CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/certyfikat

Certyfikat ubezpieczenia - zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące czasowy dowód ubezpieczenia. Certyfikat OC honorowany jest przez wszystkie służby uprawnione do kontroli drogowej. Zazwyczaj jest on wielkości dowodu rejestracyjnego auta.