Ubezpieczenie ochrony prawnej nie należy do najbardziej popularnych polis. Czasami może jednak okazać się niezwykle przydatne. Istnieją sytuacje, w których zapewniona pomoc może w znacznym stopniu odciążyć ubezpieczonego.

Drewniany młotek sędziowski
Porównaj ceny OC i AC

Ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych, czyli np. wynagrodzenia dla pełnomocnika lub koszt prowadzenia rozprawy. W jakiej sytuacji warto wykupić tego rodzaju ochronę. Co ona tak naprawdę zapewnia?

Gdzie działa?

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce na terytorium Polski i w sprawach rozstrzyganych przed polskimi sądami.

Przed czym chroni?

Warunki ubezpieczenia mogą różnić się między sobą. Najczęściej ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty potrzebne do obrony interesów poszkodowanego, takie jak:

 • wynagrodzenie adwokata, czy też radcy prawnego,

 • dojazd ubezpieczonego do sądów, jeśli ich siedziba jest poza miejscowością zamieszkania,

 • opłaty sądowe itp.,

 • ochronę prawną w postępowaniu cywilnym,

 • obronę w postępowaniu karnym, np. w przypadku spowodowania kolizji.

Może też reprezentować ochronę interesów:

 • w sprawie o odebranie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,

 • w sporach wynikających z umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu np. umowy kupna-sprzedaży.

Wyłączenia

Warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczony nie może liczyć na pokrycie kosztów przez ubezpieczyciela. Najczęściej dotyczą one:

 • działań umyślnych,

 • sytuacji, w których ubezpieczony złamał prawo,

 • sytuacji powstałych z winy ubezpieczonego, który był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

 • zapłaty zaległej kary sądowej lub grzywny.

Karencja ubezpieczenia

W ubezpieczeniu ochrony prawnej stosuje się karencję, czyli okres po upływie którego ubezpieczony nabywa prawo do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej (zazwyczaj są to 3 miesiące od zawarcia ubezpieczenia). Pamiętaj, że bez względu na to, gdzie kupisz ubezpieczenie ochrony prawnej, o wyborze prawnika musisz poinformować firmę ubezpieczeniową przed rozpoczęciem postępowania, a nie w trakcie. Najlepiej sprawdzić ten termin w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Coraz częściej ubezpieczyciele oferują także dużo prostszy wariant pomocy prawnej, jakim jest tzw. informacja prawna. Najczęściej jest to telefoniczna konsultacja z prawnikiem, który udziela ustnej porady.

Wielokrotnie zdarza się tak, że egzekwowanie swoich praw jest niezwykle trudne. Jeśli w grę miałoby wejść jeszcze zatrudnienie fachowca w sprawach prawnych, byłoby to również kosztowne. Dlatego warto rozważyć zakup ubezpieczenia, które załatwi Ci prawnika i zapłaci za jego usługi. Pamiętaj tylko o porównaniu zakresów poszczególnych ubezpieczeń.