Wypadek ubezpieczeniowy - to zdarzenie losowe, które objęte jest ochroną na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Gdy wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić ubezpieczonemu odszkodowanie lub wykonać inne świadczenie, które ustalone jest w umowie ubezpieczenia. Innymi słowy w umowie zawarte są określone zdarzenia, których wystąpienie powoduje obowiązek podjęcia aktywności ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego (świadczenia pieniężne lub usługa pomocowa). 

Przykład: Jan Kowalski wraz z rodziną zamierza spędzić tydzień wakacji w Egipcie. Przezornie wykupił polisę turystyczną, aby zabezpieczyć siebie oraz swoich bliskich przed ewentualnymi stratami finansowymi, które mogą wystąpić w następstwie nieszczęśliwych wypadków. W OWU zawarty jest cały katalog zdarzeń, które o ile wystąpią będą skutkowały wypłatą odszkodowania. Jednym z tych zdarzeń było zgubienie bagażu na lotnisku oraz choroba jednego z wczasowiczów. Ponieważ Jan posiadał ubezpieczenie i przydarzyły mu się obydwa zdarzenia, mógł dochodzić od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania. Jeśli Jan złamałby nogę podczas skoku spadochronowego na wakacjach, a jego polisa nie obejmowałaby ubezpieczenia wypadków podczas uprawiania sportów ekstremalnych - wówczas nie mógłby liczyć na otrzymanie odszkodowania. 

Wypadek ubezpieczeniowy jest pewnego rodzaju materializacją ryzyka ponoszonego przez ubezpieczyciela. Wypadek ubezpieczeniowy jest więc zdarzeniem przyszłym, niepewnym i prawnym. Chcąc sprawdzić, od jakich wypadków ubezpieczeniowych jesteśmy chronieni musimy przeczytać OWU zakupionej polisy.