Kradzież pojazdu - przywłaszczenie pojazdu bez zgody jego właściciela. W przypadku kradzieży auta możesz otrzymać odszkodowanie z polisy autocasco. Zdarzenie należy zgłosić na policę i do ubezpieczyciela najszybciej jak to możliwe. Niektóre towarzystwa określają termin zgłoszenia kradzieży na jeden dzień od jej zauważenia. Po kradzieży samochodu (najczęściej już po umorzeniu sprawy przez policję) jego właściciel powinien wyrejestrować auto, by np. polisa OC się nie odnowiła. Jeśli okaże się, że poszkodowany zwlekał ze zgłoszeniem zdarzenia na policję lub do ubezpieczyciela, istnieje możliwość odmowy wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel może również nie przyznać odszkodowania jeśli udowodni właścicielowi auta przyczynienie się do jego utraty np. na zasadzie rażącego niedbalstwa.