Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Rok, a nawet ćwierć wieku – tyle może trwać umowa ubezpieczenia na życie. Wszystko zależy od tego, czy polisa ma tylko chronić lub także pomnażać wpłacaną składkę. Analizujemy różne warianty ubezpieczenia i podpowiadamy, na jak długo warto związać się umową z ubezpieczycielem.

umowa z ubezpieczycielem
Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/zycie/jak-dlugo-jest-wazna-polisa-na-zycie

Czas ochrony uzależniony jest najczęściej od rodzaju ubezpieczenia – a tych mamy naprawdę sporo. Jest polisa ochronna, oszczędnościowa, inwestycyjna, posagowa, na życie i dożycie. Jednak najważniejszą zasadą będzie dobranie zakresu i sumy ubezpieczenia, przez co wysokość składki nie będzie obciążeniem dla naszej kieszeni, a my przez cały kres umowy zachowamy finansową ochronę życia i zdrowia.

Umowa w polisie życiowej - minimum na 12 miesięcy

Ubezpieczenia na życie chronią nas przez co najmniej 12 miesięcy. Ale rok to wielu z nas zdecydowanie za mało – szczególnie że wtedy nie mamy co liczyć na zniżki za ewentualne lata bezszkodowe. Zostają tylko zniżki z tytułu opłacenie składki za rok czy pół roku z góry, co nie jest jednak regułą we wszystkich towarzystwach ubezpieczeń.

W zależności od rodzaju ubezpieczenia inny jest okres umowy, np.:

 • indywidualna lub rodzinna – od 12 miesięcy;
 • grupowa (w zakładzie pracy) – w zależności od okresu bycia zatrudnionym;
 • ochronna – od 12 miesięcy;
 • oszczędnościowa (posagowa dla dziecka) – od 5 lat;
 • inwestycyjna - od 5 lat;
 • NNW dla dziecka (indywidualnie lub grupowo w szkole) – 12 miesięcy;
 • na życie i dożycie – do czasu osiągniecia wieku przewidzianego w umowie, 64 lat;
 • bezterminowa – do końca życia.

Każde z tych ubezpieczeń jest ukierunkowane na inny cel. Ich wspólnym założeniem jest ochrona życia osoby ubezpieczonej, jednak posiadają one opcje dodatkowe – jak ochrona dzieci czy inwestowanie środków. Przyjrzyjmy się zatem, jak długą ochronę zapewniają nam poszczególne ubezpieczenia – na przykładzie różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Czas trwania umowy w polisie indywidualnej w Allianz

Ubezpieczenie indywidualne może zapewnić nam długotrwałą ochronę, jednak zależy na jaki rodzaj ochrony się zdecydujemy. W momencie, gdy wybieramy polisę rodzinną – najczęściej spotykanym okresem ochrony jest rok czasu z możliwością kontynuacji po zgłoszeniu takiej chęci.

Tak dzieje się w przypadku polisy towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz – Pakiet Bezpieczne Życie. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę dla osoby, która nabywa ubezpieczenie oraz osób przez nią wskazanych – np. partnera, dzieci, rodziców. Ochrona każdej z tych osób będzie trwała rok, a ustanie w sytuacji gdy:

 • ubezpieczony przed najbliższą rocznicą przystąpienia nie powiadomi Allianz Życie lub ubezpieczającego o braku zgody na przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej,
 • ubezpieczający przed najbliższą rocznicą przystąpienia nie powiadomi Allianz Życie o braku zgody na przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, 
 • Allianz Życie na co najmniej dwa miesiące przed najbliższą rocznicą przystąpienia nie powiadomi ubezpieczonego o braku zgody na przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej.

Czas trwania umowy w polisie grupowej w PZU    

Ubezpieczenie grupowe jest bardzo specyficznym rodzajem ubezpieczenia na życie. To produkt, który w niewysokiej cenie oferuje bardzo szeroki zakres ochrony bez konieczności wykupowania umów dodatkowych. 

W ramach polisy grupowej zabezpieczone zostaje nie tylko nasze życie, ale również zdrowie, dzięki czemu możemy uzyskać świadczenie z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, urazów, poważnych zachorowań, pobytów w szpitalu czy zabiegów chirurgicznych.

Taki rodzaj ubezpieczenia nie jest korzystny dla każdego z nas – osoby, które posiadają ubezpieczenie indywidualne o spersonalizowanych warunkach nie muszą decydować się na dodatkowy zakup polisy grupowej w miejscu zatrudnienia.

Ochrona ubezpieczenia grupowego z założenia trwa rok. Ale możemy ją kontynuować, jeśli zgłosimy po upływie tego czasu taką chęć. 

Przykładowo – ubezpieczenie grupowego w firmie PZU Typ P PLUS – oferuje ochronę na „czas określony potwierdzony polisą”. Oznacza to najczęściej rok czasu, a przedłużenie dotyczy kolejnego roku.

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu ochronnym w MetLife 

Polisa ochronna zapewni nam ochronę na wielu płaszczyznach, stąd cieszy się sporym zainteresowaniem wśród klientów. Mając do wyboru ubezpieczenie z ochroną dotyczącą wyłącznie zgonu ubezpieczonego, a kompleksowej ochrony – ta druga opcja będzie wydawać nam się zawsze bardziej korzystna.

W przypadku polisy grupy ubezpieczeniowej MetLife – MetLife na Życie ochrona dotyczy określonego okresu ustalonego w umowie polisowej. Inna kwestią jest ochrona tymczasowa dotycząca poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych. Ochrona tymczasowa będzie stanowiła ustalony czas – np. rok, w którym ochrona będzie obowiązywać.

Dodatkowo, warto wspomnieć o tym, że w ochronie dodatkowej istnieje karencja, o której należy pamiętać. Karencja oznacza, że rozpoczęcie ochrony rzeczywistej w danym zakresie zaczyna się niejako z opóźnieniem. Przykładowo – świadczenie z tytułu narodzin dziecka obowiązuje po 10 miesiącach od zawarcia umowy, co wyklucza wypłatę świadczenia, jeśli dziecko urodzi się np. 3 miesiące po zakupie polisy.

PAMIĘTAJ!
Umowa jest ważna najwcześniej nazajutrz po opłaceniu pierwszej składki, ale w razie występowania karencji nie za wszystkie zdarzenia TU wypłaci odszkodowanie – za niektóre nawet po 12 miesiącach od kupna polisy.

Czas trwania umowy w ubezpieczeniu posagowym w Generali

Ubezpieczenie posagowe jest produktem ochronno – oszczędnościowym dla naszych dzieci. To polisa, która będzie chroniła dziecko na wypadek utraty rodziców w trakcie trwania umowy – wówczas ubezpieczyciel wypłaca regularne świadczenie na kształt renty. Natomiast głównym celem tego rodzaju ubezpieczenia jest gromadzenie środków na start w dorosłe życie dla naszego dziecka.

Oszczędności, jakie gromadzimy z pomocą ubezpieczyciela – zostają wypłacone w określonym momencie życia dziecka – jest nim np. ukończenie pełnoletności lub określonego wieku, np. 26 lat.

W przypadku firmy Generali – polisa posagowa dotyczy umowy nie krótszej niż 5 lat oraz nie dłuższej niż 25 lat. Możemy zatem ustalić według własnych preferencji, oraz w oparciu o wiek naszego dziecka, ustalić umowę na określony czas – czyli zarówno 5, 10, 15, jak i 25 lat.

Czas trwania umowy w polisie inwestycyjnej w Aegon

Ubezpieczenie inwestycyjne ma na celu nie tylko ochronę dla osoby ubezpieczonej, ale również inwestowania określonej części składki w wybrane fundusze. 
Taki rodzaj ubezpieczenia może pomnażać zgromadzone środki, dzięki czemu zwiększymy swój kapitał, otrzymując jednocześnie ochronę na życie.
W przypadku towarzystwa Aegon polisa inwestycyjna Plan na Przyszłość umowa zawierana jest na okres od 5 do 30 lat.

Czas trwania umowy w polisie szkolnej NNW w Proama

Polisa NNW ma za zadanie chronić zdrowie naszego dziecka w okresie edukacji – zarówno na etapie żłobka, przedszkola, jak i szkoły, czy studiów. 
Ubezpieczenie najczęściej dotyczy wyłącznie roku czasu – po upływie tego okresu może okazać się, że placówka, do której uczęszcza dziecko – podpisuje umowę z innym ubezpieczycielem i oferta się zmienia. 

W sytuacji, gdy decydujemy się na ochronę u jednego ubezpieczyciela, możemy ją kontynuować po zakończeniu umowy – na własną rękę.

Tak dzieje się w przypadku ubezpieczenia NNW grupy Proama w produkcie NNW. Umowę zawieramy na rok – z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Czas trwania umowy w polisie na życie i dożycie w PZU

Ubezpieczenie na życie i dożycie to już długotrwały rodzaj ochrony. Tutaj decydujemy się na wieloletnią umowę, zwykle jest to minimum 5 lub 10 lat – a maksymalnie 20 lub nawet 30 lat.

Jest to polisa, która ma zapewnić nam długotrwałą ochronę bez konieczności odnawiania polisy – a jej celem jest zabezpieczenie życia w trakcie trwania umowy, a w momencie dożycia zakończenia umowy – ubezpieczonego wypłacane są zgromadzone środki.
Jest to pewnego rodzaju inwestycja na przyszłość. Decydując się np. w wieku 30 lat na umowę trwającą również 30 lat – gromadzimy środki, które w czasie osiągnięcia wieku emerytalnego mogą nam się bardzo przydać. 

W przypadku polisy PZU Gwarantowane Jutro – minimalny czas trwania umowy przy tego typu ubezpieczeniu to 10 lat. Maksymalnie możemy zabezpieczyć się na 30 lat. Umowę możemy jednak zawrzeć w określonym momencie życia, bowiem nasz wiek w momencie zakończenia umowy nie może przekroczyć 75 roku życia.

Czas trwania umowy w polisie bezterminowej w Życie Direct

Ten rodzaj ubezpieczenia jest formą wsparcia finansowego dla bliskich na wypadek naszej śmierci.

Polisa bezterminowa oznacza, że decydujemy się na ochronę, która będzie dotyczyła reszty naszego życia – bez względu czy będzie ono trwało 5 czy 20 lat. Zadaniem ubezpieczenia jest wypłacenie świadczenia bliskim, w sytuacji naszej śmierci.

W przypadku towarzystwa Europa Ubezpieczenia - Życie Direct ochrona dotyczy zgonu ubezpieczonego oraz poważnego zachorowania.

Ochrona rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zawarcia umowy i pod warunkiem regularnego opłacania składek – trwa dożywotnio.

Umowa podstawowa i rozszerzona kończy się w innym momencie

Polisa na życie, oprócz wariantów grupowych (w szkole, w pracy),to najczęściej umowa i dodatki. W zakresie podstawowym takim zdarzeniem jest śmierć ubezpieczonego. Wtedy, mimo że umowa z ubezpieczycielem jest zawarta na okres kilku lat, to jednak kończy się z chwilą osiągnięcia przez ubezpieczonego określonego wieku (wyjątek: polisa dożywotnia). Taką granica jest z reguły wiek 61-70 lat.

Jeśli zatem mamy umowę 5-letnią, a granicą jest wiek 65 lat, to polisę w wersji podstawowej możemy wykupić najpóźniej przed 60. urodzinami.
Z kolei dodatki (poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, śmierć w wypadku komunikacyjnym, rehabilitacja i inne) „wygasają” szybciej, np. do osiągnięcia przez ubezpieczonego 50-60 lat.

Ważne informacje

1. Zakup polisy na życie jest ściśle definiowany nie tylko umową, ale również rodzajem ubezpieczenia

2. Ochrona w polisie na życie może trwać zarówno rok, 5 lat, 30, jak i dożywotnio

3. Ochronę roczną najczęściej można kontynuować, jednak taką chęć należy zgłosić ubezpieczycielowi

4. Przed zakupem warto dobrze zastanowić się, jak długiej ochrony potrzebujemy, a następnie porównać dostępne oferty