Rabunek - w ubezpieczeniu nieruchomości przywłaszczenie mienia należącego do osoby ubezpieczonej przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej. Może nastąpić także poza miejscem ubezpieczonej nieruchomości i dotyczyć przedmiotów osobistych, jak:

  • torba,
  • plecak,
  • dokumenty,
  • gotówka,
  • klucze.

Rabunek może występować jako osobne zdarzenie losowe w formie rozszerzenia do umowy podstawowej.

W zależności od polisy mieszkaniowej odszkodowanie za rabunek może wymagać spełnienia określonych warunków, np.:

  • obezwładnienia poszkodowanego przez sprawcę za pomocą narzędzia,
  • użycia przemocy fizycznej,
  • doprowadzenia do stanu nieprzytomności,
  • poniesienia strat do określonej w umowie kwoty.