Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WARTA – ubezpieczenia OC AC samochodu z wieloletnią tradycją

Warta logoTUiR Warta S.A. zostało utworzone w 1920 roku w Poznaniu. Przez lata firma rozwijała się, ewoluowała, często zmuszona była do dostosowania się do panujących na rynku warunków. Dziś jest to bez wątpienia jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych, któremu miliony klientów powierzają ochronę swojego mienia i dobytku. Warta jako pierwsza firma ubezpieczeniowa w Polsce była notowana na giełdzie. Obecnie akcje TUiR Warta S.A. nie są dostępne w obrocie publicznym, a głównym akcjonariuszem od 2012 roku jest niemiecka grupa Talanx.


Co znajdziesz na tej stronie poświęconej ofercie ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A.

Warta – ogólne informacje o spółce

TUiR Warto zostało utworzone w roku 1920 w Poznaniu, a obecnie jest jednym z największych ubezpieczycieli w Polsce. Towarzystwo to posiada w swojej ofercie ponad 120 produktów, które oferowane są przez około 20 tys. sprzedawców. Warta jako pierwsza na polskim rynku wprowadziła ubezpieczenia turystyczne, pomoc assistance do polis komunikacyjnych oraz mobilną aplikację na smartfony, za pomocą której można zgłosić szkodę. Jej silną pozycję na rynku zapewniają ubezpieczenia mieszkaniowe i komunikacyjne.

Warta jako drugi, największy w Polsce ubezpieczyciel, zaraz po PZU, jest firmą oferującą dla swoich klientów wiele produktów, które zabezpieczają ich w sposób kompleksowy. Towarzystwo to posiada produkty skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, oferując ubezpieczenie tak mienia, jak i osób. W roku 2012 Warta sfinalizowała przejęcie towarzystwa HDI Asekuracja, a cała firma, w tym samym roku, została przejęta przez niemiecką spółkę Talanx oraz japońską Meiji Yasuda, za około 770 mln euro. Sama Warta po zakończeniu całej procedury zmienia swój logotyp tak, aby nawiązywał do nowego, głównego udziałowca.

Najlepszą cechą TUiR Warta jest przede wszystkim jej ogromne i wieloletnie doświadczenia na rynku ubezpieczeniowym, a cała oferta ubezpieczeń komunikacyjnych zachowując tradycyjne standardy, stara się wychodzić naprzeciw nowym oczekiwaniom klientów.

Warta OC – podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Podstawowe ubezpieczenie samochodu w Warcie, nie różni się od tego typu umów oferowanych przez innych ubezpieczycieli. Jest również w pełni zgodne z regulującą tę polisę ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Do każdego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dodatkowo dołączana jest polisa Warta Moto Assistance, która zapewnia holowanie po wypadku w kraju do 100 km oraz telefoniczną pomoc informacyjną.

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, klient otrzymuje również Zieloną Kartę, która będzie konieczna przy planowaniu wyjazdu m.in. do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Turcji i Ukrainy. Dokładne informacje o systemie Zielonej Karty można znaleźć na stronach Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC w towarzystwie Warta można zakupić za pośrednictwem agentów towarzystwa, którzy pomogą dobrać odpowiednią polisę oraz sfinalizują transakcję.

Warta AC – optymalna ochrona autocasco

Ubezpieczenie autocasco jest polisą, która chroni pojazd od różnego rodzaju zdarzeń, których wystąpienie będzie się wiązało z jego uszkodzeniem. Towarzystwo Warta posiada w swojej ofercie dwa rodzaje polis AC, które różnią się między sobą zakresem oraz dostępnością (uzależnioną od wieku pojazdu). Każda polisa jest oparta o formułę all risks, która oznacza, że umowy obejmują wszelkie zdarzenia, począwszy od warunków atmosferycznych, a na aktach wandalizmu kończąc.

Klient może wybrać wariant:

 • Standard – ta wersja ubezpieczenia autocasco jest przeznaczona dla samochodów, które mają więcej niż 6 lat. Warta nie wskazuje tu jednak żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o górną granicę wieku pojazdu. W tym wariancie właściciel ma zapewnioną ochronę od wszelkich ryzyk, brak ustalonej minimalnej wartości szkody oraz ubezpieczenie od kradzieży, włamania i dewastacji. Za dodatkową opłatą i w formie opcjonalnej, polisę tą można poszerzyć o odnawialną sumę ubezpieczenia, naprawę na oryginalnych częściach i bez uwzględniania amortyzacji, liczenie kosztów napraw według stawek autoryzowanych stacji obsługi oraz zniesienie udziałów własnych.
 • Komfort – ta wersja z kolei, oferowana jest dla pojazdów, których wiek nie przekracza 6 lat. Jest to polisa w pełni kompleksowa, zapewniająca całkowite ubezpieczenie samochodu. W jej ramach właściciel może liczyć na ochronę od wszelkich ryzyk, brak szkody minimalnej, zabezpieczenie przed kradzieżą, włamaniem i dewastacją, odnawialną sumę ubezpieczenia, brak amortyzacji, obliczanie kosztów naprawy na podstawie stawek w autoryzowanych warsztatach, brak udziałów własnych, stałą sumę ubezpieczenia, dla nowych pojazdów 3-letnią gwarancję wypłaty odszkodowania wyliczanego na podstawie ceny z faktury, zabezpieczenia bagażu oraz assistance w wariancie Złotym.

Ubezpieczenie autocasco w towarzystwie Warta obowiązuje na terenie Polski oraz Europy oraz jako jedno z niewielu towarzystw w ramach każdej polisy obejmuje również kradzież samochodu na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR oraz Turcji. Należy jednak podkreślić, że szkoda ta musi mieć miejsce w europejskiej części państw.

Warta Assistance, czyli idealnie dopasowana pomoc w drodze

Do ubezpieczenia obowiązkowego lub dowolnego autocasco, w ramach ceny, zawsze jest dołączona podstawowa pomoc w podróży, w formie polisy assistance Standard, który zapewnia jedynie holowanie po wypadku (maksymalnie 100 km) oraz pomoc informacyjną. Jednak dla osób, które oczekują lepszej ochrony, towarzystwo Warta posiada dodatkowo 3 warianty tego ubezpieczenia:

 • Złoty – obowiązuje już na terenie Polski i Europy, a limit holowania wynosi 200 km, dodatkowo zapewniona jest pomoc w razie awarii, braku paliwa oraz innych zdarzeń losowych. Jeżeli pojazd znajduje się w odległości minimum 25 km od miejsca zamieszkania, to w wariancie złotym można liczyć na próbę usprawnienia pojazdu w razie wypadku, awarii, przedziurawienia opony lub innego zdarzenia losowego. Oferta ta posiada również możliwość wynajmu samochodu zastępczego do 5 dni po wypadku lub kradzieży, a także pomoc tłumacza w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu poza granicami kraju. Suma ubezpieczania wynosi 10 tys. zł.
 • Złoty+ – zawiera wszystko to, co wariant Złoty, przy czym limity holowania, zarówno w kraju i Europie, zwiększone są do 400 km, a na próbę usprawnienia pojazdu można liczyć już pod samym domem, ponieważ nie ma określonych limitów/ pojazd zastępczy, przy tym ubezpieczeniu należy się już zarówno przy wypadku lub kradzieży na 10 dni oraz po awarii. Dodatkowo pojawia się tu opcja zakwaterowania podróżnych w najbliższym hotelu zarówno kierowcy, jak i pasażerów po wypadku, kradzieży lub awarii samochodu podczas podróży na 2 doby. Zapewniana jest również pomoc medyczna, opieka nad dziećmi oraz kierowca zastępczy w razie nieszczęśliwego wypadku i konieczności przetransportowania kierowcy do szpitala. Suma ubezpieczenia to 20 tys. zł.
 • Platynowy – jest to wariant assistance, który zapewnia całkowicie kompleksową ochronę podróży. Zawiera wszystko to, co opcja Złoty+, a dodatkowo nie posiada limitów holowania w Polsce, a na ternie Europy są one zwiększone do 800 km. W razie wypadku lub kradzieży pojazd można wypożyczyć nawet na 30 dni (w przypadku korzystania z sieci Warsztatów Partnerskich Warty). W tym wariancie zwiększono także czas zakwaterowania do 5 dób.

Dodatkowymi korzyściami są organizacja wymiany opon, mycia auta lub „night driver”. W ramach polisy można liczyć na osobistego asystenta, który m.in. dokona rezerwacji hoteli, zorganizuje przewóz dzieci, czy usługi domowe. Suma ubezpieczenia wynosi 50 tys. zł.

Dzięki tym kilku ubezpieczeniom, każdy klient może dopasować odpowiedni wariant zarówno do swoich potrzeb, oczekiwań, jak i możliwości finansowych

Warta Auto Szyby – pomoc nawet przy ubezpieczeniu OC

Ochronę szyb można zakupić w Warcie do każdego ubezpieczenia, zarówno OC, jak i AC. O ile w pierwszym przypadku polisa ta zapewnia dodatkową ochronę samochodu, o tyle w drugim, jest sposobem na zachowanie wypracowanych zniżek. Ubezpieczenia zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany w pojeździe szyby czołowej, tylnej oraz bocznych. W przypadku nowych modeli pojazdów należy pamiętać, że ochrona ta, nie uwzględnia szyberdachu, ani szyb panoramicznych.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) towarzystwa Warta mówią również o tym, że w przypadku gdy szybę czołową, z powodu uszkodzeń, należy wymienić po raz drugi i kolejny, faktyczne koszty zostaną pokryte w 70%. Oznacza to, że resztę należnej sumy, będzie musiał zapłacić właściciel pojazdu.

Ważną rzeczą są również wyłączenia odpowiedzialności, które mówią o tym, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności np., gdy:

 • szkoda spowodowana była umyślnie,
 • osoba będąca kierowcą była pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • pojazd nie był poduszczony do ruchu lub nie posiadał ważnych badań technicznych,
 • szkoda spowodowana była usuwaniem nalepki kontrolnej,
 • uszkodzenie spowodowały elementy wyposażenia samochodu.

Bezpieczny pasażer z ubezpieczeniem NNW Warta

Ubezpieczenie NNW jest polisa, która chroni kierowcę oraz pasażerów przed sutkami nieszczęśliwych wypadków. Zdarzenia te mogą zaistnieć podczas jady pojazdem, jego postoju na trasie, czy przeprowadzenia niezbędnej naprawy podczas podróży. Dodatkowo ochrona zostaną objęte wypadki, które przytrafią się podczas wsiada lub wysiadania z pojazdu, podczas jego bezpośredniego załadunku lub rozładunku oraz w wyniku pożaru lub wybuch u samochodu.

OWU Warty podają również co uważane jest przez ubezpieczyciela za nieszczęśliwy wypadek. Zgodnie z zapisami są to trwałe uszczerbki na zdrowiu, rozstrój zdrowia i śmierć. W przypadku zakupienia wariantu NNW Komfort, zaliczona zostaje jeszcze całkowita niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest oferowane w towarzystwie Warta w dwóch wariantach – Standard i Komfort. W obu przypadkach w ramach ubezpieczenia towarzystwo zapewnia jednorazową wypłatę całości świadczenia w przypadku doznania 100% lub wyżej trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłatę świadczenia w odpowiedniej wysokości w stosunku do sumy ubezpieczenia w przypadku uszczerbku mniejszego niż 100% oraz zapewnienie ochrony wszystkim pasażerom, nawet jeśli chwili zdarzenia ich ilość w pojedzie przekraczała ilość miejsc w pojeździe według danych z dowodu rejestracyjnego.

Wypowiedz OC w Warcie

Polisę odpowiedzialności cywilnej można wypowiedzieć w dwóch przypadkach:

 • gdy wraz z końcem okresu ubezpieczenia właściciela pojazdu planuje zmienić towarzystwo,
 • gdy posiada się 2 umowy ubezpieczenia, ponieważ stara nie została wypowiedziana, a nowa została już zawarta.

Dokument wypowiedzenia umowy można znaleźć na stronie Warty, w serwisie wypowiadamoc.pl lub napisać samodzielnie.
Taki dokument jednak musi zawierać:

 • informacje o tym, że chce się wypowiedzieć umowę i na jakiej podstawie,
 • imiona i nazwiska wszystkich właścicieli lub nazwę firmy,
 • dokładne adresy,
 • PESEL lub REGON,
 • markę pojazdu, jego model oraz nr rejestracyjny,
 • numer umowy, z której chce się zrezygnować,
 • własnoręczny podpis właściciela lub właścicieli.

Dokument można przekazać ubezpieczycielowi na dwa sposoby – mailowo lub osobiście. Jeżeli wypowiedzenie ma zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisany formularz należy sfotografować lub zeskanować i przesłać do Wary na adres:

 • zwroty.krakow@warta.pl – dla województwa lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego,
 • zwroty.katowice@warta.pl – dla województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego.

Można również podpisany dokument złożyć w jednej z placówek Warty, których listę można znaleźć na tej stronie Warty.

Zgłoś szkodę w Warcie

Zgłoszenie szkody z polisy komunikacyjnej jest towarzystwie Warta jest wyjątkowo prostą sprawą, a wszystkie formalności można załatwić za pomocą formularza online, poczty tradycyjnej, aplikacji mobilnej lub infolinii.

Jeżeli poszkodowany zdecyduje się powiadomić o szkodzie ubezpieczyciela za pośrednictwem Internetu, to musi skorzystać ze strony: www.warta.pl/zgloszenie-szkody/on-line/-/form/communication
Przycisk, który na nią kieruje, znajduje się już na pierwszej stronie.

Aby wypełnić wszystko prawidłowo, niezbędne będzie posiadanie dowodu rejestracyjnego, danych uczestników zdarzenia oraz informacji na temat uszkodzonego pojazdu. Formularz internetowy jest wygodnym rozwiązaniem, które pozwala unikną wszelkich nieścisłości, ponieważ podaje się dokładnie te informacje, które są Warcie potrzebne to szybkiego uruchomienia całego procesu likwidacji szkody. Dodatkowo istnieje również możliwość załączenia posiadanych dokumentów, jeżeli są one w postaci elektronicznej.

Istnieje również możliwość skontaktowania się z towarzystwem telefonicznie, kontaktując się pod numerem:

 • 801 308 308 – jeśli dzwoni się z Polski,
 • +48 502 308 308 – jeżeli dzwoni się z zagranicy.

Konsultant odbierze zgłoszenie, poprosi o podanie wszelkich niezbędnych danych oraz o przesłanie, w miarę możliwości, potrzebnych dokumentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli jednak wszelkie formalności chce się załatwić tradycyjną pocztą, to komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
TUiR „Warta” S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1020
00-950 Warszawa

W przypadku aplikacji mobilnej, wszystko można zacząć załatwiać jeszcze na miejscu zdarzenia. Wystarczy po uruchomieniu aplikacji postępować dokładnie z jej wskazówkami, a ściągnąć można ją ze stron Warty pod adresem www.warta.pl/wartamobile.

Dane teleadresowe Warty

Adres korespondencyjny
TUiR „Warta” S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Infolinia
801 308 308 – z Polski
+48 502 308 308 – z zagranicy

Strona internetowa
www.warta.pl

Siedziba firmy na mapie:


Wyświetl większą mapę


Zobacz też: