CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/miesiac-polisowy

Miesiąc polisowy - termin pozwalający ustalić moment rozpoczęcia ubezpieczenia, a tym samym okresu odpowiedzialności TU. Od wskazanego w umowie okresu zaczyna się pierwszy miesiąc polisowy, a kolejne z nich rozpoczynają się w takiej samej dacie każdego następnego miesiąca kalendarzowego.