oraz pod adresem korespondencyjnym spółki Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.


logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego