Na rynku ubezpieczeń polisy mieszkaniowe należą do najtańszych. Ochrona murów jest dostępna już za mniej niż 100 zł rocznie, jednak kluczem do taniej i dobrej polisy będzie właściwe zdiagnozowanie potrzeb oraz wcześniejsze porównanie, dzięki czemu kompleksowo zabezpieczysz nieruchomość, nie wydając na to majątku.

Polisę mieszkaniową można skomponować na wiele sposobów, modyfikując zakres ochrony, dobierając różne rozszerzenia i sumy ubezpieczenia, co bezpośrednio przekłada się na wysokość składki.

Jak płacić za polisę mieszkaniową grosze?

Wśród czynników, które w największym stopniu determinują cenę polisy, są:

1. Wartość nieruchomości – im droższe mieszkanie lub dom, tym więcej zapłacisz za jego ubezpieczenie, oczywiście z właściwą wyceną i dobraniem odpowiednich sum ubezpieczenia.
 
2. Zakres ochrony – podstawowa polisa chroni tylko mury, a rozszerzenie ubezpieczenia o elementy stałe i ruchomości wpływa na wysokość stawki.

3. Ryzyka – katalog możliwych zagrożeń jest bardzo obszerny. Wybierając tylko podstawowe zdarzenia losowe, takie jak pożar, huragan czy zalanie, zaoszczędzisz, ale niekoniecznie zapewnisz swojej nieruchomości dostateczny poziom ochrony.

4. Ochrona lokatorów – ubezpieczenie możesz poszerzyć o dodatkowo płatne rozszerzenia odnoszące się do lokatorów, czyli OC w życiu prywatnym, NWW, pomoc prawną czy domowy assistance. Każde z nich daje wymierne korzyści, ale też zwiększa wysokość składki.

5. Zabezpieczenia nieruchomości – to zarówno różnego typu systemy antywłamaniowe (dodatkowe zamki, monitoring, alarmy itp.),za których posiadanie możesz nawet dostać zniżki, jak i użyte materiały. Domy, których dachy i konstrukcje zbudowane są z materiałów łatwopalnych, trudniej jest ubezpieczyć, a polisy dla nich potrafią być nawet dwa razy droższe. 

6. Lokalizacja – istotna szczególnie w odniesieniu do ubezpieczenia od powodzi. Mieszkania na parterze albo domy położone na terenach bezpośrednio zagrożonych zalaniem objęte są dodatkowymi kosztami ubezpieczeniowymi. Zdarza się nawet, że w ogóle nie można ich objąć polisą przeciwpowodziową.  

Tania polisa – ile za nią zapłacimy?

Do wyliczenia najtańszej rocznej składki ubezpieczenia mieszkania wykorzystajmy kalkulator ubezpieczeń. Przyjmijmy następujące kryteria:

  • mieszkanie własnościowe na piętrze pośrednim;
  • powierzchnia: 40m²;
  • budynek z 2000 roku;
  • lokalizacja: miasto ok. 100 000 mieszkańców 
  • ubezpieczane po raz pierwszy,
  • ubezpieczenie samych murów od zdarzeń losowych;
  • szacowana wartość nieruchomości: 100 000 zł.

Najtańsze polisy mieszkaniowe – przykładowe składki

TUdodatkowo w zakresieskładka roczna
Proamapowódź
przepięcie

75 zł

Link4domowe assistance
przepięcie

86 zł

Inter Polskadomowe assistance
przepięcie

100 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 04.08.2019 r.).

75 zł w skali roku, czyli nieco ponad 6 zł miesięcznie – tyle zapłacimy za najtańszą polisę dla 40-metrowego mieszkania w bloku w 90-tysięcznym mieście. Kolejne oferty nie są dużo droższe, a każda z nich zawiera darmowe rozszerzenia, takie jak przepięcie czy assistance. 

Za tak niskie kwoty jesteśmy chronieni tylko w minimalnym zakresie. Nie możemy liczyć na odszkodowanie np. wtedy, kiedy ktoś włamie się do nas lub też uszkodzone zostaną stałe elementy bądź ruchomości, czyli np. telewizor, lodówka czy sprzęt komputerowy. 

Czy tania polisa może być dobrą polisą?

Cena to zawsze istotny argument przy zakupie produktu, w tym również produktu ubezpieczeniowego. Warto się jednak zastanowić, czy nie lepiej wydać nieco więcej, żeby należycie zabezpieczyć swój majątek. Przeanalizujmy to na kilku przykładowych rozszerzeniach.

OC w życiu prywatnym – szczególnie przydatne dla osób posiadających małe dzieci. Ich aktywność podczas zwykłych zabaw może narazić rodziców na pokaźne straty, a OC jest w stanie je pokryć. 

Ruchomości domowe – obejmuje bardzo szeroką kategorię przedmiotów, w której znajdować się może wiele cennych dóbr. Sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, gotówka czy kosztowności mogą łącznie kosztować kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli posiadasz w domu tak cenne dobra, to ich ochrona z polisy zdaje się być rozsądnym wyborem.

Powódź – jeśli dom znajduje się w sąsiedztwie jeziora, rzeki lub innego zbiornika wodnego, to powinieneś rozważyć zabezpieczenie go przed zalaniem. Woda to żywioł mogący dokonać poważnych zniszczeń, a dla niektórych lokalizacji jest to bardzo realne zagrożenie. 

Kradzież z włamaniem – żadne zabezpieczenia antywłamaniowe nie są w stanie zapewnić pełnej ochrony przed złodziejami. Jeśli więc trzymasz w domu cenne przedmioty, to warto chronić je nie tylko przed zdarzeniami losowymi, ale również przed ingerencją osób trzecich.  

Lepsza ochrona za niewielką dopłatą

Żeby sprawdzić, ile trzeba dopłacić, żeby objąć mieszkanie szerszą ochroną, poszerzmy jej zakres dla nieruchomości, którą rozważaliśmy wyżej. Polisę uzupełnimy o: kradzież z włamaniem; ubezpieczenie elementów stałych na kwotę 20 000 zł i ruchomości, również do 20 000 zł. Pozostałe kryteria są bez zmian.

Ile za najtańszą polisę z rozszerzeniami?

TUdodatkowo w zakresieskładka roczna
Proamaprzepięcie
powódź

114 zł

Generali

domowe assistance
przepięcie
powódź

156 zł

Link4domowe assistance
przepięcie

165 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 04.08.2019 r.).

Dodatkowe ubezpieczenie elementów stałych i ruchomości, a także uzupełnienie katalogu ryzyk o kradzież z włamaniem w dość istotny sposób zwiększają poziom bezpieczeństwa. W przypadku zniszczenia całego mieszkania, np. w wyniku pożaru, możemy zyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego równowartość mieszkania razem z wyposażeniem i elementami stałymi. 

Składka jest wyższa, niż w przypadku podstawowej polisy, ale wciąż nie są to znaczne różnice – najtańsze z ubezpieczeń (Proama, 114 zł) podrożało zaledwie o 39 zł w skali roku, czyli nieco ponad 3 zł miesięcznie.

Oceń stronę
4,49