CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/wniosek-ubezpieczeniowy

Wniosek ubezpieczeniowy - pisemna oferta ubezpieczenia, zawierająca istotne dla ubezpieczyciela informacje oraz ustalająca warunki ochrony. Stanowi integralną część umowy ubezpieczenia podpisanej przez strony. Wniosek zazwyczaj składanay jest przez ubezpieczającego wraz z kompletem dokumentów do zakładu ubezpieczeń.