Ochrona prawnaubezpieczenie ochrony prawnej, gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych, czyli np. wynagrodzenia dla pełnomocnika lub koszt prowadzenia rozprawy i inne koszty sądowe. Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce na terytorium Polski.