Masz prawo odstąpić od umowy z Rankomat w każdej chwili. Aby odstąpienie było skuteczne, możesz wypełnić poniższy formularz i wysłać go na adres:

obsluga@rankomat.pl 

lub

Rankomat sp.  z o.o. sp. k./ Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.

ul. Wolska 88

01-141 Warszawa
 

UWAGA: To nie jest wzór odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej z wybranym przez Ciebie Towarzystwem Ubezpieczeń!

            
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ SPÓŁKI RANKOMAT

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ........................................................................................................................................................ . 
Data zawarcia umowy:

………………………........................................................................................................................ . 
Imię i nazwisko Usługobiorcy:

………………………………….......................................................................................................... . 
Adres Usługobiorcy:

......................................................................................................................................................... .

Podpis Usługobiorcy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) :

......................................................................................................................................................... .

Data: 
……………......................................................................................................................................

Z poważaniem

Pobierz dokument