Podczas zawierania umowy kredytu każdy bank proponuje zakup ubezpieczenia. Zachętę do wybrania konkretnej polisy może stanowić obniżenie prowizji lub niższe oprocentowanie. Przed podjęciem pochopnej decyzji warto jednak sprawdzić, czy taka polisa na życie faktycznie jest korzystna.

Ubezpieczenie oferowane przez bank to nie tylko forma zabezpieczenia dla kredytobiorcy, to również narzędzie ochrony dla banku. Polisa chroni kredytodawcę w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie opłacić w terminie kolejnych rat zadłużenia. Przed pochopnym podpisaniem umowy ubezpieczenia z bankiem warto zwrócić uwagę na to, co dokładnie oferuje polisa oraz jakie są alternatywy na rynku.

ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kredytu w bankuPodczas zawierania umowy kredytu każdy bank proponuje zakup ubezpieczenia. Zachętę do wybrania konkretnej polisy może stanowić obniżenie prowizji lub niższe oprocentowanie. Przed podjęciem pochopnej decyzji warto jednak sprawdzić, czy taka polisa na życie faktycznie jest korzystna.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – czy jest konieczne? 

Taki rodzaj ubezpieczenia przynosi korzyści dla dwóch stron. Z całą pewnością stanowi dla banku zabezpieczenie Twojego zobowiązania finansowego. Dodatkowe lub jedyne (np. zastępuje poręczycieli). Z kolei dla nas również może być nieocenioną pomocą w trudnej sytuacji życiowej, np. gdy poważnie zachorujemy, co wpłynie na naszą płynność finansową. 

Warto jednak wiedzieć, że nie istnieją żadne przepisy ustawy, nakładające obowiązek zawarcia umowy polisy na życie do kredytu.Oznacza to, że teoretycznie na ofertę ubezpieczeniową banku nie musimy się wcale decydować. W praktyce może się to wiązać z odmową udzielenia kredytu.

Rezygnacja z ubezpieczenia zwykle nie przynosi komplikacji, gdy decydujemy się na niewysoką pożyczkę, np. kilku tysięcy złotych. W przypadku kredytów na większą skalę, jak np. kredyty hipoteczne, które tworzą wysokie zadłużenie gotówkowe – bank oczekuje różnych form zabezpieczenia, w tym również zakupu ubezpieczenia. W takiej sytuacji najczęściej odmowa nabycia polisy może skutkować odmową udzielenia kredytu. 

Może jednak zdarzyć się tak, że bank będzie w zamian oczekiwał przedstawienia indywidualnej polisy na życie, która będzie gwarancją spłaty zadłużenia. Odmowa zakupu ubezpieczenia może również spowodować, że bank będzie oczekiwał przedstawienia większej liczby poręczycieli (tzw. żyrantów) lub zmieni warunki umowy na mniej korzystne dla nas.

Bardzo często dzieje się tak, że wielu klientów chce uniknąć dodatkowych formalności i jeżeli zakup ubezpieczenia na życie stanowi podstawę do przyznania kredytu - decydują się na ofertę, jaką przedstawił im bank. Niestety taka forma zabezpieczenia może być bardzo kosztowna, a gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku – nawet nieskuteczna. Wynika to z błędnego przekonania, że skoro kredyt został ubezpieczony, to każda okoliczność w której nie możemy go spłacić, powoduje przerzucenie odpowiedzialności na firmę ubezpieczeniową.

Jak działa ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym to rodzaj zabezpieczenia dla dwóch stron. Z punktu widzenia ubezpieczonego stanowi ono nieocenioną pomoc w trudnej sytuacji życiowej, która ma wpływ na płynność finansową. W ramach polisy jest bowiem wypłacane odszkodowanie, które starczy na pokrycie aktualnych zobowiązań. Natomiast z perspektywy banku, taka polisa stanowi gwarancję tego, że raty kredytu będą opłacane zgodnie z harmonogramem udzielonej pożyczki.

Polisa do kredytu – jaki zakres ochrony obejmuje?

Ubezpieczenie na życie, jakie oferuje bank – będzie uzależniona od wysokości kredytu, jaki zamierzamy zaciągnąć.

Przykładowo – jeśli decydujemy się na kredyt w wysokości 250 000 zł, to mniej więcej taką sumę ubezpieczenia będzie oferował bank w proponowanej przez siebie polisie na życie. Kwota sumy ubezpieczenia może różnić się w zależności od banku, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym bank współpracuje.

Zakres ochrony powinien dotyczyć zdarzeń, które mogą wpłynąć na nasze trudności finansowe czyli:

 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • utratę zdolności do wykonywania pracy,
 • śmierć.

Kredyt, który zaciągamy na 10, 20 czy nawet 30 lat to wieloletnie zobowiązanie. W tym czasie może wydarzyć się wiele rzeczy, których nie sposób przewidzieć. Zakres ochrony polisy oferowanej przez bank może być zatem niewystarczający. Szczególnie, gdy pewne zdarzenia jesteś w stanie przewidzieć wcześniej jak np. zachorowanie na raka.

WAŻNE!
Indywidualną polisę na życie możemy skonstruować samodzielnie w oparciu o własne potrzeby. Dzięki temu dokładnie skonstruujemy zakres ochrony. Dodatkowo ochroną możemy objąć najbliższych, których problemy również wpłyną na naszą kondycję finansową.

Jak w praktyce wygląda przystąpienie kredytobiorcy do ubezpieczenia na życie?

Często się zdarza, że kredytobiorca wykupuje ubezpieczenie w banku, ponieważ zależy mu na czasie, chce uniknąć dodatkowych formalności oraz kusi go niska cena. Tymczasem takie rozwiązanie może nie być opłacalne. Wynika to z faktu, iż oferta banków jest opracowana tak, aby uwzględnić wymagania klientów w różnym wieku, mających odmienne możliwości finansowe. Co za tym idzie? Pozornie dobra polisa może się okazać nieopłacalna.

Kiedy polisa na życie do kredytu nie wystarczy?

Każde ubezpieczenie na życie posiada w swojej umowie zapis o wyłączeniach odpowiedzialności. Są to szczegółowo opisane okoliczności, które wpływają na niewypłacenie należnego świadczenia mimo wystąpienia zdarzenia polisowego.

Jeśli zatem ubezpieczyciel zapewnia wsparcie finansowe za urazy powstałe w wyniku wypadku samochodowego – takiego świadczenia nie otrzymamy, jeśli prowadziliśmy pojazd bez wymaganych uprawnień lub będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Osobne wyłączenia dotyczą każdego zdarzenia w wykupionej polisie na życie do kredytu. Świadczenie nie będzie wypłacone, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w razie:

 • konfliktu zbrojnego,
 • strajku i zamieszek ulicznych,
 • aktu terrorystycznego,
 • pod wpływem alkoholu czy narkotykowa,
 • w razie bójki (oprócz obrony koniecznej).

Jakie banki oferują ubezpieczenie na życie do kredytu?

Aby ustalić, czy dana polisa do kredytu jest opłacalna, warto porównać ze sobą oferty różnych banków. Kluczowe kryteria, zgodnie z którymi należy dokonać wyboru, to nie tylko cena, ale także ilość zdarzeń objętych ochroną oraz suma ubezpieczenia.

Większość banków ma zaoferowania możliwość zakupu polisy na życie do kredytu, ponieważ współpracują z wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dla banku to bardzo korzystne rozwiązanie - w razie trudności finansowych, gdy kredytobiorca może zwlekać z zapłatą kolejnej raty, zobowiązanie spłaca ubezpieczyciel.

Przed zakupem polisy na życie, warto dokonać porównania i sprawdzić jakie banki oferują ubezpieczenie na życie do kredytu. Taka opcja jest dostępna zarówno w banku, jak i przy zakupie indywidualnej polisy.

    Co oferuje polisa do kredytu?

Bank

Peako SAMillenniumAliormBankPKO BP

TU

AllianzPZUPZUUniqaAllianz

Wiek ubezpieczonego

Od 18 do 71 latMniej niż 69 latOd 18 do 80 latOd 18 do 70 latOd 18 do 71 lat

Zakres ochrony

Zgon ubezpieczonego lub współkredytobiorcyZgon, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji spowodowanej NWZgon, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji spowodowanej NW lub chorobą
 
Utrata pracy, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu oraz zgonZgon i trwała niezdolność do pracy i egzystencji

Formalności

Wniosek o ubezpieczenie przy zawieraniu umowy o kredyt mieszkaniowy, przy sumie ubezpieczenia poniżej 300 000 złotych nie są wymagane badania lekarskieWystarczy zadeklarować chęć skorzystania z oferty na etapie składania wniosku o kredyt, nie trzeba dostarczać dodatkowych dokumentów ani spełniać dodatkowych wymogów, nie są również wymagane badania lekarskieUbezpieczenie może zawrzeć maksymalnie 6 kredytobiorców, z tym że z każdym z nich jest podpisywana odrębna umowa ubezpieczenia (z odrębną sumą ubezpieczenia)Roszczenie można zgłosić listownie, decyzja jest wydawana w ciągu 30 dni Wystarczy zadeklarować chęć skorzystania z oferty na etapie składania wniosku o kredyt, nie są wymagane badania lekarskie.

Składka

Opłacana raz w roku, wysokość zależy od wieku ubezpieczonego oraz SUOpłacana raz na miesiąc, wynosi 0,02% sumy ubezpieczenia, nie zależy od wieku ubezpieczonegoW ciągu pierwszych 60 miesięcy jest opłacana jednorazowo  w dniu uruchomienia kredytu, w kolejnych latach płaci się ją raz na miesiąc razem z ratą kredytowąSkładkę opłaca się raz na miesiąc, jej wysokość to 0,218% salda kredytu gotówkowego w dniu, w którym została zawarta umowa ubezpieczeniaOpłacana raz w roku

Tabela. Opracowanie własne

Jak wygląda zakup polisy na życie do kredytu?

Umowę ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym można podpisać na dwa sposoby:

 • klient może przystać na ofertę banku i zgodzić się, aby placówka zawarła w jego imieniu polisę na życie do kredytu;
 • klient może wykupić polisę indywidualnie i przedstawić w banku dowód przystąpienia do ubezpieczenia.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym?

Od ubezpieczenia na życie do kredytu można odstąpić w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Natomiast jeśli chodzi o możliwość wypowiedzenia, zasady zależą od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zdarza się, że bank zezwala na rezygnację dopiero wtedy, gdy wartość zadłużenia będzie niższa, by następnie zaproponować gorsze warunki spłaty pozostałej części kredytu.

Na co zwracać szczególną uwagę decydując się na zakup polisy w banku?

Decydując się na zakup ubezpieczenia w banku, warto zwrócić uwagę na aspekty takie jak:

 • suma ubezpieczenia – wysokość odszkodowania powinna wynosić co najmniej tyle, ile wartość kredytu;
 • zakres ochrony – ubezpieczenie powinno gwarantować wypłatę świadczenia nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale także w razie innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Każde ubezpieczenie na życie ma także zapis o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli okolicznościach, które dopuszczają niewypłacenie odszkodowania mimo wystąpienia zdarzenia polisowego.

Kto może pomóc wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Przed wykupieniem ubezpieczenia na życie do kredytu warto skorzystać z porównywarki polis. To sprytne narzędzie, które pozwala zapoznać się z kilkoma różnymi ofertami naraz, a następnie wybrać najkorzystniejszą z nich. Po przeprowadzeniu selekcji warto skontaktować się z przedstawicielem danego towarzystwa ubezpieczeniowego, aby poznać dokładne warunki oraz cenę ostateczną. Taka rozmowa z pewnością pomoże w podjęciu decyzji.

Czy warto wykupić polisę w banku do kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie na życie przy kredycie jest opłacalne, pod warunkiem, że jest ono zgodne z potrzebami zainteresowanego. Zwykle składka nie jest wysoka, a gwarantuje bezpieczeństwo i finansowe wsparcie w różnych nieprzewidzianych sytuacjach. Dzięki polisie do kredytu można zyskać pieniądze potrzebne na spłatę zobowiązań wobec banku, mimo utraty płynności finansowej.
 

Oceń stronę
4,33