CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/owca

OWCA - Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne. Osoba fizyczna, nie będąca agentem ubezpieczeniowym, która może zawierać i podpisywać umowy ubezpieczenia, jeżeli współpracuje z agentem ubezpieczeniowym. Zakres obowiązków to m.in. pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, administrowanie umowami ubezpieczenia, organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych.

Aby uzyskać status OWCA należy:

  • przejść szkolenie agencyjne w towarzystwie ubezpieczeniowym;
  • zdać egzamin przeprowadzony przez towarzystwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych;
  • otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności agencyjnej;
  • podpisać umowę agencyjną;