Towarzystwo ubezpieczeń - przedsiębiorstwo gospodarcze prowadzące działalność ubezpieczeniową na zasadach spółki akcyjnej bądź towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwa ubezpieczeń działają za zgodą i podlegają nadzorowi finansowemu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zakładom ubezpieczeń nie wolno wykonywać innej działalności, poza działalnością ubezpieczeniową lub bezpośrednio z nią związaną. Wszelkie czynności zakładów ubezpieczeń regulowane są ustawą z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. Wszystkie polskie towarzystwa ubezpieczeń skupione Polskiej Izbie Ubezpieczeń.