CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/reasekuracja

Reasekuracja - odstąpienie całości lub części ubezpieczonego ryzyka oraz odpowiedniej części składek na rzecz innego zakładu ubezpieczeń (reasekuratora) w zamian za wspólny udział w wypłacie ewentualnych świadczeń. Dla ubezpieczonego oznacza przeniesienie konieczności wypłaty wysokiej kwoty odszkodowania na kilka zakładów ubezpieczeń oraz gwarancję wypłacalności płatnika.