CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/leczenie-szpitalne

Leczenie szpitalne - jedno z ryzyk dodatkowych zawartych w ubezpieczeniu zdrowotnym lub ubezpieczeniu na życie. Leczenie szpitalne dotyczy określonych chorób wskazanych w dokumencie OWU, ale może być również spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie naliczane w formie dziennego świadczenia szpitalnego.