W chwili podpisywania umowy polisy na życie raczej nie myślimy o tym, że za jakiś czas z różnych przyczyn będziemy chcieli rozwiązać umowę z ubezpieczycielem. Zobaczmy, czy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie może być korzystne oraz jakie mamy inne opcje do wyboru. 

Polisa na życie jest inwestycją na długie lata – umowę zawieramy na 5, 10, a nawet i 20 lub 30 lat. Nic zatem dziwnego, że na przestrzeni tylu lat może sporo wydarzyć się w naszym życiu. Gdy pojawią się problemy finansowe, oczywistym krokiem będzie próba obcinania dodatkowych wydatków. Jednym z nich może być właśnie ubezpieczenie na życie. Czy warto?

Kiedy można zrezygnować z polisy na życie?

Do rozwiązywania umowy z ubezpieczycielem może dojść w kilku okolicznościach. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji nieprzewidzianych problemów finansowych, gdzie składka polisowa staje się dodatkowym obciążeniem. Ale również w innych sytuacjach:

 • gdy znaleźliśmy atrakcyjniejszą ofertę (z lepszymi warunkami na start),
 • dostępny zakres ubezpieczenia okazał się niewystarczający, 
 • towarzystwo wypłaciło zbyt niskie odszkodowanie lub nie wypłaciło go wcale,
 • mamy możliwość skorzystania z tańszego ubezpieczenia grupowego, np. w miejscu pracy.

W takich sytuacjach warto chwilę się zastanowić czy dobrym rozwiązaniem będzie wypowiedzenie umowy, czy lepiej wstrymząć się jakiś czas z decyzją o rozwiązaniu umowy. Co jeszcze możemy zrobić w takiej sytuacji?

Procedura rozwiązania umowy z ubezpieczycielem jest ściśle związana z zapisami, które znaleźć możemy w umowie. Zanim podejmiemy się tego kroku, warto sprawdzić, jak dokładnie powinno przebiegać wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej.
Warto dodać, że o możliwości wypowiedzenia umowy polisy na życie mówią również przepisy prawa cywilnego. Regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 § 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Przepisy jasno określają, że w sytuacji, gdy zawarliśmy umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, mamy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a jeśli jesteśmy przedsiębiorcami – termin wynosi 7 dni. Umowa ubezpieczenia może ulec rozwiązaniu w tym dniu, kiedy wpłynie do siedziby towarzystwa wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Nie zwolni nas to jednak z obowiązku zapłacenia składki za czas, w jakim przysługiwała nam ochrona z polisy na życie.

Z ubezpieczenia na życie możemy zrezygnować także w późniejszym terminie (po upływie 30 dni). W takiej sytuacji obowiązuje nas termin, który został określony w umowie lub w dokumencie OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Najczęściej okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku właściwego zapisu wypowiedzenie umowy działa ze skutkiem natychmiastowym.

Oznacza to, że rozwiązać umowę możemy w dowolnie wybranym momencie, zarówno na początku umowy, jak i w trakcie jej trwania. Jednak każdy z tych terminów oznacza inne konsekwencje, czyli formalności oraz potrącenie części uzbieranych środków, jeśli posiadamy polisę mieszaną (ochrono-oszczędnościową czy ochronno-inwestycyjną).

Jak wygląda wypowiedzenie umowy ubezpieczenia?

Gotowy wzór rozwiązania umowy możemy najczęściej znaleźć na stronie naszego ubezpieczyciela. Jeśli nie możemy go znaleźć – to nic strasznego, ponieważ w internecie możemy znaleźć również inne wzory formularzy wypowiedzenia umowy. 
Ważne jest to, by w naszym wniosku znalazły się wszystkie niezbędne dla ubezpieczyciela informacje. Co właściwie będzie potrzebne? Dane, które pozwolą ubezpieczycielowi zidentyfikować nas jako ubezpieczonego oraz produkt, jaki posiadamy.

Musimy zatem w wypowiedzeniu umowy podać:

 • dane ubezpieczonego (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, aktualny adres, serię i numer dokumentu tożsamości),
 • numer posiadanej polisy,
 • oświadczenie uprawnionego (np. o odstąpieniu od umowy, rezygnacji z wniosku o zawarcie umowy),
 • w przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek lub wykupu ubezpieczenia - prośbę o wypłatę, wskazanie sposobu przekazania pieniędzy (np. przelew, przekaz) i numeru konta bankowego,
 • aktualną datę i koniecznie – czytelny podpis, zgodny z tym, jaki został złożony na umowie ubezpieczeniowej.

Brak jednej z powyższych informacji nie przekreśli naszych starań o rozwiązanie umowy, a jedynie wydłuży całą procedurę. Jeśli zatem nie zawrzemy w naszym wypowiedzeniu np. swojego numeru PESEL lub numeru polisy na życie, ubezpieczyciel może wezwać nas do uzupełnienia danych. To wydłuży proces rozwiązywania umowy i może oznaczać konieczność opłacenia jeszcze jednej składki.

Co napisać w wypowiedzeniu umowy polisy na życie? 

W wypowiedzeniu powinniśmy podać nasze dane osobowe, dane dotyczące polisy i określić cel, jaki nas interesuje – czy chcemy wypowiedzieć umowę, czy chcemy ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek czy może jesteśmy zainteresowani wykupem ubezpieczenia. 

Ubezpieczycielowi nie jest potrzebny powód, dla którego chcemy rozwiązać umowę. Dlatego, jeśli o nim zapomnimy, to nic nie szkodzi. 

Bardzo ważne jest jednak to, by w naszym wypowiedzeniu znalazł się nasz podpis. Bez względu na to, czy wyślemy nasz wniosek pocztą czy drogą mailową, podpis jest obowiązkowy. 

Gdzie wysłać wypowiedzenie z polisy na życie? 

Naszemu ubezpieczycielowi wypowiedzenie możemy zgłosić na kilka sposobów, ale należy pamiętać o tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe najczęściej o sposobie i formie wypowiedzenia powinna informować na swojej stronie internetowej. Warto zatem sprawdzić jak złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie, by procedura przebiegła jak najszybciej.
Przede wszystkim możemy wysłać wypowiedzenie umowy pocztą. W takiej sytuacji liczy się data nadania przesyłki, bez względu na to, kiedy ubezpieczyciel odebrał nasz wniosek.

Możemy również rozwiązać umowę osobiście w biurze towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli takie znajduje się w naszej okolicy.
Wniosek wypowiedzenia możemy też przesłać mailowo. Potrzebujemy wtedy wypełnionego i podpisanego wniosku, który został zeskanowany. Skan wysyłamy ubezpieczycielowi. 

Adresy TU

TU

Adres e-mailAdres biura

Aegon

Formularz onlineCentrum Operacyjne, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Allianz

Formularz onlineAllianz Polska, Departament Obsługi Klienta, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Aviva

bok@aviva.plBiuro Obsługi Klienta, ul. Inflacka 4b, 00-189 Warszawa

ERGO Hestia

Formularz online 

Generali

centrumklienta@generali.pl
 
Budynek Marynarska Point, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Nationale-Nederlanden

Formularz onlineTU Nationale-Nederlanden, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Nationale- Nederlanden

info@nn.plNationale Nederlanden Towarzystwo ubezpieczeń na życie S.A. ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

PZU

kontakt@pzu.pl
 
-

UNIQA

Formularz onlineUNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Warta

Formularz onlineTU Warta, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Tab. 1. Opracowanie własne
 

Jak odzyskać część wpłaconych składek?

Jeśli jesteśmy zdecydowani i chcemy rozwiązać umowę z naszym ubezpieczycielem, z pewnością znaczenie będzie dla nas miała wartość wykupu. Tutaj należy prześledzić treść dokumentu OWU, gdzie ubezpieczyciel dokładnie opisuje, w jaki sposób ubiegać się o wykup oraz jakiej kwoty, na jakim etapie umowy możemy się spodziewać.

Przykładowo towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva posiada w swoim OWU taki zapis:
Jeżeli główna umowa ubezpieczenia została rozwiązana przed trzecią rocznicą ubezpieczenia albo nie zostały opłacone wszystkie składki regularne należne za pierwsze trzy lata ubezpieczenia, wartość wykupu jest równa wartości wszystkich rachunków dedykowanych po pomniejszeniu o kwotę należności z tytułu dodatkowych umów ubezpieczenia.

Oznacza to, że nie należy oczekiwać zwrotu sumy wszystkich składek. Kwota ta będzie pomniejszona o odpowiednie wartości, o których mowa w dokumencie umowy. Bardzo ważne jest również to, kiedy dokonujemy wypowiedzenia umowy. 

Co zamiast rozwiązania umowy polisy na życie?

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia często jest powodem problemów finansowych. Należy jednak pamiętać o tym, że zawsze jest jeszcze kilka innych rozwiązań do wyboru, o których warto wiedzieć. Dzięki nim nie stracimy dotychczasowej ochrony. Jakie mamy możliwości?

 • zawieszenie składki,
 • zmiana częstotliwości opłacania składki,
 • rezygnacja wyłącznie z umów dodatkowych,
 • zmiana polisy na inną, tańszą,
 • odstąpienie od umowy za porozumieniem stron.

Zawieszenie składki umożliwia nam pozyskanie czasu na przejście przez trudności finansowe bez dodatkowych opłat w postaci ubezpieczenia. Jeśli np. straciliśmy pracę, a utrzymujemy dzieci i spłacamy kredyt, to wiadomo, że w tym trudnym czasie możemy mieć inne priorytety względem naszego budżetu. Aby nie tracić ochrony, możemy skontaktować się z ubezpieczycielem i poprosić o tymczasowe zawieszenie składki. Nie tracimy wówczas ochrony, a także ubezpieczyciel nie wypowie nam umowy, co zawsze odbywa się z niekorzyścią dla nas.

Możemy również postarać się o zmianę częstotliwości płacenia składki. To dobre rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy np. w pracy otrzymujemy regularną premię lub dodatek. Możemy wtedy zdecydować się na składkę roczną, co nie będzie obciążać naszego budżetu każdego miesiąca.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z umów dodatkowych, jeśli takie posiadamy. Aby zachować ochronę podstawową, warto zastanowić się nad tym, które rozszerzenie ochrony może być dla nas w najbliższym czasie najmniej potrzebne i rezygnacja z tej umowy może znacznie obniżyć koszt naszej miesięcznej składki.

Rozwiązaniem może być również znalezienie tańszej oferty ubezpieczenia na życie. Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup swojej polisy jakiś czas temu, to ceny ubezpieczenia w tym czasie mogły znacznie się zmienić. Może okazać się, że podobną ochronę znajdziemy w konkurencyjnej firmie ubezpieczeniowej o połowę taniej. W tym celu warto skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej, która umożliwia szybkie i łatwe dotarcie do najbardziej atrakcyjnych ofert.

Odstąpienie od umowy za porozumieniem stron również jest rozwiązaniem w sytuacji, gdy z powodu trudności finansowych zaprzestaniemy dokonywania płatności. W takim przypadku ubezpieczyciel może wypowiedzieć nam umowę.

Opłaca się wypowiadać umowę czy nie? 

Do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia może nas popchnąć kilka różnych sytuacji życiowych. Może się zatem zdarzyć, że rozwiązanie umowy będzie odbywało się z korzyścią dla nas, jeśli np. utracimy dobrze płatne stanowisko i zmniejszy się nasz miesięczny budżet.

Należy jednak pamiętać o tym, że rozwiązanie umowy wiąże się z tym, że całkowicie tracimy ochronę, którą dawała nam polisa na życie. Jeśli zależy nam na tym, by ochronę zatrzymać – można zastanowić się nad innymi rozwiązaniami. W takiej sytuacji dobrym pomysłem może być zakup innej polisy na życie, która będzie np. zdecydowanie tańsza.
Brak ochrony na życie jest dość ryzykowny, szczególnie gdy mamy rodzinę na utrzymaniu, spłacamy kredyt lub opiekujemy się starszymi krewnymi. 

Co po wypowiedzeniu polisy na życie? 

Brak ubezpieczenia na życie oznacza brak posiadania ochrony. W sytuacji, gdy trafimy do szpitala lub złamiemy rękę, nie możemy oczekiwać na żadne wsparcie finansowe.  

Sytuacja jest oczywiście uwarunkowana naszą motywacją do wypowiedzenia umowy. Jeśli uznaliśmy, że polisa jest za droga, możemy śmiało poszukać tańszego rozwiązania. Z kolei w sytuacji, gdy mamy przejściowe problemy w swoim życiu – warto powrócić do posiadania ochrony i wybrać ubezpieczenie, które będzie nam odpowiadało.
W tym celu warto skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeń. Dzięki niej zaoszczędzimy zarówno sporo cennego czasu, ale i pieniędzy. Porównywarka pomoże nam dotrzeć do ofert, których wcześniej mogliśmy nie brać pod uwagę. 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

1. Gdzie znajdują się podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie?

Regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 oraz 830 kodeksu cywilnego.

2. Ile mam czasu, aby rozwiązać umowę ubezpieczenia na życie, które nabyłem podczas rozmowy telefonicznej?

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do przesłania klientowi warunków umowy na piśmie. Czas na wypowiedzenie umowy zaczyna się od momentu, gdy otrzymujemy warunki umowy. Jeśli zostaną one wysłane dopiero po rozmowie z klientem, to czas na wypowiedzenie umowy się wydłuża.

3. Czy ubezpieczyciel może mi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Tak, taka sytuacja najczęściej ma miejsce wtedy, gdy nie opłacamy składek. W przypadku spóźnienia ubezpieczyciel najczęściej informuje nas o tym za pomocą wezwania do zapłaty. Jednak jeśli pomimo wezwania nie dokonamy płatności, ubezpieczyciel może rozwiązać z nami umowę.

Ważne informacje

1. Wypowiedzenie umowy możemy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub e-maila

2. Przez wypowiedzenie umowy ubezpieczony całkowicie traci ochronę

3. Przed rozwiązaniem umowy warto rozważyć rezygnację z umów dodatkowych lub zawieszenie składki

4. Rezygnacja z ubezpieczenia nie musi oznaczać utraty ochrony, można w dalszym ciągu ubezpieczyć się w innym miejscu, na bardziej korzystnych warunkach

Oceń stronę
4,41