Miesiąc polisowy - termin pozwalający ustalić moment rozpoczęcia ubezpieczenia, a tym samym okresu odpowiedzialności TU. Od wskazanego w umowie okresu zaczyna się pierwszy miesiąc polisowy, a kolejne z nich rozpoczynają się w takiej samej dacie każdego następnego miesiąca kalendarzowego.

Ile miesięcy polisowych trwa umowa ubezpieczenia komunikacyjnego?

Najczęściej umowę ubezpieczenia zawieramy na 12 miesięcy. Towarzystwa oferują również polisy z krótszym lub dłuższym okresem obowiązywania. Przykładowo, ubezpieczenie mieszkania może obejmować 3 lata (36 miesięcy polisowych), a polisę na życie kupimy nawet bezterminowo. Z kolei umowę ubezpieczenia assistance możemy zawrzeć na jeden lub kilka miesięcy, np. na czas podróży zagranicznej.

Polisy krótkoterminowe dostępne są także w ofercie OC, choć tylko dla osób spełniających warunki ściśle określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Takie OC obowiązuje przez co najmniej jeden miesiąc polisowy (30 dni) lub 3 miesiące (pojazdy wolnobieżne).

O czym należy pamiętać licząc miesiące polisowe?

Jeśli zawieramy umowę na dany dzień, to równo po 30 lub 31 dniach (w zależności od miesiąca) minie pierwszy miesiąc polisowy i rozpocznie się kolejny. Nie możemy więc zakładać, że taka polisa będzie działać do końca miesiąca kalendarzowego. Jest to bardzo istotne w przypadku zawierania umów dobrowolnych, które nie przedłużają się automatycznie (np. AC, ASS, ubezpieczenie domu). Przykładowo, umowa ubezpieczenia AC, która zaczęła obowiązywać 15 maja 2020 roku będzie działać do 14 maja 2021 r. Jeśli nie przedłużymy jej w odpowiednim terminie, po 14 maja 2021 r. nasz samochód nie będzie już chroniony.