Klauzula ubezpieczeniowa - zapis w polisie ubezpieczeniowej zastrzegający możliwość ograniczenia lub zmiany zakresu ochrony. Klauzula może także nakazywać lub zakazywać pewnych działań. W przypadku niezastosowania się do jej postanowień, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana. Szczególną uwagę ubezpieczony powinien zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. 

Czym jest Klauzula ubezpieczeniowa niedozwolona?

Polskie prawo formułuje pojęcie tzw. klauzul niedozwolonych, czyli zapisów, które mogą pojawić się w umowie ubezpieczenia, choć są niezgodne z prawem. Jeśli zdarzy się, że podpiszesz taką umowę, to jej warunki nie będą dla Ciebie wiążące.

Rejestr Klauzul niedozwolonych można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (przed 17.04.2016 r.) do rejestru wpisywano postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie, trafiają do niego klauzule w sprawach, w których wniesiono pozwy do SOKiK przed 17.04.2016 r.