Nasi Klienci oceniają Concordia Ubezpieczenia na
2,37

Z danych zgromadzonych przez Rzecznika Finansowego wynika, że w 2016 bezpośrednio do towarzystwa Concordia lub za pośrednictwem innej instytucji trafiło 2409 skarg od klientów. Czy do dobry wynik na tle konkurencji? 

Porównaj ceny OC/AC

Pod względem zadowolenia klientów Concordia uplasowała się na 10. miejscu, czyli dokładnie w połowie stawki. Warto podkreślić, że towarzystwo posiada 0,789% udziału w rynku, a liczba skarg przypadających na 1% wyniosła w tym przypadku 3053. 

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2016 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1TUW SKOK8610,5561549
2AXA TUiR S.A.22621,3341696
3TU Europa S.A.18481,0531755
4TUiR Allianz Polska S.A.117505,8831997
5PZU S.A.7350533,2972208
6TU INTER Polska S.A.7800,3512222
7TUiR WARTA S.A.3391712,8972630
8AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.136175,12670
9TUW TUW57502,0262838
10Concordia Polska TUW24090,7893053
11TUZ TUW28130,93126
12Pocztowe TUW8830,2813142
13STU Ergo Hestia S.A.4724113,693451
14TU Compensa S.A. VIG132373,7773505
15UNIQA TU S.A.136463,6093781
16Generali TU S.A.184814,633992
17Link4 TU S.A.108902,1824991
18TU INTERRISK S.A. VIG156822,9725277
19Gothaer TU S.A.131102,046426
20AVIVA TU Ogólnych S.A.107781,6456552

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2016 r., AXA Ubezpieczenia: stan na 31.12.2016 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy

Mimo, że wynik towarzystwa jest przeciętny, to nie należy się nim w pełni sugerować. Część trafiających do Rzecznika Finansowego skarg, zostaje odrzucona po uznaniu za bezzasadne. Pozycję w zestawieniu warto więc traktować jako subiektywną opinię ubezpieczonych w towarzystwie Concordia klientów. 

W ocenie ubezpieczyciela najbardziej miarodajne są bezpośrednie opinie klientów. Jeśli więc jesteś lub byłeś klientem towarzystwa i chciałbyś podzielić się opinią na jego temat, zachęcamy do dodawania komentarzy. Mogą one pomóc potencjalnym klientom, w wyborze najlepszego ubezpieczyciela.