CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/ubezpieczenie-kradziezowe-auto-casco-ac

Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco - polisa gwarantująca wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu w przypadku kradzieży pojazdu. Jeśli ubezpieczonemu zależy na odzyskaniu pełnej wartości auta, decydując się na zakup autocasco, powinien zwrócić uwagę na:

  • brak udziału własnego – podnosi wysokość składki, ale znosi odpowiedzialność poszkodowanego w poniesieniu części kosztów likwidacji szkody;
  • stałą sumę ubezpieczenia – gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości wartości auta na dzie zawierania umowy ubezpieczenia AC;