CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/konsumpcja-sumy-ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia - redukcja sumy ubezpieczenia, czyli zmniejszenie jej wartości po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania. Suma ubezpieczenia zostaje zredukowana o kwotę wypłaconego ubezpieczonemu świadczenia.