Wśród ofert ubezpieczeń na życie mamy wiele możliwości do wyboru. Warto wiedzieć czym jest umowa tymczasowa w polisie na życie, zanim zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia. Sprawdzamy, jak długo trwa ochrona, jakie towarzystwa oferują taką możliwość oraz kiedy ochrona może nie zadziałać.

Każdy poszukuje innego modelu ochrony na życie. Jednak karencja w polisie na życie może prowadzić do tego, że ochrona nie zadziała od razu. Dlatego warto rozważyć zakup umowy tymczasowej, która wzmocni ochronę na wszelki wypadek. 

Na czym polega ochrona tymczasowa?

Jak sama nazwa wskazuje, ochrona tymczasowa to umowa zawierana na określony czas, np. 60 dni. Takie rozwiązanie dotyczy sytuacji nagłych, w których chcemy się zabezpieczyć na różne scenariusze, a nie posiadamy jeszcze długoterminowej ochrony. Dotyczy jednak momentu, w którym decydujemy się na zakup indywidualnej polisy na życie, jednak chcemy natychmiast nabyć ochronę. Należy podkreślić, że sam czas oczekiwania na wniosek o ubezpieczenie, jak również okres karencji sprawiają, że realna ochrona zaczyna się znacznie później niż w momencie podpisania umowy.

Ochrona tymczasowa może być kontynuowana, jeśli wydłuży się proces oceny ryzyka powyżej wspomnianych 60 dni.

W celu zakupu ochrony tymczasowej powinniśmy wydrukować i poprawnie wypełnić odpowiedni formularz, który najczęściej można znaleźć na stronie ubezpieczyciela i załączyć do niego potwierdzenie opłacenia pierwszej składki. 

Co obejmuje ochrona tymczasowa?

Zakres ochrony przy umowie tymczasowej jest zależny od oferty, na jaką się zdecydujemy. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować nam zarówno inne rozwiązania ochrony, wysokość składki, jak i sumę ubezpieczenia, dlatego powinniśmy porównywać oferty ze sobą. Najczęściej jednak ochrona obejmuje zgon w wyniku wypadku.

Jak duże odszkodowanie w ramach umowy tymczasowej?

W ramach umowy o ochronę tymczasową można liczyć na różne wysokości świadczeń. Wiele towarzystw, np. Nationale Nederlanden, Ergo Hestia czy Generali, proponuje wypłatę środków w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, ale z reguły nie większą niż 50 000 zł, gdy śmierć nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku. Również w przypadku PZU Życie oraz Allianz ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę całości odszkodowania, jednak nie podaje maksymalnej kwoty – jest ona ustalana indywidualnie. Tymczasem w ofercie WARTY znajduje się informacja, że za poniesienie śmierci w wyniku wypadku można liczyć na maksymalne odszkodowanie w wysokości 100 000 zł.

Firmy ubezpieczeniowe mają różne oferty polis na życie, dopasowane indywidualnie do potrzeb osób młodych i starszych.

Należy pamiętać, że wartość odszkodowania będzie zależna od wieku osoby ubezpieczonej. W szczegółach umowy najczęściej znajduje się informacja, na jaką maksymalną kwotę odszkodowania można liczyć w momencie, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, a wskutek jego konsekwencji również do śmierci klienta w okresie ochronnym. 

Przykładowe porównanie dostępnych polis oraz wysokości odszkodowania w związku ze śmiercią ubezpieczonego znajduje się poniżej:
 

TU

Nazwa polisy

Wysokość ubezpieczenia na wypadek:

śmierci

śmierć wskutek wypadku

śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

WartaOchrona-

do 100 000 zł

-
Plan na przyszłość-

do 100 000 zł

-
Nationale NederlandenOchrona+

100 zł

-50 000 zł
ERGO Hestia

Tymczasowa Ochrona Ubezpieczeniowa

--do 50 000 zł
PZU Życie

Ochrona na Zawsze

--wycena indywidualna
Allianz

Solidna Ochrona

--wycena indywidualna
Generali

ProFamilia

--do 50 000 zł

Tabela 1. Opracowanie własne.

Ile kosztuje umowa tymczasowa w ubezpieczeniu na życie?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych, np. PZU Życie, Allianz, Hestia, WARTA,  informuje w ogólnych warunkach umowy, że opłata za ochronę tymczasową wynosi tyle, co pierwsza regularna składka. 

Warto również wspomnieć, że jednym z warunków objęcia klienta ubezpieczeniem w ramach umowy tymczasowej jest nie tylko poprawne wypełnienie wniosku, lecz także załączenie dowodu wniesienia pierwszej składki. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi udzielenia ubezpieczenia, klient wycofa się przed podpisaniem umowy bądź w przypadku śmierci ubezpieczonego, wysokość wniesionej opłaty zostanie całkowicie lub częściowo zwrócona.

Jaką umowę tymczasową w polisie na życie wybrać?

Najlepiej wybrać taką umowę tymczasową, którą można zawrzeć na jak najdłuższy czas. W niektórych sytuacjach 60 dni może okazać się zbyt krótkim okresem, aby dopełnić formalności i przejść pomyślnie wszystkie procesy weryfikacyjne. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się podpisanie umowy na 90 dni. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują, że czas trwania ochrony tymczasowej jest maksymalnym na dopełnienie wszystkich formalności. 

Warto również sprawdzić, jakie warunki należy spełnić, by w momencie śmierci ubezpieczonego zostało wypłacone odszkodowanie jego rodzinie, trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie wyłączenia. Jak można wnioskować na podstawie danych zebranych w tabeli, na największą rekompensatę finansową można liczyć w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Kiedy umowa tymczasowa nie zadziała?

Nie każda śmierć poniesiona w wyniku nieszczęśliwego wypadku kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania. Stanowi o tym konkretny zapis w umowie – o wyłączeniach odpowiedzialności. Ubezpieczyciel zawsze wymienia okoliczności mające miejsce w momencie zgonu, które wstrzymują wypłatę rekompensaty finansowej. Będą się one w większości pokrywać w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, jednak mogą również zawierać indywidualne ustalenia, charakterystyczne tylko dla danej polisy. 

Wśród najczęściej spotykanych wyłączeń znajduje się poniesienie śmierci w wyniku:

 • udziału w działaniach wojennych, zbrojnych, podczas użycia broni masowego rażenia;
 • uczestnictwa w rozruchach i zamieszkach;
 • udziału w akcie terroryzmu, a także udziału w nich jako osoba wykonująca czynności bądź obowiązki służbowe w ramach struktur wojskowych lub służb odpowiedzialnych za  porządek oraz bezpieczeństwo publiczne;
 • udziału w innych formach przemocy, 
 • udziału w zagranicznych misjach o charakterze militarnym, stabilizacyjnym lub humanitarnym;
 • spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, substancji lub środków zaburzających pracę układu nerwowego;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
 • w związku z wyczynowym bądź zawodowym uprawianiem sportu lub udziału w zajęciach podwyższonego ryzyka utraty zdrowia, życia, wśród których znajdują się m.in. baloniarstwo, lotniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe lub motorowodne, szybownictwo, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, wspinaczka górska lub skałkowa, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, free running, windsurfing czy kitesurfing;
 • poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza lub innych osób, które są do tego uprawnione;
 • prowadzenia pojazdu bez uprawnień lub gdy środek transportu nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu;
 • wypadku linii lotniczych, które nie miały licencji;
 • umyślnego uszkodzenia ciała, próby samobójczej lub samobójczej śmierci;
 • działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego lub pola elektromagnetycznego;
 • chorób występujących nagle, np. zawału serca, udaru mózgu, choroby zakaźnej.

Jak widać, takich ograniczeń jest dużo. Oczywiście nie wszystkie występują w jednym ubezpieczeniu, ale wiele z nich stanowi uniwersalną listę, która znajdzie się w każdej umowie ochrony tymczasowej. Jeżeli uposażony chce uzyskać odszkodowanie w momencie, gdy ubezpieczony poniesie śmierć podczas wykonywania w/w czynności, powinien mieć wykupione dodatkową polisę, uwzględniającą na przykład uprawianie sportów wysokiego ryzyka. 

Gdzie znaleźć dobrą umowę tymczasową?

Nie ma jednego dobrego rozwiązania w przypadku poszukiwania dobrej umowy tymczasowej. Kluczem do podjęcia odpowiedniej decyzji jest zapoznanie się z jak największą liczbą ofert, aby na podstawie zaprezentowanych propozycji można było wybrać taką, która najbardziej będzie odpowiadać danej osobie. Towarzystwom ubezpieczeniowym zależy na nowych klientach, dlatego w wielu sytuacjach udaje się negocjować warunki umowy. 

Warto również skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej, która w prosty i szybki sposób pomoże znaleźć najbardziej dopasowane oferty. Wystarczy, że wypełni się krótki kwestionariusz, w którym opisze się produkt, jakiego się szuka. Na podstawie udzielonych informacji zostanie przygotowana oferta odpowiednich do oczekiwań ubezpieczeń. Należy czekać na kontakt z konsultantem, który przedstawi więcej szczegółów dotyczących oferty.

Ubezpieczenie na życie można wykupić nie tylko dla siebie, lecz także w imieniu i dla pozostałych członków rodziny. Każda z tych polis również może być objęta ochroną tymczasową.
 

Ważne informacje

1. Ochrona tymczasowa to ochrona na czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zakup polisy

2. Zakup ochrony tymczasowej wymaga od nas złożenia poprawnie wypełnionego wniosku oraz potwierdzenia opłaty pierwszej składki

3. Ochrona tymczasowa zabezpiecza śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

4. Brak porównania ubezpieczeń na życie może prowadzić do zbyt pochopnej decyzji

FAQ - najczęściej zadawane pytania o polisę tymczasową

 1. Czy umowę tymczasową można kupić online?

  Oferta polisy na życie online to zawsze najmniej korzystna możliwość i należy na takie rozwiązanie bardzo uważać. Do zakupu korzystnej polisy konieczne jest spotkanie z agentem ubezpieczeniowym, z którym można porozmawiać o wszystkich szczegółach dotyczących umowy.

 2. Czy do ubezpieczenia z umową tymczasową potrzebna jest ankieta medyczna?

  Ankieta medyczna jest niezbędna w przypadku składania wniosku do każdego ubezpieczenia na życie. Większość towarzystw ubezpieczeniowych traktuje ją jako jego integralną część, ponieważ stanowi podstawę do udzielenia polisy. Dlatego nie może zostać pominięta w przypadku ubezpieczenia z umową tymczasową.

 3. Czy mając polisę grupową i ubezpieczenie z tymczasową umową można otrzymać dwa odszkodowania?

  W przypadku ubezpieczeń osobowych jest możliwość kumulowania odszkodowań. Mając polisę grupową oraz ubezpieczenie z ochroną tymczasową można ubiegać się o wypłatę dwóch świadczeń.