Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - forma działalności ubezpieczeniowej prowadzona na polskim rynku przez małe podmioty. Działalność ubezpieczeniowa w tym przypadku opiera się na jedności stosunku prawnego opartego na zasadzie wzajemności. Koncentruje się na ubezpieczeniach niszowych (branżowych) lub na określonym terenie. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych oferta Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych jest znacznie uboższa od oferty pozostałych zakładów ubezpieczeniowych, a ich udział w rynku jest marginalny.