Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i korzysta z pojęć tam zdefiniowanych.

Deklaracje prywatności

 1. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. przykłada ogromną wagę do zachowania prywatności zarówno Twojej jak i innych Użytkowników Serwisu.
 2. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. kieruje się podstawową zasadą: Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie udostępnia bez zgody zainteresowanego, osobom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Korzystając z usług Serwisu zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.,
 3. Pamiętaj, że podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie dla Ciebie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a także zawarcie umowy ubezpieczenia lub świadczenie Usługi newsletter oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i jej agencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..
 4. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w pkt. 3 oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6 poniżej.
 5. Jeśli Cię o to poprosimy możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach określonych w tej zgodzie lub na przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom wymienionym w tej zgodzie.
 6. Wchodząc na stronę www.rankomat.pl pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

Ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne

 1. W celu uzyskania dostępu do niektórych Usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą hasła i własnego adresu e-mail. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych Usług, ale może spowodować utrudnienia (patrz także „Wymagania Techniczne”).
 2. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.,  na Twoim komputerze, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te stosowane są przez nas jedynie do następujących celów:
  • utrzymania połączenia z Serwisem;
  • obliczeń statystycznych;
  • na Twoje życzenie – zapamiętywania Twoich danych, abyś nie musiał się jawnie logować kiedy następny raz będziesz chciał skorzystać z usług Serwisu.
 3. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
 4. Po zalogowaniu strony zostaną Ci udostępnione przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.
 5. Transmisja podanych przez Ciebie danych oraz transmisja przekazu związanego z zawarciem umowy ubezpieczenia lub przekazaniem przygotowanej dla Ciebie oferty zostanie zaszyfrowana przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.

Wymagania techniczne

 1. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania się z Serwisem oraz korzystania z Usług zalecamy stosowanie sprzętu i oprogramowania spełniającego następujące wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przeglądarki internetowe: Firefox minimum 2.0, Internet Explorer minimum 6.0, Opera minimum 9. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java script i cookies. Minimalna rozdzielczość monitora powinna wynosić 1024x768.
 2. Za problemy wynikające ze stosowania sprzętu niespełniającego powyższych wymogów Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności.

Postanowienia dodatkowe

 1. Treści i opinie umieszczane w naszym serwisie, szczególnie na forum dyskusyjnym Serwisu nie zawsze są zgodne z opiniami Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach i jest z tego tytułu odpowiedzialny osobiście.
 2. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji i przetwarzanie danych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.. Wystarczy, że wejdziesz na swoje konto i w zakładce "Ustawienia konta" odklikasz zgody lub prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres pomoc@rankomat.pl.
 3. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: polityka.prywatnosci@rankomat.pl.

 

logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego