Ubezpieczenie GAP - ubezpieczenie pokrywające różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu lub wartością z polisy AC, a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. W przypadku jej wystąpienia ubezpieczenie GAP oznacza wypłatę dwóch odszkodowań – z OC sprawcy lub własnego AC oraz z ubezpieczenia GAP. Ich wartość pozwala pokryć koszt zakupu nowego auta tej samej klasy.