CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/broker-ubezpieczeniowy

Broker Ubezpieczeniowy - rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego. Osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym na rzecz podmiotu, od którego otrzymała pełnomocnictwo. Działalność brokerską mogą wykonywać osoby, które uzyskały zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Broker otrzymuje wynagrodzenie od ubezpieczyciela, po zawarciu umowy i opłaceniu składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego. W zakres obowiązków brokera wchodzi:

  • udzielanie porad i informacji w dziedzinach w pełni pokrywających się z jego kompetencjami,
  • w przypadku wystąpienia szkody dbanie o prawidłowe prowadzenie sprawy w celu uzyskania odpowiedniego odszkodowania,
  • przedkładanie uzasadnionego interesu klienta nad własny zysk.