CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/franszyza-redukcyjna

Franszyza redukcyjna - określona w umowie ubezpieczenia kwota, o którą ubezpieczyciel redukuje odszkodowanie. Jeśli wartość szkody nie przekroczy kwoty franszyzy redukcyjnej, odszkodowanie nie zostanie wypłacane. Franszyza redukcyjna zazwyczaj określana jest kwotowo.