Umowa rozszerzona - forma wykupionego w towarzystwie ubezpieczeniowym dodatkowego zakresu ochrony. W polisie życiowej rozszerzenie występuje w kilku wersjach, np.:

  • leczenie szpitalne,
  • poważne zachorowanie,
  • nowotwór,
  • śmierć w wypadku komunikacyjnym,
  • rehabilitacja,
  • medyczne assistance,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków i inne.

Do każdej umowy dodatkowej stosuje się oddzielne sumy ubezpieczenia, które wpływają na ostateczną wysokość składki polisowej.