Podczas zawierania umowy kredytu każdy bank zaproponuje nam zakup ubezpieczenia. Być może do wybrania konkretnej polisy zachęci nas obniżeniem prowizji lub niższym oprocentowaniem. Przed podjęciem pochopnej decyzji warto najpierw sprawdzić, czy faktycznie polisa na życie z banku będzie dla nas korzystna.

Ubezpieczenie oferowane przez bank to nie tylko forma zabezpieczenia dla kredytobiorcy, ale również i banku, który w przypadku naszych życiowych problemów nie otrzyma w terminie kolejnych rat zadłużenia. Warto zatem zwrócić uwagę na to, co dokładnie oferuje bank oraz jakie mamy alternatywy na rynku polis indywidualnych.

ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kredytu w banku

Czy ubezpieczenie oferowane przez bank jest obowiązkowe? 

Taki rodzaj ubezpieczenia przynosi korzyści dla dwóch stron. Z całą pewnością stanowi dla banku zabezpieczenie Twojego zobowiązania finansowego. Dodatkowe lub jedyne (np. zastępuje poręczycieli). Z kolei dla nas również może być nieocenioną pomocą w trudnej sytuacji życiowej, np. gdy poważnie zachorujemy, co wpłynie na naszą płynność finansową. 

Warto jednak wiedzieć, że nie istnieją żadne przepisy ustawy, nakładające obowiązek zawarcia umowy polisy na życie do kredytu.Oznacza to, że teoretycznie na ofertę ubezpieczeniową banku nie musimy się wcale decydować. W praktyce może się to wiązać z odmową udzielenia kredytu.

Rezygnacja z ubezpieczenia zwykle nie przynosi komplikacji, gdy decydujemy się na niewysoką pożyczkę, np. kilku tysięcy złotych. W przypadku kredytów na większą skalę, jak np. kredyty hipoteczne, które tworzą wysokie zadłużenie gotówkowe – bank oczekuje różnych form zabezpieczenia, w tym również zakupu ubezpieczenia. W takiej sytuacji najczęściej odmowa nabycia polisy może skutkować odmową udzielenia kredytu. 

Może jednak zdarzyć się tak, że bank będzie w zamian oczekiwał przedstawienia indywidualnej polisy na życie, która będzie gwarancją spłaty zadłużenia. Odmowa zakupu ubezpieczenia może również spowodować, że bank będzie oczekiwał przedstawienia większej liczby poręczycieli (tzw. żyrantów) lub zmieni warunki umowy na mniej korzystne dla nas.

Bardzo często dzieje się tak, że wielu klientów chce uniknąć dodatkowych formalności i jeżeli zakup ubezpieczenia na życie stanowi podstawę do przyznania kredytu - decydują się na ofertę, jaką przedstawił im bank. Niestety taka forma zabezpieczenia może być bardzo kosztowna, a gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku – nawet nieskuteczna. Wynika to z błędnego przekonania, że skoro kredyt został ubezpieczony, to każda okoliczność w której nie możemy go spłacić, powoduje przerzucenie odpowiedzialności na firmę ubezpieczeniową.

Polisa do kredytu – z jakim zakresem ochrony?

Ubezpieczenie na życie, jakie oferuje bank – będzie uzależniona od wysokości kredytu, jaki zamierzamy zaciągnąć.

Przykładowo – jeśli decydujemy się na kredyt w wysokości 250 000 zł, to mniej więcej taką sumę ubezpieczenia będzie oferował bank w proponowanej przez siebie polisie na życie. Kwota sumy ubezpieczenia może różnić się w zależności od banku, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym bank współpracuje.

Zakres ochrony powinien dotyczyć zdarzeń, które mogą wpłynąć na nasze trudności finansowe czyli:

 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • utratę zdolności do wykonywania pracy,
 • śmierć.

Kredyt, który zaciągamy na 10, 20 czy nawet 30 lat to wieloletnie zobowiązanie. W tym czasie może wydarzyć się wiele rzeczy, których nie sposób przewidzieć. Zakres ochrony polisy oferowanej przez bank może być zatem niewystarczający. Szczególnie, gdy pewne zdarzenia jesteś w stanie przewidzieć wcześniej jak np. zachorowanie na raka.

WAŻNE!
Indywidualną polisę na życie możemy skonstruować samodzielnie w oparciu o własne potrzeby. Dzięki temu dokładnie skonstruujemy zakres ochrony. Dodatkowo ochroną możemy objąć najbliższych, których problemy również wpłyną na naszą kondycję finansową.

Kiedy polisa na życie do kredytu nie wystarczy?

Każde ubezpieczenie na życie posiada w swojej umowie zapis o wyłączeniach odpowiedzialności. Są to szczegółowo opisane okoliczności, które wpływają na niewypłacenie należnego świadczenia mimo wystąpienia zdarzenia polisowego.

Jeśli zatem ubezpieczyciel zapewnia wsparcie finansowe za urazy powstałe w wyniku wypadku samochodowego – takiego świadczenia nie otrzymamy, jeśli prowadziliśmy pojazd bez wymaganych uprawnień lub będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Osobne wyłączenia dotyczą każdego zdarzenia w wykupionej polisie na życie do kredytu. Świadczenie nie będzie wypłacone, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w razie:

 • konfliktu zbrojnego,
 • strajku i zamieszek ulicznych,
 • aktu terrorystycznego,
 • pod wpływem alkoholu czy narkotykowa,
 • w razie bójki (oprócz obrony koniecznej).

Przykładowe oferty polisy na życie - PKO i Credit Agricole 

Bez wcześniejszego porównania trudno ustalić, jak bardzo opłaca nam się lub nie oferta ubezpieczenia na życie, którą proponuje bank. Niektóre banki podają jednak ceny takiej polisy. Warunkiem jest tylko posiadanie dowolnego produktu – karty, konta czy kredytu.

Przykładowo, w PKO znajdziemy polisy na życie bardzo tanie, ale tez z bardzo niskimi sumami ubezpieczenia – do 30 000 zł. Na plus jest za to umiarkowanie szeroki zakres ochrony składający się z 5 zdarzeń. Gdybyśmy jednak decydowali się na indywidualną polisę na życie, zdarzeń byłoby co najmniej dwa razy więcej, a maksymalne odszkodowanie dotyczyłoby kwoty znacznie powyżej 100 000 zł.

Co oferuje polisa do kredytu w PKO?

Pakiet

Zdarzenie

Wysokość składki miesięcznej
I

Zgon ubezpieczonego

1,50 zł6,50 zł11 zł16 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

0,50 zł0,50 zł1 zł1 zł
II

Trwała i całkowita niezdolność do pracy

3,50 zł5 zł8 zł

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW

0,50 zł1 zł1 zł
III

Poważne zachorowanie

4 zł7 zł10 zł

Suma ubezpieczenia

1000 zł 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 

Tabela 1. Opracowanie na podstawie informacji PKO.

Lepiej pod tym względem wygląda propozycja banku Credit Agricole. Tu składki miesięczne są już wyższe i oscylują wokół kwoty 72 zł miesięcznie, a maksymalna suma ubezpieczenia wynosi aż 400 000 zł.

Co oferuje polisa do kredytu w Credit Agricole?

wariant

zakressuma ubezpieczeniaskładka miesięczna
Ubezpieczenie na życieśmierć

od 10 000 do 200 000 zł

32 zł

śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

od 20 000 do 400 000 zł
Poważne zachorowanie

zdiagnozowanie 1 z chorób:
nowotwór złośliwy, zawał serca, przewlekła niewydolność nerek,
przeszczep narządu, udar mózgu, łagodny nowotwór mózgu,
utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, poważne oparzenie ciała, paraliż

od 10 000 do 100 000 zł27 zł
Hospitalizacjapobyt w szpitalu75 zł 
za każdy dzień hospitalizacji
13 zł

Tabela 2. Źródło credit-agricole.pl

Gdzie kupić polisę na życie do kredytu?

Najlepszym rozwiązaniem zawsze będzie indywidualna polisa na życie, gdzie sami możemy zdecydować o zakresie ochrony czy sumie ubezpieczenia. Dzięki temu świadczenie otrzymamy w wielu różnych sytuacjach, których nie przewiduje oferta polisy w banku.

Taką polisę najlepiej jest sprawdzić w porównywarce ubezpieczeń online. W formularzu wystarczy zaznaczyć:

 • kwotę ubezpieczania – od 4 000 zł do 1 000 000 zł;
 • zakres polisy: zgon, ciężka choroba, trwałe inwalidztwo, nieszczęśliwy wypadek;
 • wskazać wykonywany zawód;
 • uzupełnić dane kontaktowe.

Agenci różnych towarzystw podpowiedzą nam, jakie mamy możliwości wyboru i za jaką kwotę miesięcznej, kwartalnej, półrocznej bądź rocznej składki.

Dla wielu osób ubezpieczenie do kredytu z banku może stanowić dodatkowe zabezpieczenie, które nie stanowi dużego wydatku, a wzmocni posiadają już ochronę, np. indywidualną czy grupową (w miejscu pracy). Dzięki kolejnej polisie mamy szansę w przyszłości otrzymać podwójne odszkodowanie, w sytuacji gdy obie polisy uwzględniają to same zdarzenie.

Oceń stronę
4,34