CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/klauzula-ubezpieczeniowa

Klauzula ubezpieczeniowa - zapis w polisie ubezpieczeniowej zastrzegający możliwość ograniczenia lub zmiany zakresu ochrony. Klauzula może także nakazywać lub zakazywać pewnych działań. W przypadku niezastosowania się do jej postanowień, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana. Szczególną uwagę ubezpieczony powinien zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa.