Nasi Klienci oceniają INTER Polska na
2,31
Zostaw opinię

Polisa mieszkaniowa oferowana przez towarzystwo INTER Polska to przede wszystkim dopasowanie poszczególnych składników produktu do indywidualnych potrzeb lokatorów mieszkań, domów czy właścicieli budynków w budowie.

Porównaj oferty ubezpieczenia domu lub mieszkania »

Przykład ubezpieczenia domu i mieszkania w INTER Polska

Towarzystwo INTER Polska stawia na optymalne dostosowanie oferty do potrzeb Klienta, dlatego wiele elementów polisy można modyfikować tak, aby wybrać cenę składki, która będzie w zasięgu finansowym ubezpieczonego. Poniżej zamieszczamy przykładowe wyliczenie rocznej polisy dla mieszkania (SU 200 tys. zł) i domu (SU 400 tys. zł) z ustaloną wartością ruchomości.

Wartość ruchomości

Wartość nieruchomości

Cena ubezpieczenia

20 tys.400 tys.461 zł na rok
20 tys.200 tys.335 zł na rok

Informacje dodatkowe

 • 17 zdarzeń losowych w pakiecie podstawowym

 • assistance (domowe, medyczne i samochodowe) bez dodatkowych opłat

 • ochrona dotyczy nagłych zdarzeń, których nie można przewidzieć ani nazwać (wariant all risks)

 • ubezpieczenie mienia służbowego

Dodatki za dopłatą

 • OC w życiu prywatnym

 • kradzież z włamaniem i rabunek

 • dewastacja, np. graffiti

 • powódź

 • ochrona cennych ruchomości (biżuteria, antyki, appiery wartościowe)

 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie

Ubezpieczenie domu i mieszkania w INTER Polska w dwóch wariantach

 • INTER Lokum – ubezpieczenie oparte o katalog ryzyk nazwanych. To znaczy, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko tych zdarzeń, które wymienione są w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W ramach podstawy ubezpieczony otrzymuje pakiet 16 zdarzeń losowych łącznie z kosztami akcji ratowniczej. Polisę można rozszerzyć o wiele dodatków, m.in.:

  - powódź,
  - ubezpieczenie NNW,
  - dewastację, w tym graffiti,
  - kradzież z włamaniem i rabunek,
  - konsultację prawną,
  - OC w życiu prywatnym.
   
 • INTER Lokum All Risks – ubezpieczenie dotyczy wszystkich ryzyk poza zdarzeniami wskazanymi w dokumencie OWU jako wyłączenia odpowiedzialności. Nieruchomość jest chroniona na wypadek zaistnienia tych zdarzeń, których nie można przewidzieć ani nazwać. Polisa obejmuje nie tylko akcję ratowniczą, ale również akty terroru oraz assistance (domowy, medyczny i samochodowy). W ramach formuły All Risks stosowane są wyższe sumy ubezpieczenia, np. 30 tys. za przepięcie – w INTER Lokum za to samo zdarzenie ubezpieczony może liczyć na maks. 20 tys. zł.

Rozszerzenie o OC w życiu prywatnym

Spośród wielu umów dodatkowych oferowanych do polisy INTER Lokum na uwagę zasługuje rozszerzenie szczególnie przydatne, czyli odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Jest to dodatek, który obowiązuje na terenie Polski i Unii Europejskiej. Szkody wyrządzone osobom trzecim dotyczą:

 • posiadanego mienia (ruchomości i nieruchomości),
 • opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • opieki nad posiadanymi zwierzętami domowymi,
 • amatorskim uprawianiem sportu.

Zakres OC w życiu prywatnym można jeszcze rozszerzyć np. o opcję OC sąsiada – za szkody powstałe wskutek zalania niezależnie od winy ubezpieczonego (SU do 50 tys. zł) czy OC za szkody powstałe w związku z najmowaniem nieruchomości(SU do 500 tys. zł) albo posiadaniem i użytkowaniem drona(SU 50 tys. zł).