Jeżeli zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia ochrony prawnej, możesz liczyć na refundację kosztów skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika czy kosztów sądowych. Dowiedz się, kiedy ubezpieczenie ochrony prawnej może Ci się przydać i na co warto zwrócić uwagę przy jego wyborze.

Dochodzenie przez kierowców swoich praw na drodze sądowej nie należy do rzadkości. Postępowanie sądowe może być jednak kosztowne, a osoby, które nie chcą zgubić się w gąszczu przepisów, często korzystają z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Posiadanie przez kierowcę ubezpieczenia ochrony prawnej w takiej sytuacji oznacza dla niego, że nie będzie on musiał ponosić wysokich kosztów – wydatki zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest komunikacyjne ubezpieczenie ochrony prawnej?

Komunikacyjne ubezpieczenie ochrony prawnej to dobrowolne ubezpieczenie oferowane przez firmy ubezpieczeniowe, którego umowa najczęściej jest zawierana na okres 12 miesięcy. W ramach tego produktu osoba ubezpieczona otrzymuje dostęp do pomocy prawnej, może też liczyć na pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Zakres ochrony oferowanej w ramach tego ubezpieczenia każda firma ubezpieczeniowa precyzuje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie ochrony prawnej to produkt dostępny nie tylko dla kierowców. Firmy ubezpieczeniowe proponują klientom ubezpieczenie ochrony prawnej również w życiu prywatnym czy zawodowym.

Aktualnie ubezpieczenie ochrony prawnej oferuje wiele firm ubezpieczeniowych, które działają na polskim rynku. Są to m.in.: Compensa, PZU, InterRisk, Ergo Hestia czy Allianz.

Przykład 1.  Wracając w godzinach wieczornych samochodem z pracy, pani Aleksandra najechała na dziurę w jezdni i uszkodziła zawieszenie swojego pojazdu. Ponieważ dziura nie była w żaden sposób oznakowana, pani Aleksandra nie miała szansy jej ominąć. Zarządca drogi nie poczuwał się do odpowiedzialności i nie wypłacił odszkodowania. W związku z tym pani Aleksandra zdecydowała się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W ramach posiadanego ubezpieczenia ochrony prawnej korzysta ona z pomocy adwokata bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czy warto zakupić ubezpieczenie ochrony prawnej? Na to pytanie każdy kierowca (również Ty) musi odpowiedzieć samodzielnie. Jeżeli na wypadek sporu ze sprzedawcą pojazdu, gminą odpowiedzialną za stan drogi czy innym uczestnikiem ruchu drogowego chcesz zapewnić sobie profesjonalną pomoc i uniknąć kosztów, ubezpieczenie ochrony prawnej to produkt odpowiedni dla Ciebie.

Jaki jest zakres ubezpieczenia ochrony prawnej?

Każda firma ubezpieczeniowa ustala we własnym zakresie zasady, zgodnie z którymi ubezpieczony może korzystać z danego produktu ubezpieczeniowego (nie dotyczy to oczywiście OC). W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej ubezpieczyciel najczęściej pokrywa niezbędne koszty potrzebne do obrony interesów poszkodowanego, czyli:

 • wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego,
 • koszty procesu (sądowe, opłaty kancelaryjne),
 • koszty, które zostały zasądzone na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa – w przypadku sprawy przegranej,
 • wynagrodzenie rzeczoznawcy, jeżeli ubezpieczony zostanie zobowiązany do jego zapłaty.

W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej ubezpieczony może też liczyć na ochronę prawną w postępowaniu cywilnym i obronę w postępowaniu karnym, np. w przypadku spowodowania kolizji. Adwokat lub radca prawny może reprezentować interesy swojego klienta w:

 • postępowaniu administracyjnym o odebranie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
 • sporze wynikającym z umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży,
 • postępowaniu karnym, w którym został mu postawiony zarzut popełnienia przestępstwa drogowego lub wykroczenia drogowego.

Wielu ubezpieczycieli w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej zapewnia swoim klientom możliwość skorzystania z porad prawnych oraz dostęp do wzorów pism. Porady najczęściej są udzielane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wielu ubezpieczycieli uzależnia możliwość skorzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej od zakupu ubezpieczenia OC lub AC. Przykładowo produkt PZU Auto Ochrona Prawna jest dostępny dla kierowców, którzy zakupili już PZU Auto OC lub PZU Auto AC.

Ile kosztuje komunikacyjne ubezpieczenie ochrony prawnej?

Standardem jest, że ubezpieczyciele uzależniają wysokość składek ubezpieczeniowych od wielu czynników. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia, którego celem jest ochrona prawna. Jeżeli jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem, musisz wiedzieć, że cena polisy jest uzależniona m.in. od wysokości sumy ubezpieczenia, która jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Z drugiej strony, im większa suma ubezpieczenia, tym lepiej – wyższa kwota oznacza niższe prawdopodobieństwo, że będziesz musiał dopłacać za pomoc prawną z własnej kieszeni.

Jak prezentuje się oferta firm ubezpieczeniowych pod tym względem? W poniższej tabelce znajdziesz kilka przykładów.

Ubezpieczyciel

Suma ubezpieczenia

Co warto wiedzieć

Allianz

Maksymalnie suma ubezpieczenia wynosi 15 000 zł tytułem zwrotu kosztów profesjonalnego pełnomocnika lub kosztów sądowych.

Ubezpieczony zyskuje stały dostęp do informacji oraz porad prawnych udzielanych przez adwokata lub radcę prawnego

PZU

Ubezpieczyciel zapewnia pomoc właścicielom samochodów osobowych lub motocykli, którzy wykupią polisę PZU Auto OC lub PZU Auto AC. Można zakupić ubezpieczenie ochrony prawnej w dwóch wariantach:

 • Komfort z sumą ubezpieczenia 2000 zł
 • Super z sumą ubezpieczenia 50 000 zł
   

W ramach pakietu Komfort mamy dostęp do podstawowych usług prawnych. W wariancie Komfort możemy liczyć na zwrot kosztów sądowych czy pomoc adwokata bądź radcy prawnego w toczącym się sporze w sądzie.

Compensa

Suma ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu:

 • 2500 zł dla Wariantu I

 • 3000 zł dla Wariantu II

W ubezpieczeniu może zostać ustalony udział własny – decyduje o tym klient.

Aviva

Suma ubezpieczenia do maskymalnie 15 000 zł od zdadzeń na terenie Polski.

W zakresie ochrony Aviva oferuje m.in. wsparcie prawne przy sprzedaży, rejestracji czy wyrejestrowaniu pojazdu. Prawnik może nam również pomóc w sporach sądowych na drodze cywilnej związanych z rękojmią lub gwarancją.

Ergo Hestia

Suma ubezpieczenia dla przedsiębiorstw wynosi 30 000 lub 50 000 zł.

Przez pierwsze 3 miesiące obowiązuje karencja przy zawarciu pierwszej umowy. Można ją ominąć, gdy samochód jest fabrycznie nowy i umowa zostanie podpisana w ciągu 14 dni od zakupu auta. Ubezpieczyciel może pokryć m.in. koszty procesu sądowego, postępowania egzekucyjnego, czy skorzystanie z usług notariusza lub rzeczoznawcy.

InterRiskW wariancie Auto 50 000 lub 100 000 zł. Ochrona prawna działa również na terenie Europy, z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Stan na 26.05.2021 r.

Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia ochrony prawnej?

Przed zakupem ubezpieczenia ochrony prawnej warto zapoznać się także z punktem OWU, w którym ubezpieczyciel precyzuje zakres terytorialny polisy. Wielu ubezpieczycieli oferuje pomoc prawną wyłącznie wówczas, gdy szkody powstały na terenie Polski. Jeżeli często podróżujesz, wybierz produkt, w ramach którego będziesz mógł liczyć na profesjonalną pomoc prawną również wówczas, gdy do zdarzenia dojdzie poza granicami kraju – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Ubezpieczenia ochrony prawnej obejmujące szkody powstałe w innych niż Polska krajach w swojej ofercie ma m.in. firma InterRisk. W OWU produktów tej firmy znajdują się zapisy, zgodnie którymi ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje szkody powstałe:

 • na terenie Polski i związane z prawem polskim, a także
 • w państwach Europy, z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Warto zatem zapoznać się warunkami ubezpieczenia, by uniknąć przykrej niespodzianki – odmowy pomocy ze strony ubezpieczyciela.

Przykład 2.  Pan Tomasz wybrał się na urlop do Hiszpanii, gdzie dojechał własnym samochodem. Po pewnym czasie od powrotu do kraju otrzymał wezwanie do zapłaty mandatów. Jeden z mandatów wystawiła policja niemiecka, a drugi policja hiszpańska. Ubezpieczyciel nie zapewnił panu Tomaszowi pomocy prawnej, powołując się na zapisy OWU – ubezpieczenie ochrony prawnej, które wykupił Pan Tomasz, obejmowało jedynie zdarzenia zaistniałe na terenie Polski.

Wyłączenia – dlaczego należy dokładnie się z nimi zapoznać?

Każda firma ubezpieczeniowa zastrzega w OWU sytuacje, w których ubezpieczony nie może liczyć na pokrycie kosztów przez ubezpieczyciela. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej. Najczęściej wyłączenia dotyczą:

 • działań umyślnych lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa,
 • sytuacji powstałych z winy ubezpieczonego, który był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • zdarzeń, do których doszło podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego bez wymaganych uprawnień,
 • zdarzeń, które miały miejsce podczas uczestnictwa w wyścigach samochodowych,
 • postępowań, które są związane z zarzutem naruszania przez ubezpieczonego zakazu postoju czy ograniczenia prędkości,
 • postępowań, które przeciwko ubezpieczonemu wszczęły osoby mu bliskie,
 • zapłaty zaległej kary sądowej lub grzywny.

Większość ubezpieczycieli zaznacza w OWU, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty obrony interesów prawnych, które wynikają m.in. z zamieszek czy działań wojennych. Jeżeli ubezpieczony zlekceważył terminy ustawowe, również nie będzie mógł liczyć na pomoc firmy ubezpieczeniowej.

Firmy ubezpieczeniowe odmawiają pokrycia kosztów pomocy prawnej, jeżeli ubezpieczony wysuwa roszczenia wobec firmy ubezpieczeniowej. Przykładowo w OWU Concordia znajduje się następujący zapis: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje ochrony interesów prawnych w zakresie roszczeń wobec Ubezpieczyciela albo działającego w jego imieniu podmiotu zajmującego się likwidacją szkód, jeżeli roszczenia te wynikają z umowy Ubezpieczenia Ochrony Prawnej”.

Czym jest i jak działa karencja ubezpieczenia?

Niektóre firmy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu ochrony prawnej stosują karencję, jak np. Ergo Hestia. Czym jest karencja? To okres, po upływie którego ubezpieczony nabywa prawo do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej – często są to 3 miesiące od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, chociaż niektórzy ubezpieczyciele stosują krótsze terminy.

Jednym z ubezpieczycieli, którzy stosują karencję, jest InterRisk. Zgodnie z OWU ochroną ubezpieczeniową nie są objęte wypadki ubezpieczeniowe powstałe na tle umów, w tym umów ubezpieczenia, jeżeli zaistniały w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Pamiętaj, że bez względu na to, gdzie kupisz ubezpieczenie ochrony prawnej, o wyborze prawnika firmę ubezpieczeniową musisz poinformować przed rozpoczęciem postępowania, a nie w jego trakcie. Najlepiej sprawdzić termin w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czym różni się informacja prawna od ubezpieczenia ochrony prawnej?

Coraz częściej ubezpieczyciele oferują także dużo prostszy wariant pomocy prawnej, jakim jest tzw. informacja prawna. Najczęściej jest to telefoniczna konsultacja z prawnikiem, który udziela ustnej porady. Nie jest to jednak odrębny produkt ubezpieczeniowy, a udogodnienie dodawane jako gratis do ubezpieczenia OC lub AC. Zakres ochrony oferowany w ramach informacji prawnej jest mocno okrojony – najczęściej ubezpieczony może liczyć wyłącznie na poradę prawną, a nie kompleksową pomoc prawną.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie ochrony prawnej to jedna z dodatkowych polis, z których mogą skorzystać kierowcy. W ramach tego ubezpieczenia klient może liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje całość lub część kosztów procesu czy wynagrodzenia pełnomocnika.
 2. Przy wyborze ubezpieczenia ochrony prawnej szczególną uwagę zwrócić należy na sumę ubezpieczenia, która jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepiej.
 3. Ubezpieczenie ochrony prawnej może zapewniać kompleksową pomoc prawną na terenie Polski lub za granicą. Tylko kilka firm oferuje kierowcom pomoc po zdarzeniach, które miały miejsce poza granicami Polski.
 4. Większość ubezpieczycieli sprzedaje ubezpieczenie ochrony prawnej wraz z OC lub AC. W ramach AC większość ubezpieczonych może skorzystać z okrojonego produktu, jakim jest informacja prawna.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o komunikacyjne ubezpieczenie ochrony prawnej

 1. W jakiego rodzaju sporach sądowych można skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej?

  Zakres ochrony prawnej każdy ubezpieczyciel określa indywidualnie w OWU. W rozszerzonych wariantach, możesz liczyć na pomoc prawnika w sporach dotyczących m.in. dochodzenia odszkodowania za udział w wypadku lub kolizji drogowej, za uszkodzenie powstałe poprzez wjechanie w dziurę znajdującą się na jezdni, za złamanie zasad gwarancji lub rękojmi, za nieprawidłowo wykonaną naprawę auta lub montaż części. Towarzystwo może Ci również zapewnić pomoc adwokata albo radcy prawnego, w przypadku odebrania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

 2. Czy ubezpieczenie ochrony prawnej chroni pasażera pojazdu?

  To zależy od zakresu ochrony określonego przez ubezpieczyciela w OWU. Każda firma robi to indywidualnie. Niektóre polisy chronią zarówno kiedy kierujesz własnym autem, jak i jesteś pasażerem w innym pojeździe. Możesz kupić również ubezpieczenie, które ochronę prawną zapewni też twoim bliskim zamieszkującym z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

 3. Czy suma ubezpieczenia ochrony prawnej może wyczerpać się przed zakończeniem umowy?

  Tak. Jeśli suma ubezpieczenia jest redukcyjna, będzie pomniejszana wraz z każdym wypłaconym świadczeniem. Może się więc wyczerpać przed wygaśnięciem umowy z towarzystwem. Warto więc kupić polisę z jak najwyższą sumą ubezpieczenia (np. 50 000 lub 100 000 zł, zamiast 500 bądź 1000 zł).

 4. Czy można kupić ubezpieczenie ochrony prawnej w ramach assistance?

  Tak, w niektórych towarzystwach. Np. Uniqa proponuje pomoc prawnika do 2000 euro lub nieoprocentowaną pożyczkę w tej samej wysokości, którą możesz przeznaczyć na kaucję czy opłaty sądowe. Z kolei w PZU w wariancie Pomoc w Drodze Super, ubezpieczyciel proponuje pomoc prawną do 1000 euro w postępowaniu karnym lub administracyjnym w razie wypadku drogowego za granicą.