Samochód zastępczy - auto udostępniane ubezpieczonemu, w momencie gdy jego własny samochód w wyniku powstania szkody wymaga naprawy. 17 listopada 2011 Sąd Najwyższy zakwalifikował utratę możliwości korzystania z samochodu jako szkodę majątkową, która podlega naprawie z tytułu ubezpieczenia OC. Poszkodowany może korzystać z auta zastępczego przez cały okres naprawy jego własnego samochodu. Pojazd zastępczy musi być tej samej klasy, co auto poszkodowanego.