Nasi Klienci oceniają MetLife na
3,04
Zostaw opinię

Ubezpieczenie na życie w MetLife pozwala zabezpieczyć przyszłość swoją oraz bliskich na wypadek śmierci oraz innych trudnych, losowych zdarzeń. Ochrona może dotyczyć wypadków, poważnego zachorowania, a także pobytu w szpitalu.

Polisa MetLife na Życie może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które myślą o przyszłości, chcą finansowo zabezpieczyć swoich bliskich lub planują kredyt hipoteczny.

Porównaj ceny ubezpieczeń na życie »

Zakres ochrony

Ubezpieczenie MetLife na Życie jest produktem skierowanym do osób między 18 a 71 rokiem życia. Maksymalnie ochrona może obejmować osoby do ukończenia 85 roku życia. Umowa zawierana jest na okres od 5 do 30 lat. Oznacza to, że możemy zdecydować się długoterminową ochronę. 

Składka polisowa jest zależna od wybranej sumy ubezpieczenia oraz umów dodatkowych. Na cenę polisy wpływ ma również nasz wiek oraz stan zdrowia – ubezpieczyciel poprosi nas o wypełnienie krótkiej ankiety medycznej, w której odpowiadamy na zaledwie 9 pytań. 

Wysokość składki możemy znacznie obniżyć, jeśli wybierzemy konkretną częstotliwość płacenia składki. Opłata dokonywana w systemie rocznym, w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia, może wynosić aż 35%.

Umowy dodatkowe, jakie oferuje ubezpieczyciel to:

 • Pobyt w szpitalu,
 • Wsparcie w Chorobie,
 • Diagnoza Nowotworu,
 • Konsultacja Medyczna,
 • Ochrona bez Zmian,
 • Uszkodzenie Ciała po Wypadku,
 • Ochrona na Wszelki Wypadek,
 • Ochrona bez Barier,
 • Renta dla Bliskich,
 • Bezpieczne Dziecko Premium,
 • Ochrona Życia,
 • Podwójna Ochrona,
 • Dopasowana Ochrona Życia,
 • Rachunek Dodatkowy.

Co wyróżnia polisę MetLife?

Ubezpieczenie na życie w MetLife zapewnia ochronę również dla osób w późniejszym wieku. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych górną granicę wiekową wyznacza w okolicy 60 lub 65 roku życia, podczas gdy klienci MetLife mogą liczyć na ochronę do momentu ukończenia 85 lat.

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife oferuje również atrakcyjne zniżki w cenie polisy za wybranie płatności w systemie rocznym. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić. Łatwiej wówczas zdecydować się na wyższą sumę ubezpieczenia, która w przyszłości zapewni nam więcej korzyści. Ceny polisy zaczynają się już od 50 zł miesięcznie.

Wyłączenia odpowiedzialności 

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w swojej umowie precyzuje okoliczności zdarzenia polisowego, które dają prawo do odstąpienia od warunków umowy i wypłaty świadczenia. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których może dojść do próby wyłudzenia odszkodowania.

Ochrona MetLife przestaje działać w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci lub uszczerbku wskutek:

 • samobójstwa przed upływem 2 lat od zawarcia umowy,
 • zatajenia informacji dotyczących stanu zdrowia ubezpieczonego,
 • działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych.

MetLife na Życie – jak zgłosić szkodę?

W celu otrzymania odszkodowania, ubezpieczony lub osoba uposażona są zobowiązani do zgłoszenia ubezpieczycielowi tego faktu, wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zaistniałe zdarzenie.

Zgłoszenia można dokonać:

 • przez formularz online na stronie internetowej MetLife,
 • przez e-mail,
 • telefonicznie,
 • pocztą tradycyjną,
 • osobiście.

Warto pamiętać, że potrzebny będzie numer posiadanej polisy, dane osobowe oraz kontaktowe w celu identyfikacji ubezpieczonego, wypełniony wniosek oraz dokumenty świadczące o zdarzeniu, np. skrócony odpis aktu zgonu, wypis ze szpitala, kopię protokołu powypadkowego.

Informacje o tym, jakie dokumenty mogą być niezbędne, można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela.