Broker ubezpieczeniowy - to według aktualnie obowiązujących przepisów prawnych osoba prawna lub fizyczna, która po uzyskaniu zezwolenia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisaniu na listę brokerów wykonuje czynności brokerskie. Broker ubezpieczeniowy jest po części pośrednikiem ubezpieczeniowym, jak i również dystrybutorem ubezpieczeń. Działa on na rzecz zarówno klienta (osoby poszukującej ubezpieczenia), jak i towarzystwa ubezpieczeniowego (sprzedaż ubezpieczeń). Innymi słowy broker ubezpieczeniowy jest odpowiedzialny zarówno przed klientem, jak i firmą, którą reprezentuje. Odpowiedzialność polega na konieczności wykonania rzetelnej analizy potrzeb klienta oraz prezentacji oferty firmy ubezpieczeniowej.

W odróżnieniu do zawodu agenta ubezpieczeniowego, który działa na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego (lub kilku towarzystw), broker nie reprezentuje towarzystwa  ubezpieczeniowego. Działa on w interesie klienta i w oparciu o analizę jego potrzeb i dobiera optymalną ofertę ubezpieczeniową (wybiera dla klienta najlepsza ofertę). Ponadto broker ubezpieczeniowy posiada uprawnienia do wykonywania czynności związanych z zawarciem umowy ubezpieczeniowej oraz jej wykonaniem (odpowiedzialność przez towarzystwem ubezpieczeniowym). 

Zawód brokera oraz katalog czynności brokerskich regulowany jest ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Broker za swoje czynności wynagradzany jest przez ubezpieczyciela po zawarciu umowy na rzecz swojego klienta i opłaceniu przez niego składki. W zakres obowiązków brokera znajduje się nie tylko analiza potrzeb i wybór optymalnej dla klienta oferty, ale również w przypadku wystąpienia szkody dbanie o prawidłowe prowadzenie sprawy w celu uzyskania przez klienta odpowiedniego odszkodowania. Broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.