Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem. Do jego uznania konieczne jest wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadanie fundamentów oraz dachu. Ubezpieczony budynek może znajdować się w fazie budowy lub być już zamieszkany – wówczas stosuje się inny przedmiot ubezpieczenia.