CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/multiagent

Multiagent - agent ubezpieczeniowy związany umową z więcej niż jednym towarzystwem ubezpieczeniowym. W Polsce multiagentem może być zarówno pojedyncza osoba fizyczna, jak i ogólnopolska sieć, prowadząca działalność w formie spółki kapitałowej. Multiagent samodzielnie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez swoje działania i musi być ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej.