Ochrona tymczasowa w polisie na życie to rozwiązanie, które pozwala uzyskać pomoc w różnych nagłych sytuacjach. Jak długo trwa ochrona tymczasowa? Które towarzystwa ubezpieczeniowe oferują taką możliwość oraz kiedy polisa może nie zadziałać? Odpowiadamy na wszystkie pytania.

Każdy poszukuje innego modelu ochrony na życie. Jednak karencja w polisie na życie może prowadzić do tego, że ochrona nie zadziała od razu. Dlatego warto rozważyć zakup umowy tymczasowej, która wzmocni ochronę na wszelki wypadek. 

Co to jest ochrona tymczasowa w polisie na życie? 

Ochrona tymczasowa w polisie na życie to rozwiązanie proponowane osobom, które zdecydowały się na zakup ubezpieczenia, jednak chcą natychmiast skorzystać z przysługującego im zabezpieczenia (bez oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zakup polisy). W celu nabycia ochrony tymczasowej należy wypełnić odpowiedni formularz oraz załączyć do niego potwierdzenie wykonania płatności za pierwszą składkę. Ochrona tymczasowa rozpoczyna się dzień po zgłoszeniu wniosku, natomiast wygasa z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia, odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia albo po upływie 60 dni od daty rozpoczęcia.

Co obejmuje ochrona tymczasowa? 

Zakres warunków zależy od oferty wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Może ona dotyczyć jedynie zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub większej liczby zdarzeń. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają w umowie, że ochronie tymczasowej nie podlegają zachorowania, w tym także te, które pojawiają się niespodziewanie, np. zawał serca lub udar mózgu. 

Jak duże odszkodowanie w ramach umowy tymczasowej?  

Wysokość odszkodowania w ramach umowy o ochronę tymczasową zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przykładowo, w UNIQA oraz MetLife maksymalna kwota świadczenia z tytułu zgonu wynosi 50 000 zł. Compensa oraz Warta proponują ochronę tymczasową dotyczącą śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku z sumą ubezpieczenia, która wynosi maksymalnie 100 000 zł. Natomiast inne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować zupełnie inną sumę ubezpieczenia, dlatego oferty warto wcześniej ze sobą porównać. Dodatkowo, jeżeli zgon jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel wypłaci także drugie świadczenie równowartości kwoty z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ile kosztuje umowa tymczasowa w ubezpieczeniu na życie? 

W przypadku większości towarzystw ubezpieczeniowych opłata za ochronę tymczasową wynosi tyle samo, co pierwsza regularna składka polisy na życie. W Grupie Warta to kwota już od 59 zł miesięcznie, natomiast w Generali ubezpieczenie z ochroną tymczasową może kosztować od 20 zł/miesięcznie. Tymczasem w PKO Ubezpieczenia wysokość składki jest wyliczana na podstawie wybranej wysokości sumy ubezpieczenia, wieku płatnika składek w momencie zawierania umowy oraz analizy potrzeb. Gdy ubezpieczony ma 35 lat i zależy mu na sumie ubezpieczenia równej 300 000 zł, wysokość miesięcznej składki nie przekracza 50 zł, natomiast przy wyższej sumie ubezpieczenia (500 000 zł) za polisę zapłaci około 20% więcej.

Cena ubezpieczenia na życie z ochroną tymczasową na przykładzie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

TUPolisa

Wysokość składki miesięcznej

WartaDla Ciebie i rodziny

od 59 zł 

GeneraliDla Ciebie

od 20 zł 

PKO Ubezpieczenia Bezpieczny plan

jest wyliczana indywidualnie i na podstawie potrzeb, wybranej wysokości sumy ubezpieczenia oraz wieku w momencie zawierania umowy

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 13.07.2022 r.

Jaką umowę tymczasową w polisie na życie wybrać? 

Najlepiej wybrać taką umowę tymczasową, którą można zawrzeć na jak najdłuższy czas. W niektórych sytuacjach 60 dni może okazać się zbyt krótkim okresem, aby dopełnić formalności i przejść pomyślnie wszystkie procesy weryfikacyjne. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się podpisanie umowy na 90 dni. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują, że czas trwania ochrony tymczasowej jest maksymalnym na dopełnienie wszystkich formalności. 

Warto również sprawdzić, jakie warunki należy spełnić, by w momencie śmierci ubezpieczonego zostało wypłacone odszkodowanie jego rodzinie, trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie wyłączenia. Jak można wnioskować na podstawie danych zebranych w tabeli, na największą rekompensatę finansową można liczyć w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Kiedy umowa tymczasowa nie zadziała? 

Ochrona tymczasowa wiąże się, podobnie jak standardowa polisa na życie, z wyłączeniami odpowiedzialności. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • gdy do zgonu doszło w wyniku spożycia alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych przez lekarza, 
 • śmierć była efektem zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi,
 • poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza, 
 • poszkodowany popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, 
 • śmierć miała miejsce podczas wypadku samochodowego, spowodowanego prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu,
 • ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny bez odpowiednich uprawnień lub niedopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • uczestnictwa w rozruchach i zamieszkach, 
 • udziału w aktach terroryzmu, w działaniach wojennych lub zbrojnych, 
 • użycia broni masowego rażenia, 
 • gdy zgon miał miejsce podczas uprawiania niebezpiecznych sportów, aktywności fizycznych lub wynikł z okaleczenia ubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności. 

Jako wyłączenie odpowiedzialności traktowane jest również udzielenie nieprawdziwych odpowiedzi w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia lub zatajenie istotnych informacji na temat ogólnej kondycji albo wykonywanego zawodu. Podobnie, jeśli ubezpieczyciel dowiedzie, że śmierć wynikła wskutek samobójstwa popełnionego w ciągu 2 lat od zawarcia umowy – taka sytuacja również skutkuje odmową wypłaty odszkodowania.

– mówi ekspertka rankomat.pl, Ewelina Ratajczak.

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy na życie? 

Podczas zakupu ubezpieczenia na życie warto wziąć pod uwagę kryteria takie, jak: 

 • cena polisy — zakup ochrony tymczasowej nie powinien wiązać się z nadmiernym obciążeniem domowego budżetu. Należy go dostosować do własnych możliwości finansowych, 
 • dostępność agenta oraz pracowników działu obsługi klienta. Bardzo ważnym kryterium jest dobry kontakt z ubezpieczycielem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy zaistnieje potrzeba zgłoszenia roszczenia albo modyfikacji warunków umowy, nie powinno być z problemu z komunikacją,
 • liczba osób, które można objąć ochroną — niektóre ubezpieczenia to produkty indywidualne, inne pozwalają na opiekę nad kilkoma, a nawet kilkunastoma członkami rodziny — warto sprawdzić taką możliwość przed zakupem, 
 • limity związane z wiekiem płatnika składek lub liczbą dostępnych świadczeń – niektóre firmy ubezpieczeniowe stosują ograniczenia, które nie pozwalają na zakup polisy, np. osobom starszym. Inne towarzystwa zabezpieczają się poprzez określenie limitu pobieranych świadczeń. Warto sprawdzić dokładnie warunki danego produktu ubezpieczeniowego, aby uniknąć nieprzyjemności w przyszłości,  
 • sposób zgłaszania roszczenia — każda firma ubezpieczeniowa stosuje inne procedury — niektóre formalności przyprawią o niemały zawrót głowy, podczas gdy w innych towarzystwach ubezpieczeniowych wystarczy złożyć wniosek online oraz załączyć wymaganą dokumentację, 
 • suma ubezpieczenia — wysokość odszkodowania, które zostanie wypłacone, kiedy dojdzie do wystąpienia określonego zdarzenia wymienionego w umowie, także jest bardzo ważna, 
 • wyłączenia odpowiedzialności – wspomniane powyżej sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, są zawsze dokładnie rozpisane w OWU, 
 • zakres ochronyubezpieczenie na życie z ochroną tymczasową może ochraniać jedynie na wypadek śmierci lub — jeśli zakres polisy zostanie rozszerzony — także wtedy, gdy dojdzie do wystąpienia innych nieprzewidzianych sytuacji. Oczywiście nie pozostanie to bez wpływu na cenę ostateczną produktu ubezpieczeniowego. 

Gdzie znaleźć dobrą umowę tymczasową?  

Dobrą polisę na życie, czyli taką, która odpowiada potrzebom, a jednocześnie nie obciąża nadmiernie domowego budżetu, można znaleźć przy pomocy narzędzia, jakim jest kalkulator polis. Po zebraniu od zainteresowanego preferencji porównywarka ubezpieczeń przeprowadza błyskawicznie analizę ofert dostępnych na rynku i poddaje je selekcji. Finalnie można umówić się na niezobowiązujące spotkanie z przedstawicielem jedynie tej firmy, której oferta rzeczywiście jest zgodna z oczekiwaniami. W ten sposób można wykupić ubezpieczenie na życie objęte ochroną tymczasową, dla siebie oraz dla pozostałych członków rodziny i zaoszczędzić dużo czasu, a także środków.

Ważne informacje

1. Ochrona tymczasowa to ochrona na czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zakup polisy

2. Zakup ochrony tymczasowej wymaga od nas złożenia poprawnie wypełnionego wniosku oraz potwierdzenia opłaty pierwszej składki

3. Ochrona tymczasowa zabezpiecza śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

4. Brak porównania ubezpieczeń na życie może prowadzić do zbyt pochopnej decyzji

FAQ - najczęściej zadawane pytania o polisę tymczasową

 1. Jak długo może trwać ochrona tymczasowa w ubezpieczeniu na życie?

  Ochrona trwa zwykle 60 dni i po tym czasie może być kontynuowana. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają podpisanie umowy na 90 dni. 

 2. Czego dotyczy ochrona tymczasowa w polisie na życie?

  Ochrona tymczasowa w polisie na życie pozwala skorzystać z zabezpieczenia bez oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zakup polisy. 

 3. Jak wysokie odszkodowanie przysługuje w czasie ochrony tymczasowej?

  To zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektórzy ubezpieczyciele proponują maksymalną kwotę świadczenia na poziomie 50 000 zł, u innych suma ubezpieczenia jest o wiele wyższa i wynosi 100 000, 200 000, a nawet 1 000 000 zł. Czasami zdarza się również, że poza świadczeniem z powodu śmierci wypłacane jest dodatkowo także drugie, z tytułu zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

 4. Czy umowę tymczasową można kupić online?

  Tak, jednak zalecamy umówienie spotkania z agentem oraz porozmawianie z nim o wszystkich szczegółach dotyczących umowy. Termin, a nawet miejsce spotkania można dostosować do własnych możliwości, ponieważ firmy mają oddziały w wielu miastach na terenie całego kraju, dysponują również mobilnymi przedstawicielami.