Polskich ubezpieczycieli często winimy za wysokie ceny polis, zaniżone wypłaty odszkodowań, a także za bałagan organizacyjny. A jak jest naprawdę? Czy polski rynek ubezpieczeń jest dobrze zorganizowany?

Wszystkie działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeń podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Ma ona bardzo szerokie uprawnienia. Dzięki temu polski rynek ubezpieczeń nie tylko może, ale wręcz musi dbać o klientów. Do opieki nad nimi powołano także biuro Rzecznika Finansowego (dawniej Ubezpieczonych), który udziela pomocy informacyjnej lub podejmuje interwencje podczas sporu z ubezpieczycielami.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 5 minut
  • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Wsparcie ze strony KNF

Jeśli zakład ubezpieczeń ma problemy, zarządzanie ubezpieczeniem przejmuje KNF, a roszczenia dla poszkodowanych wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (w określonej prawem wysokości). Większość zakładów ubezpieczeń posiada branżowych udziałowców spośród największych europejskich ubezpieczycieli, którzy wnoszą nie tylko kapitał, ale i wsparcie merytoryczne.

OWU i ustawa o OC, a Kodeks cywilny

Zarówno ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (w przypadku OC), jak i wszystkie ogólne warunki ubezpieczeń (np. AC, ASS, NNW), muszą spełniać wymogi Kodeksu Cywilnego. Dodatkowo, każda firma może proponować własne warunki ochrony dla ubezpieczeń dobrowolnych. Nie mogą być one jednak niezgodne z prawem. I tak np. większość klientów uważa ubezpieczenieautocasco za produkt jednolity, różniący się w ofertach firm ubezpieczeniowych tylko opakowaniem. To oczywiście błąd. Każde ubezpieczenieautocasco może mieć inny zakres odpowiedzialności i gwarantuje formę likwidacji szkody, zgodną z ustaleniami towarzystwa.

Likwidacja szkód – dobra czy zła?

Likwidacja szkód świadczona przez ubezpieczycieli to sedno odpowiedzi na pytanie postawione w tytule. Dopiero po szkodzie klient staje oko w oko z ubezpieczycielem i przekonuje się, czy dokonał dobrego wyboru. Z różnorodnością ofert wiąże się różna jakość przeprowadzenia likwidacji. Czołowe firmy starają się zmieniać i dostosowywać do potrzeb rynku, wprowadzając usługę dojeżdżających likwidatorów oraz minimalizując czas potrzebny na biurokrację.