Kradzież zwykła – dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia przez osobę bądź osoby trzecie w celu przywłaszczenia. Charakteryzuje się brakiem wyraźnych śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi w miejscu zdarzenia.

W ubezpieczeniach nieruchomości kradzież zwykła funkcjonuje jako dodatkowo płatne rozszerzenie i może odnosić się do ruchomości domowych oraz elementów stałych znajdujących się w przestrzeni mieszkalnej oraz na posesji.

To ryzyko dostępne jest w wybranych towarzystwach ubezpieczeń.