Ubieganie się o kredyt w banku może skutkować propozycję dokupienia ubezpieczenia na życie, które będzie dodatkowym zabezpieczeniem dla banku na wypadek różnych trudności życiowych i finansowych kredytobiorcy. Aby uniknąć zbyt pochopnej decyzji, warto zapoznać się z ofertą ubezpieczeniową wcześniej.

Polisa ma chronić przede wszystkim ubezpieczonego i zapewnić mu jak najlepsze warunki ochrony. Sprawdzamy, co oferują banki, jaki jest zakres ochrony w polisie na życie, którą może zaproponować bank oraz na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczenia.

ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kredytu w banku

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – czy jest koniecznie?

Taki rodzaj ubezpieczenia przynosi korzyści dla dwóch stron. Z całą pewnością stanowi dla banku zabezpieczenie Twojego zobowiązania finansowego. Dodatkowe lub jedyne (np. zastępuje poręczycieli). Z kolei dla nas również może być nieocenioną pomocą w trudnej sytuacji życiowej, np. gdy poważnie zachorujemy, co wpłynie na naszą płynność finansową. 
Warto jednak wiedzieć, że nie istnieją żadne przepisy ustawy, nakładające obowiązek zawarcia umowy polisy na życie do kredytu. Oznacza to, że teoretycznie na ofertę ubezpieczeniową banku nie musimy się wcale decydować. W praktyce może się to wiązać z odmową udzielenia kredytu.

Rezygnacja z ubezpieczenia zwykle nie przynosi komplikacji, gdy decydujemy się na niewysoką pożyczkę, np. kilku tysięcy złotych. W przypadku kredytów na większą skalę, jak np. kredyty hipoteczne, które tworzą wysokie zadłużenie gotówkowe – bank oczekuje różnych form zabezpieczenia, w tym również zakupu ubezpieczenia. W takiej sytuacji najczęściej odmowa nabycia polisy może skutkować odmową udzielenia kredytu. 

Może jednak zdarzyć się tak, że bank będzie w zamian oczekiwał przedstawienia indywidualnej polisy na życie, która będzie gwarancją spłaty zadłużenia. Odmowa zakupu ubezpieczenia może również spowodować, że bank będzie oczekiwał przedstawienia większej liczby poręczycieli (tzw. żyrantów) lub zmieni warunki umowy na mniej korzystne dla nas.

Bardzo często dzieje się tak, że wielu klientów chce uniknąć dodatkowych formalności i jeżeli zakup ubezpieczenia na życie stanowi podstawę do przyznania kredytu - decydują się na ofertę, jaką przedstawił im bank. Niestety taka forma zabezpieczenia może być bardzo kosztowna, a gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku – nawet nieskuteczna. Wynika to z błędnego przekonania, że skoro kredyt został ubezpieczony, to każda okoliczność w której nie możemy go spłacić, powoduje przerzucenie odpowiedzialności na firmę ubezpieczeniową.

Jak działa ubezpieczenie na życie przy kredycie?

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym to rodzaj zabezpieczenia dla dwóch stron. Z punktu widzenia ubezpieczonego stanowi ono nieocenioną pomoc w trudnej sytuacji życiowej, która ma wpływ na płynność finansową. W ramach polisy jest bowiem wypłacane odszkodowanie, które starczy na pokrycie aktualnych zobowiązań. Natomiast z perspektywy banku, taka polisa stanowi gwarancję tego, że raty kredytu będą opłacane zgodnie z harmonogramem udzielonej pożyczki.

Polisa do kredytu – jaki zakres ochrony obejmuje?

Ubezpieczenie na życie, jakie oferuje bank – będzie uzależniona od wysokości kredytu, jaki zamierzamy zaciągnąć.
Przykładowo – jeśli decydujemy się na kredyt w wysokości 250 000 zł, to mniej więcej taką sumę ubezpieczenia będzie oferował bank w proponowanej przez siebie polisie na życie. Kwota sumy ubezpieczenia może różnić się w zależności od banku, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym bank współpracuje.

Zakres ochrony powinien dotyczyć zdarzeń, które mogą wpłynąć na nasze trudności finansowe czyli:

 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • utratę zdolności do wykonywania pracy,
 • śmierć.

Kredyt, który zaciągamy na 10, 20 czy nawet 30 lat to wieloletnie zobowiązanie. W tym czasie może wydarzyć się wiele rzeczy, których nie sposób przewidzieć. Zakres ochrony polisy oferowanej przez bank może być zatem niewystarczający. Szczególnie, gdy pewne zdarzenia jesteś w stanie przewidzieć wcześniej jak np. zachorowanie na raka.

Kiedy polisa na życie do kredytu nie wystarczy?

Każde ubezpieczenie na życie posiada w swojej umowie zapis o wyłączeniach odpowiedzialności. Są to szczegółowo opisane okoliczności, które wpływają na niewypłacenie należnego świadczenia mimo wystąpienia zdarzenia polisowego.
Jeśli zatem ubezpieczyciel zapewnia wsparcie finansowe za urazy powstałe w wyniku wypadku samochodowego – takiego świadczenia nie otrzymamy, jeśli prowadziliśmy pojazd bez wymaganych uprawnień lub będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Osobne wyłączenia dotyczą każdego zdarzenia w wykupionej polisie na życie do kredytu. Świadczenie nie będzie wypłacone, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w razie:

 • konfliktu zbrojnego,
 • strajku i zamieszek ulicznych,
 • aktu terrorystycznego,
 • pod wpływem alkoholu czy narkotykowa,
 • w razie bójki (oprócz obrony koniecznej).

Jakie banki oferują ubezpieczenie na życie do kredytu?

Aby ustalić, czy dana polisa do kredytu jest opłacalna, warto porównać ze sobą oferty różnych banków. Kluczowe kryteria, zgodnie z którymi należy dokonać wyboru, to nie tylko cena, ale także ilość zdarzeń objętych ochroną oraz suma ubezpieczenia.

Większość banków ma zaoferowania możliwość zakupu polisy na życie do kredytu, ponieważ współpracują z wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dla banku to bardzo korzystne rozwiązanie - w razie trudności finansowych, gdy kredytobiorca może zwlekać z zapłatą kolejnej raty, zobowiązanie spłaca ubezpieczyciel.

Przed zakupem polisy na życie, warto dokonać porównania i sprawdzić jakie banki oferują ubezpieczenie na życie do kredytu. Taka opcja jest dostępna zarówno w banku, jak i przy zakupie indywidualnej polisy.

Oferta ubezpieczeń na życie w różnych bankach

BankOferta

TU

Wiek
ING Bank ŚląskiUbezpieczenie do pożyczki gotówkowej (utrata pracy, pobyt w szpitalu, dłuższe zwolnienie chorobowe, poważne zachorowanie, śmierć)

Nationale-Nederlanden, Aviva

do 65 roku życia
ING Bank ŚląskiUbezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej (m.in. NW, utrata pracy, śmierć)

Nationale-Nederlanden, Aviva

do 65 roku życia
Credit Agricole

Grupowe Ubezpieczenie Życia i Zdrowia, (całkowita niezdolność do pracy, utrata zdolności do samodzielnej egzystencji, śmierć)

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SAdo 65 roku życia
BNP Paribas

Spłata zadłużenia (poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, śmierć, śmierć wskutek NW)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.AKredytobiorca, który ukończył 18 lat i którego Wiek łącznie z okresem Ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza 80 lat
Santander

Spokojny kredyt – życie plus (uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, wypadek komunikacyjny, śmierć)

Aviva18-70 lat
Bank Millennium

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego (całkowita, trwała niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji spowodowana NW, śmierć)

PZUdo 69 roku życia
Getin Bank

Ubezpieczenie do kredytu gotówkowego (poważne zachorowanie, utrata źródeł dochodu, złamanie wskutek NW, śmierć)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.wiek powiększony o okres ubezpieczenia, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia nie przekracza 75 lat
Alior Bank

Ubezpieczenie na życie do kredytów hipotecznych

PZU18-75 lat

Tabela 1. Opracowanie własne. 

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kredytu?

Należy mieć na uwadze, że kwota składki, jaką trzeba będzie opłacać, jest zależna od tego, jak wysoki kredyt się posiada oraz jaką sumę ubezpieczenia w polisie się wybierze. 

Część ofert będzie bazowało przede wszystkim na wysokości zadłużenia, inne z kolei składkę wyliczą na podstawie konkretnej sumy ubezpieczenia oraz długości trwania umowy.

Ile wynosi składka ubezpieczeniowa w polisie do kredytu

BankOferta

Cena

ING Bank ŚląskiUbezpieczenie do pożyczki gotówkowej

Wysokość składki to 0,28% kwoty udzielonej pożyczki

ING Bank ŚląskiUbezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej

Od 0,035% do 0,06% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu

Credit AgricoleGrupowe Ubezpieczenie Życia i Zdrowia 

0,0299%

Santander

Spokojny kredyt – życie plus

Składka jednorazowa, płatna z góry, zależna od wysokości kredytu
Bank Millennium

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego

Składka miesięczna w wysokości 0,03% SU
Getin Bank

Ubezpieczenie do kredytu gotówkowego

Kwota składki ustalana indywidualnie w oparciu o wybraną SU
Alior Bank

Ubezpieczenie na życie do kredytów hipotecznych

Kwota składki ustalana indywidualnie w oparciu o wybraną SU

Tabela 2. Opracowanie własne. 

Jak wygląda zakup polisy na życie do kredytu?

Umowę ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym można podpisać na dwa sposoby:

 • klient może przystać na ofertę banku i zgodzić się, aby placówka zawarła w jego imieniu polisę na życie do kredytu;
 • klient może wykupić polisę indywidualnie i przedstawić w banku dowód przystąpienia do ubezpieczenia.

Coraz więcej banków oferuje również możliwość zakupu polisy online, również za pomocą aplikacji mobilnej. Jest to spore ułatwienie dla klienta, jednak zawsze warto w tym celu dokładnie zapoznać się z treścią OWU oraz udać się do najbliższej placówki banku. 

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym?

Od ubezpieczenia na życie do kredytu można odstąpić w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Natomiast jeśli chodzi o możliwość wypowiedzenia, zasady zależą od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zdarza się, że bank zezwala na rezygnację dopiero wtedy, gdy wartość zadłużenia będzie niższa, by następnie zaproponować gorsze warunki spłaty pozostałej części kredytu.

Na co zwracać szczególną uwagę decydując się na zakup polisy w banku?

Przy wyborze polisy na życie do kredytu warto zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów. Są to przede wszystkim:

 • suma ubezpieczenia,
 • zakres ochrony,
 • karencja,
 • wyłączenia odpowiedzialności.

Sumę ubezpieczenia należy wybrać, uwzględniając swoje możliwości finansowe oraz potrzeby na przyszłość. Warto przeanalizować wysokość zadłużenia, kogo chce się zabezpieczyć finansowo i jaka kwota będzie odpowiednia. 

Ochrona polisy na życie również powinna być dopasowana – dla części osób wystarczająca będzie podstawowa ochrona na wypadek śmierci, inni mogą chcieć zabezpieczenia również w sytuacji poważnego zachorowania lub utraty pracy, która wpłynie na ich kondycję finansową i spłatę zadłużenia. 

Przed zawarciem umowy należy sprawdzić, ile wynosi karencja dla różnych zdarzeń polisowych. Warto wiedzieć, czy pobyt w szpitalu zostanie objęty ochroną po 3 miesiącach czy po roku. Karencja oznacza, że zdarzenie polisowe przed upływem określonego czasu nie zagwarantują wypłaty odszkodowania.

Wyłączenie odpowiedzialności to z kolei zapis w umowie, który precyzyjnie opisuje okoliczności wypadku, urazu, choroby oraz śmierci, w których to ubezpieczyciel ma pełne prawo do odstąpienia od warunków umowy. Dzieje się tak np. gdy do wypadku doszło wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub w sytuacji, gdy ubezpieczony zataił ważne informacje o swoim stanie zdrowia. 

Kto może pomóc wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Przed wykupieniem ubezpieczenia na życie do kredytu warto skorzystać z porównywarki polis. To sprytne narzędzie, które pozwala zapoznać się z kilkoma różnymi ofertami naraz, a następnie wybrać najkorzystniejszą z nich. Po przeprowadzeniu selekcji warto skontaktować się z przedstawicielem danego towarzystwa ubezpieczeniowego, aby poznać dokładne warunki oraz cenę ostateczną. Taka rozmowa z pewnością pomoże w podjęciu decyzji.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie przy kredycie
 

Co to jest ubezpieczenie grupowe na życie? 

Ubezpieczenie grupowe na życie to polisa, która skierowana jest do większej grupy osób, najczęściej pracowników jednego zakładu pracy. Jest to ubezpieczenie, które oferuje szeroki zakres ochrony, niską cenę składki, ale jednocześnie niewysoką sumę ubezpieczenia. Wynika to z faktu rozproszenia odpowiedzialności – polisę nabyć mogą wszyscy pracownicy, zarówno starsi, jak i młodsi, co oznacza, że ryzyko polisowe jest większe niż w przypadku polisy indywidualnej. Umowa w polisie grupowej zawierana jest na 12 miesięcy.

Do jakiego wieku można być na grupowym ubezpieczeniu? 

Ubezpieczenie grupowe najczęściej obejmuje ochroną osoby do 65 roku życia, czyli czasu, w którym można przejść na emeryturę. Do tego czasu można przedłużać umowę z każdym kolejnym rokiem. Polisę można kontynuować indywidualnie, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe zaoferuje taką możliwość, warto jednak wtedy sprawdzić dokładnie warunki nowej umowy.

Jakie najlepsze ubezpieczenie grupowe? 

Najlepsze ubezpieczenie grupowe powinno być niedrogie, oferować wysoką sumę ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony. Istnieją oferty, które oprócz ochrony na wypadek śmierci ubezpieczonego zapewniają wyłącznie ochronę w sytuacji hospitalizacji ubezpieczonego. Warto pamiętać, że niektóre oferty grupowe gwarantują maksymalny zakres ochrony, dlatego nie każda polisa grupowa jest korzystnym rozwiązaniem. 

Czy warto przystąpić do ubezpieczenia grupowego? 

To, czy warto przystąpić do ubezpieczenia grupowego zależy od tego, jakie mamy oczekiwania względem polisy na życie. Jest to rozwiązanie, które oferuje szeroki zakres ochrony ale z niską sumą ubezpieczenia. Ubezpieczenie grupowe warto nabyć, gdy posiadamy już indywidualną polisę na życie i chcemy w ten sposób rozszerzyć zakres posiadanej ochrony. Nie warto decydować się na takie ubezpieczenie, jeśli oferuje bardzo wąski zakres ochrony.

Czy można wypłacić pieniądze z ubezpieczenia grupowego? 

Wypłata pieniędzy z ubezpieczenia grupowego ma miejsce wtedy, gdy dojdzie do zdarzenia polisowego, objętego ochroną. Jeśli zatem dojdzie do wypadku przy pracy, hospitalizacji czy poważnego zachorowania, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Nie jest to jednak polisa oszczędnościowa, która gromadzi środki możliwe do wypłacenia w dowolnym momencie.

Ile kosztuje ubezpieczenie grupowe? 

Koszt ubezpieczenia grupowego jest zależny od tego, jaką sumę ubezpieczenia wybierzemy, na jaki zakres ochrony się zdecydujemy oraz który wariant cenowy wybierzemy. Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe oferują kilka wariantów, z którego można wybrać ofertę najbardziej odpowiadającą swoim potrzebom. Cena polisy może zatem wynosić zarówno 30, jak i 100 zł. 

Jaka jest różnica między ubezpieczeniem grupowym a indywidualnym? 

Różnica między polisą grupową i indywidualną jest spora. W ubezpieczeniu indywidualnym mamy wpływ na wszystko: wybór towarzystwa ubezpieczeniowego, wysokość sumy ubezpieczenia, zakres ochrony, jak i czas trwania umowy. Polisa grupowa to najczęściej gotowy produkt, w którym mamy kilka wariantów ochrony do wyboru i nie możemy niczego modyfikować w umowie z ubezpieczycielem. 
 

Oceń stronę
4,34