CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/rabunek

Rabunek - w ubezpieczeniu nieruchomości przywłaszczenie mienia należącego do osoby ubezpieczonej przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej. Może nastąpić także poza miejscem ubezpieczonej nieruchomości i dotyczyć przedmiotów osobistych:

  • torba,
  • plecak,
  • dokumenty,
  • gotówka,
  • klucze.

Rabunek może występować jako osobne zdarzenie losowe w formie rozszerzenia do umowy podstawowej.