Umowa ubezpieczenia - umowa regulowana Kodeksem cywilnym. Na jej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe, zobowiązuje się do spełnienia określonych świadczeń w razie wystąpienia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacić składkę.

Aby zakład ubezpieczeń objął ochroną np. pojazd, klient ma obowiązek opłacić składkę najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.