Franszyza integralna - określenie sumy (kwotowo lub procentowo) poniżej, której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, a właściciel auta będzie musiał samodzielnie pokryć koszty jego naprawy. Mimo, że franszyza integralna zakłada przeniesienie części kosztów powstałej szkody na właściciela pojazdu, to może mieć wpływ na obniżenie składki ubezpieczenia. Czasami franszyza integralna dla uproszczenia określana jest terminem szkody minimalnej.