Przejęcie wraku samochodu - rodzaj pomocy udzielonej ubezpieczonemu przez ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. Zakład ubezpieczeń nie ma jednak obowiązku przejęcia wraku pojazdu, a decyzja o podjęciu działania należy do ubezpieczyciela. Podstawą prawną czynności jest art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń może przejmować i zbywać przedmioty i prawa nabyte w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.