Suma gwarancyjna - określona w umowie ubezpieczenia kwota, będąca górną granicą wypłaty odszkodowania, z tytułu umowy ubezpieczenia OC. Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych określana jest w specjalnej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

Obecnie sumy gwarancyjne wynoszą:

  • 1,22 mln euro - szkody materialne;
  • 6,07 mln euro -  szkody osobowe;