Właściciele samochodów, którzy kupują ubezpieczenie OC czy AC, najczęściej korzystają z ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU). Na mniejszą skalę na rynku działają również Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW). Omawiamy podobieństwa i różnice między TU a TUW.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w Polsce przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową działają w dwóch formach prawnych – jako spółki akcyjne i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Firmy ubezpieczeniowe działające jako spółki akcyjne zdobyły większość rynku, ale nie wyparły z niego towarzystw ubezpieczeń wzajemnych – część klientów wciąż chętnie korzysta z oferty TUW. Sprawdź, czy Tobie również będzie się to opłacało.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym są TU, a czym TUW?

Podstawową różnicą między TU a TUW jest forma organizacyjno-prawna i model działania – dla towarzystw ubezpieczeniowych priorytetem jest działalność komercyjna. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych prowadzą z kolei działalność, która nie jest nastawiona na zysk. Dodatkowo członkowie TUW współdecydują o sposobie funkcjonowania towarzystwa.

Cechą wspólną zarówno towarzystw ubezpieczeniowych, jak i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest konieczność uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na oferowanie ubezpieczeń.

Tylko firmy, które spełniły warunki wymagane prawem i otrzymały pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, mogą oferować ubezpieczenia i posługiwać się w nazwie zwrotami takimi, jak m.in. towarzystwo ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji czy towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Dodatkowo ich działalność jest sukcesywnie kontrolowana przez KNF.

Przykładami towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku są m.in. PZU, Allianz, Generali czy Warta.

Towarzystwa ubezpieczeniowe działające w formie spółek akcyjnych mają duże możliwości w zakresie pozyskania kapitału – by go zdobyć, wystarczy emisja akcji. To z kolei powoduje, że takie firmy silnie inwestują w akcje marketingowe, dzięki którym mogą utrwalić własną markę w świadomości konsumentów i zdobyć nowych klientów. Towarzystwa ubezpieczeniowe są bowiem nastawione na dochód – ich celem jest przyniesienie zysku akcjonariuszom.

Dwa najpopularniejsze w Polsce TUW, które mają w ofercie ubezpieczenia komunikacyjne to TUW TUZ i TUW TUW.

Na innych zasadach działają towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Mimo że one również oferują ubezpieczenia komunikacyjne, to ich główną cechą jest wzajemność. Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają członkowie należący do TUW, którzy jednocześnie są jego współwłaścicielami. To z kolei powoduje, że każdy z członków ma wpływ na kształt i działanie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

W Polsce wyróżnia się tzw. duże TUW i małe TUW. Te drugie świadczą usługi tylko dla ograniczonej grupy członków, których wiążą więzi choćby zawodowe. Z uwagi na ograniczony zasięg działalności, małe TUW muszą spełniać mniej rygorystyczne założenia prawne.

Kluczowe różnice między TU a TUW
TUTUW
Forma działalności i osoby decyzyjneSpółka akcyjna, akcjonariuszeTUW, członkowie – ubezpieczeni
Cel działalnościDziałalność nastawiona na osiągnięcie jak najwyższego zyskuDziałalność niekomercyjna – TUW-y nie koncentrują się na zysku
Jakość obsługiRóżna, nie każde TU uznaje obsługę posprzedażową za priorytetZ reguły wysoka, TUW-y dbają o szybką likwidację szkód
Udział w rynkuDuży, TU to rozpoznawalne markiNiewielki, TUW-y są mniej popularne
Koszty prowadzenia działalnościWysokie koszty, które generują m.in. akcje marketingoweNiskie koszty – brak reklam, lepsza kontrola nad oszustwami

Jakie są zalety i wady TUW?

Z perspektywy kierowców skorzystanie z oferty TUW może być bardzo korzystne. Dlaczego? Wymieniając najważniejsze zalety TUW, wskazać należy:

 • brak nastawienia na zysk – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych koncentrują się na udzielaniu wsparcia swoim członkom i odpowiadają na ich potrzeby,
 • niższe niż w przypadku spółek akcyjnych koszty działalności – jest to spowodowane strukturą TUW i mniejszą liczbą osób korzystających z ich oferty,
 • lepszą kontrolę nad wyłudzeniami odszkodowań – kierowcom, którzy często są sąsiadami, trudniej ukryć oszustwo.

Zalety towarzystw ubezpieczeń wzajemnych przekładają się bezpośrednio na wysokość składki – często jest ona niższa niż ta, którą oferują zakłady ubezpieczeń. To również efekt tego, że członkowie towarzystwa jeżdżą bardziej ostrożnie. Jeżeli w ciągu roku zostanie zgłoszonych niewiele szkód, mają oni szansę na zwrot części składki.

Pieniądze, które nie zostały wypłacone na likwidację szkód, pozostają w towarzystwie. Jego członkowie z kolei decydują o sposobie ich lokowania, np. przeznaczając je na dodatkowe świadczenia czy podwyższenie kapitału.

TUW mają długą i bogatą historię – tego typu towarzystwa działały w Polsce już w XIX wieku.

Mimo niewątpliwych zalet, TUW mają również wady, o których trzeba pamiętać. Do najważniejszych wad należy zaliczyć:

 • korzystanie z wiedzy swoich członków przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego – towarzystwa ubezpieczeniowe w tym celu korzystają z wyspecjalizowanych firm zewnętrznych,
 • konieczność dopłaty składki przez udziałowców – jeśli wystąpi duża szkoda lub spora liczba drobnych wypadków,
 • dysponowanie mniejszym kapitałem – to bezpośrednio wpływa na stabilność finansową TUW.

Mając świadomość zarówno zalet, jak i wad TUW, każdy kierowca poszukujący ubezpieczeń komunikacyjnych powinien samodzielnie zdecydować, czy skorzystanie z oferty towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych będzie dla niego korzystne.

Jak prezentuje się oferta TUW?

Oferta towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest zbliżona do tego, co proponują towarzystwa ubezpieczeniowe. Dla przykładu TUZ TUW pod marką TUZ Ubezpieczenia – poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC – oferuje również:

 • ubezpieczenie AC – dostępne jest ono w dwóch wersjach: standardowej i okrojonej (tzw. AC mini),
 • ubezpieczenie NNW komunikacyjne – suma ubezpieczeniowa jest ustalana bezpośrednio z osobą, która chce skorzystać z polisy,
 • ubezpieczenie szyb samochodowych Autoszyby – ochroną objęte są szyby: czołowa, boczna lub tylna,
 • ubezpieczenie Auto Assistance – dostępne jest ono w czterech wariantach,
 • ubezpieczenie AutoConcierge – ubezpieczony otrzymuje wsparcie w organizacji pomocy po awarii.

TUW wyda również Zieloną Kartę, która jest niezbędna w przypadku wyjazdu za granicę. W rezultacie oferta towarzystw ubezpieczeń wzajemnych nie odbiega od propozycji spółek ubezpieczeniowych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty TUW na ich stronach internetowych znajdą Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU), z którymi powinny się zapoznać przed przystąpieniem do towarzystwa.

Jak sprawdzić ofertę cenową TU i TUW?

Zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych dystrybuują oferowane produkty różnymi kanałami – w tym sprzedają je online. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy TUW będzie miało dla Ciebie korzystniejszą ofertę, możesz skontaktować się bezpośrednio z wybranym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych albo skorzystać z kalkulatora OC.

Użycie kalkulatora OC/AC ma tę zaletę, że na pytania wystarczy odpowiedzieć raz. Na podstawie tych odpowiedzi swoje oferty prezentują różni ubezpieczyciele. W przypadku kalkulatora OC/AC Rankomat.pl użytkownik może przesłać kalkulację na swój adres mailowy i wrócić do niej w dogodnym momencie

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Czy TUW-y zawsze mają najkorzystniejsze oferty? Niekoniecznie. Firmy ubezpieczeniowe kierują swoje produkty do różnych grup klientów, np. bezszkodowych, szkodowych czy młodych kierowców (bez historii ubezpieczeniowej). W rezultacie bez wglądu do indywidualnych ofert trudno wskazać, kto – TUW czy TU – będzie miał korzystniejszą propozycję.

TUW proponują ubezpieczenia nie tylko kierowcom. Przykładowo TUW TUW ma w ofercie polisy dedykowane rolnikom, przedsiębiorcom, szkołom, gminom, sołtysom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Czym różni się TU od TUW?

Mimo że zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oferują produkty ubezpieczeniowe, to między nimi występuje sporo różnic. Najważniejsze to:

 • cel działania – TU prowadzą działalność komercyjną, podczas gdy TUW skoncentrowane są na świadczeniu ochrony ubezpieczeniowej swoim członkom,
 • status klienta – w przypadku TUW klient otrzymuje członkostwo w towarzystwie i w ten sposób ma wpływ na jego działalność,
 • obszar działania – TU zdominowały rynek (stanowią ok. 75 proc. polskiego rynku), podczas gdy TUW działają na mniejszą skalę.

Czy biorąc pod uwagę powyższe różnice, warto korzystać z oferty TUW? Klienci muszą być świadomi, że za ubezpieczenie mogą zapłacić mniej niż w TU, ale w razie dużej szkody lub wielu mniejszych, mogą też zostać poproszeni o dopłacenie do składki.

Co warto wiedzieć

 • Aby móc oferować ubezpieczenia, zarówno TU, jak i TUW muszą posiadać zezwolenie wydane przez KNF. Ich działalność jest też nadzorowana przez tę instytucję.
 • TUW nie są nastawione na działalność komercyjną – ich podstawowym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej członkom towarzystwa.
 • Zaletą TUW jest to, że ich członkowie mogą płacić niższą składkę za ubezpieczenie, np. ze względu na niższe koszty działalności.
 • W razie dużej szkody członkowie TUW mogą zostać poproszeni o dopłatę do składki, co finalnie może podnieść koszt ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy każdy TUW może pobierać od swoich członków dopłaty do składek?

  Nie – zależy to od zapisów w statucie TUW. Przykładowo według statutu TUZ TUW członkowie towarzystwa zawierają umowy ubezpieczenia ze składką zmienną lub stałą. W pierwszym przypadku członek TUW płaci składkę podstawową i – w określonych sytuacjach – może zostać wezwany do dopłaty, przy czym ta nie będzie wyższa niż 50 proc. stawki podstawowej.

 2. Czy z oferty TUW-ów mogą korzystać osoby, które nie są ich członkami?

  To również zależy od postanowień statutu TUW. Część towarzystw ubezpieczeń wzajemnych zgadza się na takie rozwiązanie, inne niechętnie udzielają ochrony ubezpieczeniowej osobom, które nie są ich członkami. Dodatkowym ograniczeniem jest maksymalna wartość składki osób niebędących członkami TUW.
 3. Czy TUW-y oferują wyłącznie ubezpieczenia dla właścicieli samochodów?

  Nie, najczęściej na ofertę TUW-ów składają się różne ubezpieczenia majątkowe. Niektóre TUW-y proponują także ubezpieczenia osobowe. Przykładowo TUZ TUW w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej proponuje m.in. ubezpieczenia choroby, wypadku (w tym przy pracy), ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych czy ubezpieczenia casco aut.
 4. Czy korzystanie z oferty TUW jest bezpieczne – nie wiąże się z ryzykiem?

  Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą TUW, powinieneś dobrze rozumieć założenia ubezpieczeń wzajemnych. Niezbędne będzie też zapoznanie się ze statutem TUW. W przeciwnym razie może Cię zdziwić np. wezwanie do dopłaty do już zapłaconej składki ubezpieczeniowej.