Ochrona tymczasowa w polisie na życie to rozwiązanie, które pozwala uzyskać pomoc w różnych nagłych sytuacjach. Jak długo trwa ochrona tymczasowa? Które towarzystwa ubezpieczeniowe oferują taką możliwość oraz kiedy polisa może nie zadziałać? Odpowiadamy na wszystkie pytania.

Każdy poszukuje innego modelu ochrony na życie. Jednak karencja w polisie na życie może prowadzić do tego, że ochrona nie zadziała od razu. Dlatego warto, żebyś przemyślał również zakup umowy tymczasowej, która wzmocni ochronę na wszelki wypadek. 

Co powinieneś wiedzieć o ochronie tymczasowej? 

Ochrona tymczasowa w polisie na życie to rozwiązanie proponowane osobom, które zdecydowały się na zakup ubezpieczenia, jednak chcą natychmiast skorzystać z przysługującego im zabezpieczenia (bez oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zakup polisy). W celu nabycia ochrony tymczasowej musisz wypełnić odpowiedni formularz oraz załączyć do niego potwierdzenie wykonania płatności za pierwszą składkę. Twoja ochrona tymczasowa rozpoczyna się dzień po zgłoszeniu wniosku, natomiast wygasa z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia, odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia albo po upływie 60 dni od daty rozpoczęcia.

Co właściwie obejmuje takie rozwiązanie? 

Zakres warunków zależy od oferty wybranego przez Ciebie towarzystwa ubezpieczeniowego. Może ona dotyczyć jedynie zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ale też większej liczby zdarzeń. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają w umowie, że ochronie tymczasowej nie podlegają zachorowania, w tym także te, które pojawiają się niespodziewanie, np. zawał serca lub udar mózgu. 

Ile możesz dostać, gdy coś się stanie?  

Wysokość odszkodowania w ramach umowy o ochronę tymczasową zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przykładowo, w UNIQA maksymalna kwota świadczenia z tytułu zgonu wynosi 50 000 zł. Warta proponuje ochronę tymczasową dotyczącą śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku z sumą ubezpieczenia, która wynosi maksymalnie 100 000 zł. Natomiast inne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować zupełnie inną sumę ubezpieczenia, dlatego oferty warto wcześniej ze sobą porównać. Dodatkowo, jeżeli zgon jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel wypłaci także drugie świadczenie równowartości kwoty z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Jak widzisz, porównanie ofert może być kluczowe. Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zapewnić Ci taki rodzaj ochrony, ale i ich zakres może być dla Ciebie niewystarczający.

Jaka jest cena takiego ubezpieczenia? 

W przypadku większości towarzystw ubezpieczeniowych opłata za ochronę tymczasową wynosi tyle samo, co pierwsza regularna składka polisy na życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe Unum oferuje wysokość składki odpowiadającą temu, na jaką polisę się zdecydowałeś. Kwota wyliczana jest zatem indywidualnie. Tymczasem w PKO Ubezpieczenia wysokość składki jest wyliczana na podstawie wybranej wysokości sumy ubezpieczenia, wieku płatnika składek w momencie zawierania umowy oraz analizy potrzeb. Gdy ubezpieczony ma 35 lat i zależy mu na sumie ubezpieczenia równej 300 000 zł, wysokość miesięcznej składki nie przekracza 50 zł, natomiast przy wyższej sumie ubezpieczenia (500 000 zł) za polisę zapłaci około 20% więcej.

Cena ubezpieczenia na życie z ochroną tymczasową na przykładzie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

TUPolisa

Wysokość składki miesięcznej

PKO Ubezpieczenia Bezpieczny plan

jest wyliczana indywidualnie i na podstawie potrzeb, wybranej wysokości sumy ubezpieczenia oraz wieku w momencie zawierania umowy

UnumUbezpieczenie Tymczasowejest wyliczana indywidualnie

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 09.10.2023 r.

Co powinieneś wybrać? 

Najlepiej dla Ciebie będzie wybrać taką umowę tymczasową, którą możesz zawrzeć na jak najdłuższy czas. W niektórych sytuacjach 60 dni może okazać się zbyt krótkim okresem, aby dopełnić formalności i przejść pomyślnie wszystkie procesy weryfikacyjne. Optymalnym rozwiązaniem może okazać się podpisanie umowy na 90 dni. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują, że czas trwania ochrony tymczasowej jest maksymalnym na dopełnienie wszystkich formalności. 

Warto, żebyś również sprawdził, jakie warunki muszą spełnić Twoi bliscy, by w momencie śmierci ubezpieczonego zostało im wypłacone odszkodowanie, trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie wyłączenia. Jak możesz wnioskować na podstawie danych zebranych w tabeli, na największą rekompensatę finansową można liczyć w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Ochrona nie zawsze zadziała, dlatego sprawdź koniecznie kiedy obowiązuje! 

Ochrona tymczasowa wiąże się, podobnie jak standardowa polisa na życie, z wyłączeniami odpowiedzialności. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • gdy do zgonu doszło w wyniku spożycia alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych przez lekarza, 
 • śmierć była efektem zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi,
 • poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza, 
 • poszkodowany popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, 
 • śmierć miała miejsce podczas wypadku samochodowego, spowodowanego prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu,
 • ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny bez odpowiednich uprawnień lub niedopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • uczestnictwa w rozruchach i zamieszkach, 
 • udziału w aktach terroryzmu, w działaniach wojennych lub zbrojnych, 
 • użycia broni masowego rażenia, 
 • gdy zgon miał miejsce podczas uprawiania niebezpiecznych sportów, aktywności fizycznych lub wynikł z okaleczenia ubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności. 

Jako wyłączenie odpowiedzialności traktowane jest również udzielenie nieprawdziwych odpowiedzi w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia lub zatajenie istotnych informacji na temat ogólnej kondycji albo wykonywanego zawodu. Podobnie, jeśli ubezpieczyciel dowiedzie, że śmierć wynikła wskutek samobójstwa popełnionego w ciągu 2 lat od zawarcia umowy – taka sytuacja również skutkuje odmową wypłaty odszkodowania.

– mówi ekspertka rankomat.pl, Ewelina Ratajczak.

Na to również zwróć uwagę! 

Zanim podpiszesz umowę zapoznaj się z jej treścią. To z pewnością może brzmieć dość banalnie, ale dokument umowy zwykle jest długi i skomplikowany dla niezaznajomionego z tematyką ubezpieczeniową płatnika. Sprawdź sobie wszystkie parametry swojej polisy, w jaki sposób masz zgłosić roszczenie, jak możesz modyfikować polisę w trakcie trwania umowy. Podczas zakupu ubezpieczenia na życie warto, żebyś wziął pod uwagę kryteria takie, jak: 

 • cena polisy — zakup ochrony tymczasowej nie powinien wiązać się z nadmiernym obciążeniem domowego budżetu. Należy go dostosować do własnych możliwości finansowych, 
 • dostępność agenta oraz pracowników działu obsługi klienta. Bardzo ważnym kryterium jest dobry kontakt z ubezpieczycielem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy zaistnieje potrzeba zgłoszenia roszczenia albo modyfikacji warunków umowy, nie powinno być z problemu z komunikacją,
 • liczba osób, które można objąć ochroną — niektóre ubezpieczenia to produkty indywidualne, inne pozwalają na opiekę nad kilkoma, a nawet kilkunastoma członkami rodziny — warto sprawdzić taką możliwość przed zakupem, 
 • limity związane z wiekiem płatnika składek lub liczbą dostępnych świadczeń – niektóre firmy ubezpieczeniowe stosują ograniczenia, które nie pozwalają na zakup polisy, np. osobom starszym. Inne towarzystwa zabezpieczają się poprzez określenie limitu pobieranych świadczeń. Warto sprawdzić dokładnie warunki danego produktu ubezpieczeniowego, aby uniknąć nieprzyjemności w przyszłości,  
 • sposób zgłaszania roszczenia — każda firma ubezpieczeniowa stosuje inne procedury — niektóre formalności przyprawią o niemały zawrót głowy, podczas gdy w innych towarzystwach ubezpieczeniowych wystarczy złożyć wniosek online oraz załączyć wymaganą dokumentację, 
 • suma ubezpieczenia — wysokość odszkodowania, które zostanie wypłacone, kiedy dojdzie do wystąpienia określonego zdarzenia wymienionego w umowie, także jest bardzo ważna, 
 • wyłączenia odpowiedzialności – wspomniane powyżej sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, są zawsze dokładnie rozpisane w OWU, 
 • zakres ochronyubezpieczenie na życie z ochroną tymczasową może ochraniać jedynie na wypadek śmierci lub — jeśli zakres polisy zostanie rozszerzony — także wtedy, gdy dojdzie do wystąpienia innych nieprzewidzianych sytuacji. Oczywiście nie pozostanie to bez wpływu na cenę ostateczną produktu ubezpieczeniowego. 

Gdzie znajdziesz odpowiednią ochronę dla siebie?  

Dobrą polisę na życie, czyli taką, która odpowiada potrzebom, a jednocześnie nie obciąża nadmiernie domowego budżetu, możesz znaleźć przy pomocy narzędzia, jakim jest kalkulator polis. Po zebraniu od zainteresowanego preferencji porównywarka ubezpieczeń przeprowadza błyskawicznie analizę ofert dostępnych na rynku i poddaje je selekcji.

Finalnie możesz umówić się na niezobowiązujące spotkanie z przedstawicielem jedynie tej firmy, której oferta rzeczywiście jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami. W ten sposób możesz wykupić ubezpieczenie na życie objęte ochroną tymczasową, dla siebie oraz dla pozostałych członków rodziny i zaoszczędzić dużo czasu, a także środków.

Ważne informacje

1. Ochrona tymczasowa to ochrona na czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zakup polisy

2. Zakup ochrony tymczasowej wymaga od nas złożenia poprawnie wypełnionego wniosku oraz potwierdzenia opłaty pierwszej składki

3. Ochrona tymczasowa zabezpiecza śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

4. Brak porównania ubezpieczeń na życie może prowadzić do zbyt pochopnej decyzji

FAQ - najczęściej zadawane pytania o polisę tymczasową

 1. Jak długo może trwać ochrona tymczasowa w ubezpieczeniu na życie?

  Ochrona trwa zwykle 60 dni i po tym czasie może być kontynuowana. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają podpisanie umowy na 90 dni. 

 2. Czego dotyczy ochrona tymczasowa w polisie na życie?

  Ochrona tymczasowa w polisie na życie pozwala skorzystać z zabezpieczenia bez oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zakup polisy. 

 3. Jak wysokie odszkodowanie przysługuje w czasie ochrony tymczasowej?

  To zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektórzy ubezpieczyciele proponują maksymalną kwotę świadczenia na poziomie 50 000 zł, u innych suma ubezpieczenia jest o wiele wyższa i wynosi 100 000, 200 000, a nawet 1 000 000 zł. Czasami zdarza się również, że poza świadczeniem z powodu śmierci wypłacane jest dodatkowo także drugie, z tytułu zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

 4. Czy umowę tymczasową można kupić online?

  Tak, jednak zalecamy umówienie spotkania z agentem oraz porozmawianie z nim o wszystkich szczegółach dotyczących umowy. Termin, a nawet miejsce spotkania można dostosować do własnych możliwości, ponieważ firmy mają oddziały w wielu miastach na terenie całego kraju, dysponują również mobilnymi przedstawicielami.