Rozbój - kradzież z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. Rozbój to wyjątkowa sytuacja z punktu widzenia ubezpieczenia autocasco. W przypadku jej wystąpienia ubezpieczyciel nie bierze pod uwagę odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów lub kluczyków. Jeśli dojdzie do rozboju, poszkodowany musi niezwłocznie zawiadomić policję. Wyłącznie protokół policyjny jest  dowodem dla ubezpieczyciela o zaistnieniu rozboju.