CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/suma-ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, które może wypłacić ubezpieczyciel. Towarzystwo nie pokrywa szkód, których wartość przekracza sumę ubezpieczenia.