Podanie fałszywych danych podczas zakupu OC i AC może wydawać się kuszącym sposobem na tańsze ubezpieczenie samochodu. Jednak to tylko pozorna oszczędność. W najlepszym wypadku może zakończyć się dla kierowcy koniecznością dopłaty składki, a w najgorszym obniżeniem lub odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

W większości przypadków błędne informacje co do liczby spowodowanych w przeszłości przez kierowcę szkód towarzystwa ubezpieczeniowe wykrywają już na etapie weryfikacji wniosku. Umożliwia im to dostęp do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), w której znajdują się dane o historii szkodowości. Jak więc widać kłamstwo może mieć bardzo krótkie nogi.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie dane najczęściej zatajają kierowcy w ubezpieczeniu OC i AC?

Wpływ na cenę ubezpieczenia OC i AC mają zarówno dane właściciela, jak i samochodu. Wiele osób, które chcą obniżyć wysokość składki kusi, aby podczas wypełniania wniosku wprowadzić ubezpieczyciela w błąd. Do największych grzechów kierowców w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi należy podawanie nieprawdziwych informacji o:

 • Liczbie szkód spowodowanych w przeszłości – im ich mniej, tym ubezpieczyciel przyzna kierowcy większe zniżki.
 • Młodym i niedoświadczonym współużytkowniku auta (np. dziecku) – który również będzie korzystać z samochodu.
 • Stanie cywilnym i liczbie posiadanych dzieci – zwykle osoby pozostające w związkach małżeńskich i posiadające potomstwo mogą liczyć na niższe składki.
 • Wykonywanym zawodzie – przedstawiciele handlowi i taksówkarze niechętnie przyznają się do swojej profesji, ponieważ bardzo często korzystają z samochodu.
 • Pojemności silnika – im mniejsza, tym niższa składka.
 • Instalacji LPG w pojeździe – samochody zasilane gazem są droższe w ubezpieczeniu w porównaniu do innych rodzajów paliwa.
 • Użytkowania auta poza granicami Polski lub w celach służbowych – częste korzystanie z samochodu zwiększą ryzyko wypadku lub kolizji drogowej.

Czy ubezpieczyciel może wykryć fałszywe dane w OC i AC?

To zależy. Nieprawdziwe informacje o liczbie spowodowanych szkód ubezpieczyciel z dużym prawdopodobieństwem wykryje już na etapie weryfikacji wniosku. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają dostęp do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), w której są zawarte dane m.in. o historii szkodowości kierowcy.

Natomiast kłamstwo o młodym i niedoświadczonym współużytkowniku samochodu, czy o wykorzystywaniu auta do celów służbowych lub zagranicznych podróży są o wiele bardziej trudne do wykrycia przez ubezpieczyciela. Jednak jeśli dojdzie do szkody, mogą mieć istotne znaczenie dla towarzystwa ubezpieczeniowego na etapie jej likwidacji.

Jak sprawdzić historię ubezpieczenia OC i AC przed zakupem polisy?

Może się zdarzyć, że nieświadomie wprowadzisz towarzystwo ubezpieczeniowe w błąd, np. co do liczby szkód spowodowanych w przeszłości. Jednocześnie ubezpieczyciel może nie wykryć pomyłki na etapie weryfikacji wniosku. Jeśli tak się stanie, możesz zostać później wezwany do zapłaty wyższej składki.

Aby tego uniknąć, przed wypełnieniem formularza możesz samodzielnie sprawdzić historie ubezpieczenia OC i AC na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem: www.ufg.pl. Jeśli nie posiadasz konta w serwisie, musisz najpierw je założyć, a następnie się zalogować.

Co grozi za podanie fałszywych danych w OC?

OC komunikacyjne jest obowiązkowe. Jego zakres reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  W efekcie towarzystwa ubezpieczeniowe muszą działać ściśle z przepisami. Oznacza to, że jeśli kupując polisę OC, podasz nieprawdziwe informacje, to ubezpieczyciel może wezwać Cię do zapłaty wyższej składki. Jednocześnie firma ubezpieczeniowa nie może zastosować wobec Ciebie żadnych dodatkowych kar, jak np. odmowa wypłaty odszkodowania z OC. Tak stanowi art. 8 a ustawy, którego treść brzmi następująco:

Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Przykład: Pani Joanna wykupiła polisę OC. Przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem nie podała informacji, że z samochodu będzie korzystała również jej 20-letnia córka Anna, która od niedawna ma prawo jazdy. Niestety wkrótce spowodowała ona kolizję drogową.

W efekcie towarzystwo ubezpieczeniowe dowiedziało się o innym użytkowaniu pojazdu. Następnie firma przeprowadziła rekalkulację składki, czyli ponownie przeliczyła jej wysokość w związku ze wzrostem ryzyka z powodu korzystania z auta przez niedoświadczonego kierowcę. W związku z tym cena OC okazała się wyższa, a ubezpieczyciel ma prawo domagać się od Pani Joanny dopłaty.

Co grozi za podanie fałszywych danych w AC?

Znacznie poważniejsze może być podanie fałszywych danych w AC. Pamiętaj, że autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc towarzystwa ubezpieczeniowe nie są ograniczone działaniem ustawy. Mają znacznie większą swobodę w nakładaniu kar na kierowców. Ubezpieczyciele ustalając ich zakres, mogą powołać się na  ogólne przepisy Kodeksu cywilnego, a także zapisy zawarte w umowie i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – które mogą dowolnie kształtować.

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe wykryje nieprawdziwe informacje w AC, może przeprowadzić rekalkulację składki, a następnie wezwać kierowcę do uregulowania dopłaty. Konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze, jeśli dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego. Wówczas ubezpieczyciel może zmniejszyć wysokość odszkodowania, a nawet całkowicie odmówić jego wypłaty.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Korekta danych w OC i AC – jak ją zrobić?

Jak widać, podawanie fałszywych danych podczas ubezpieczania samochodu to nie najlepszy pomysł. Jeśli jednak świadomie wprowadziłeś ubezpieczyciela w błąd lub omyłkowo wpisałeś w formularzu nieprawdziwe informacje, jak najszybciej skoryguj polisę OC, bądź AC. W tym celu skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym telefonicznie lub złóż tradycyjny wniosek.

Jeśli chcesz skorygować błędnie wpisane dane osobowe, to we wniosku będziesz musiał podać następujące informacje:

 • dotychczasowe dane,
 • dane po korekcie,
 • dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail),
 • adres korespondencyjny i zameldowania,
 • rodzaj przeprowadzonej zmiany,
 • dotychczasową wersję,
 • aktualną wersję.

Aby zmienić dane osobowe, będziesz musiał okazać dowód osobisty. Natomiast jeśli do ich zmiany dojdzie np. w wyniku ślubu lub zmiany miejsca zamieszkania, koniecznie może być również przedstawienie dokumentu uzasadniającego przeprowadzenie korekty.

Jak znaleźć tanie OC i AC bez podawania fałszywych danych?

W najlepszym wypadku podanie fałszywych danych podczas ubezpieczenia samochodu może skończyć się koniecznością dopłaty składki. Natomiast w najgorszym scenariuszu pomniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Aby obniżyć cenę OC i AC, znacznie korzystniejszym rozwiązaniem może być porównanie ofert jak największej liczby firm.

W prosty sposób można to zrobić w porównywarce rankomat.pl. Wystarczy wypełnić prosty formularz i wpisać dane wymagane przez ubezpieczycieli. Warto kupić ubezpieczenie OC i AC w pakiecie, co zwykle jest tańszym rozwiązaniem. Po wyborze polisy możesz dokonać płatności online, a umowę otrzymasz na adres e-mail.

Źródła:

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf

Co warto wiedzieć?

 1. Za kłamstwo podczas zawierania umowy OC kierowcy nie grozi odpowiedzialność karna.
 2. Jeśli ubezpieczyciel wykryje, że kierowca podał fałszywe dane podczas zawierania umowy OC, może ponownie przeliczyć wysokość składki.
 3. W razie podania fałszywych danych podczas zawierania umowy AC, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty lub pomniejszyć wysokość odszkodowania. 
 4. Jeśli ubezpieczyciel wykryje fałszywe dane w trakcie obowiązywania umowy AC, zgodnie z OWU może ją wypowiedzieć.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o fałszywe dane w OC i AC

 1. Dlaczego kierowcy podają fałszywe dane przy zakupie OC i AC?

  Oczywiście, aby obniżyć wysokość składki. Dawniej mogło to być o wiele skuteczniejsze rozwiązanie. Jednak obecnie ubezpieczyciele mają dostęp do internetowej bazy UFG, w której już na etapie weryfikacji wniosku mogą sprawdzić historię szkodowości kierowcy.
 2. Czy podanie fałszywych danych w OC i AC może być opłacalne?

  Raczej nie. Nieprawdziwe dane o historii szkodowości ubezpieczyciel może wykryć już na etapie weryfikacji wniosku w bazie UFG. Natomiast zatajenie informacji o innym niż deklarowany sposobie korzystania z samochodu może ujść na sucho. Jednak w razie kolizji lub wypadku kłamstwo często wychodzi na jaw, a jego konsekwencje przy likwidacji szkody mogą być bardzo dotkliwe.
 3. Czy warto zaniżyć wartość samochodu w AC?

  Pozornie może to być bardzo kuszący sposób na obniżenie wysokości składki. Jednak w razie wystąpienia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe zweryfikuje rzeczywistą wartość pojazdu. W efekcie ubezpieczyciel może ponownie przeliczyć cenę AC lub wypłacić jedynie część odszkodowania.