Udział własny - ustalona w umowie ubezpieczenia wartość szkody, którą w razie wystąpienia zdarzenia, ubezpieczony (właściciel pojazdu) będzie musiał pokryć na własny koszt. Może być wyrażona w sposób procentowy lub kwotowy.